Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 5236cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0yNDU=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 859/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.09.1994davčni dolg - odpis - stvarno pristojni organi - neugotovljeno dejansko stanje - neobrazložena odločbaPo 107. členu zakona o dohodnini je občinski izvršni svet pristojen odločati le o odpisu davčnega dolga, ki se nanaša na davke, urejene v tem zakonu, ni pa pristojen odločati o odpisu prispevkov in ostalih davkov. Za te davke in prispevke se uporabljajo predpisi, ki te davke in prispevke urejajo.
Sodba U 794/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.09.1994davek od dohodka iz kmetijstva - ugotavljanje katastrskega dohodka - rokTožbenega ugovora, ki se nanaša na ugotavljanje katastrskega dohodka in ne na samo odmero davka od dohodka iz kmetijstva, ni mogoče uspešno uveljavljati v odmernem postopku, ampak v postopku ugotavljanja katastrskega dohodka.
Sodba U 662/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.09.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja nepremičnine pred potekom 10 let - bistvena kršitev pravil postopka - sprememba prvostopenjske odločbe v škodo strankePo določbi zakona o dohodnini iz leta 1990 in sprememb in dopolnitev tega zakona iz leta 1991 (Ur.l. RS, št. 48/90 in 34/91), je zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala fizična oseba, ki dosega dobiček s prodajo nepremičnin, če je prodaja izvršena pred potekom 10 let od dneva, ko je bilo nepremično premoženje pridobljeno. Na tej pravni podlagi davčni organ utemeljeno odmeri davek od dobička iz kapitala tudi, če gre za menjalno pogodbo, če v postopku ugotovi, da je ta le navidezna in prikriva prodajno pogodbo.
Sodba U 418/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.11.1994odločba - nedoločnost in nejasnost izreka - vračilo dohodnineČe je izrek odločbe nedoločen in nejasen in dopušča različna tolmačenja, pomeni to bistveno kršitev pravil postopka, ki vpliva na odločitev o stvari.
Sodba U 1242/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.01.1995davek od dohodka iz dejavnosti - določitev letne akontacije s posebno odločboDavčni organ lahko s posebno odločbo določi novo višino letne akontacije, če pri pregledu poslovnih knjig zavezanca ugotovi, da višina akontacije glede na podatke o prihodkih in odhodkih ne ustreza obsegu poslovanja, saj določba 106. člena zakona o dohodnini le na splošno oz. pavšalno ureja plačevanje letne akontacije davka iz dejavnosti.
Sodba U 143/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.07.1994dohodnina - vpliv plačanega prometnega davka za avto na znižanje odmerne osnove za dohodninoPlačan prometni davek pri nakupu osebnega avtomobila se ne odšteje od osnove za odmero dohodnine.
Sodba U 894/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1994davek iz dejavnosti - odmera - vrstni red odmere davkov - dohodninaIz smisla in namena 5. alinee 6. člena zakona o dohodnini izhaja, da mora davčni organ odmeriti davek iz dejavnosti pred odmero dohodnine. Ni potrebno, da bi bila odločba o odmeri davka iz dejavnosti dokončna oz. pravnomočna pred izdajo odločbe o dohodnini.
Sodba U 1006/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.07.1994davek na promet nepremičnin - vrnitev plačanega davka - pogojiDavčni zavezanec ima pravico zahtevati vrnitev davka na promet nepremičnin le, če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji strank, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja ali če jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno in v primeru, če pogodba o prenosu nepremičnine ni mogoče izpolniti.
Sodba U 630/93-11Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.05.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja stanovanja - osnova za odmero (valorizirana vrednost brez popusta)Pri ugotavljanju osnove za odmero davka od dobička iz kapitala, doseženega s prodajo stanovanj, pridobljenih na podlagi prodaje družbenih stanovanj, davčni organ ne more upoštevati pogodbene prodajne cene, če je ta nižja od valorizirane vrednosti stanovanja v času pridobitve brez upoštevanja popusta.
Sodba U 728/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja stanovanja pod ugodnimi pogoji - posledice nedoseganja tržne cene prodanega stanovanjaPri odmeri davka od dobička, doseženega s prodajo stanovanja, pridobljenega pod ugodnejšimi pogoji po določbah stanovanjskega zakona, davčni organ, glede na določbo 2. odstavka 53. člena zakona o dohodnini, lahko vedno, kadar meni, da pogodbena prodajna cena ne ustreza tržni ceni stanovanja, ugotavlja prometno vrednost stanovanja v odmernem postopku.
Sodba U 629/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.05.1994davek od dohodkov iz dejavnosti - pogoji za znižanje davčne osnoveObrtnik, ki ne vodi knjige osnovnih sredstev na predpisanih obrazcih, ni upravičen do znižanja davčne osnove.
Sodba U 717/94-2Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.1994davek na dobiček iz kapitala - valorizacija vrednosti prodane hiše - davčna osnova - neobrazložena odločbaTožena stranka v utemeljitvi izpodbijane odločbe ni navedla, kako je s pomočjo valorizacijskega indeksa izračunala vrednost prodane hiše v letu 1992 glede na leto 1990. Sodišče je zato izpodbijano odločbo na podlagi 2. odstavka 209. člena ZUP odpravilo.
Sodba U 840/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.1994denacionalizacija zemljišč, odvzetih z javno dražbo zaradi neplačanih davkov - pravna podlaga denacionalizacijeIzterjave davčnih zaostankov z javno dražbo ni mogoče šteti med ukrepe za denacionalizacijo premoženja po 3., 4. in 5. členu ZDen.
Sodba U 660/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.1994davek na dobiček iz kapitala - določitev osnove za odmero davka - valorizacija vrednosti nepremičnine - pravna podlagaTožena stranka v utemeljitvi odločbe ni navedla, kako je s pomočjo valorizacijskega indeksa obračunala vrednost prodane hiše v letu 1992 glede na leto 1990. Sodišče je zato izpodbijano odločbo na podlagi 2. odstavka 209. člena ZUP odpravilo.
Sodba U 1164/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.02.1994davek od dobička iz kapitala - odmera davka pri prodaji stanovanja - vpliv prodajne cene iz pogodbe na davčno osnovoPri odmeri davka od dobička, doseženega s prodajo stanovanja, ki ga je davčni zavezanec odkupil pod ugodnejšimi pogoji po določbah stanovanjskega zakona, davčni organ pri ugotavljanju davčne osnove ne more upoštevati prodajne cene iz pogodbe, če je ta nižja od valorizirane vrednosti stanovanja v času pridobitve brez upoštevanja popusta.
Sodba U 984/92-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.02.1994davek od dohodkov iz dejavnosti - pojem priložnostnega opravljanja storitevIzvajanja organiziranega opravljanja določene vrste storitev velikemu številu udeležencev zaradi pridobivanja dobička ni mogoče šteti za priložnostno opravljanje storitev v smislu 3. alineje 1. odstavka 13. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91), temveč za gospodarsko dejavnost v smislu 2. odstavka 32. člena istega zakona.
Sodba U 133/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.03.1994davek od dobička iz kapitala - prodaja stanovanja - ugotavljanje nove vrednosti stanovanjaProdajalec nepremičnine je dolžan plačati davek od dobička iz kapitala od v odmernem postopku ugotovljene vrednosti, če je nepremičnino prodal ceneje, kot bi jo lahko.
Sodba U 252/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.02.1994davek od dobička iz kapitala - valorizacija prodajne cene - razlogi - odmera davkaČe prodajna cena zemljišča, določena v pogodbi, ne ustreza ceni zemljišča, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotavljanje davčne osnove upošteva kot prodajna cena v odmernem postopku ugotovljena vrednost zemljišča. Če zemljišče leži v območju, kjer je po PUP gradnja dopustna in je cenilec zemljišče ocenil kot stavbno zemljišče, davčna zavezanka ne more uspeti z ugovorom, da bi moralo biti zemljišče ocenjeno kot kmetijsko zemljišče.
Sodba U 94/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.04.1994uvoz cigaret iz Hrvatske - carinski postopek - odmera prometnega davka - uporaba neveljavnega zakonaZa cigarete, uvožene 29.1.1992 se zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) ne more več uporabiti, ker je 25.1.1992 nehal veljati, glede na določbo 89. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92).
Sodba U 92/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.04.1994uvoz cigaret iz Hrvatske - carinski postopek - odmera prometnega davka - temeljni prometni davekZa cigarete, uvožene iz R Hrvatske se za čas veljavnosti zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) plačuje 65% temeljni prometni davek.

Izberi vse|Izvozi izbrane