<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep III Cp 1128/99
ECLI:SI:VSLJ:1999:III.CP.1128.99

Evidenčna številka:VSL42311
Datum odločbe:17.01.1999
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršilni predlog - nepopolna vloga - stroški postopka - odvetniški stroški - izbris odvetnika iz imenika odvetnikov

Jedro

Od dne, ko je upnikov pooblaščenec - odvetnik izbrisan iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice RS, ni več upravičen priglašati stroškov za odvetniške storitve.

Izrek

Pritožbi se delno ugodi in se sklep sodišča prve stopnje razveljavi v izreku pod I/3 ter se v razveljavljenem obsegu vrne zadeva sodišču prve stopnje v nov postopek.

V ostalem se pritožba zavrne kot neutemeljena in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem toda nerazveljavljenem delu potrdi.

Stroški za odgovor na ugovor so nadaljnji izvršilni stroški.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je delno ugodilo upnikovemu predlogu in izdalo sklep o izvršbi zaradi izterjave izvršljive upnikove terjatve in sicer stroškov postopka v znesku 69.412,00 SIT (I/1), stroškov pritožbenega postopka v znesku 28.125,00 SIT (I/2) ter izvršilnih stroškov tega postopka v znesku 18.588,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi z rubežem dolžnikove plače.

Dolžnik je zoper sklep vložil ugovor. V njem poudarja, da sodišče ne bi smelo priznati upniku odvetniških stroškov, kajti upnikov pooblaščenec odvetnik D. R. je vložil izvršilni predlog dne 30.12.1998, ko ni imel več statusa odvetnika. S 30.12.1998 je bil namreč izbrisan iz imenika odvetnikov. Nadalje dolžnik navaja, da predlog za izvršbo in sklep ne vsebujeta vseh podatkov, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi. Ni navedeno na kakšen način naj dolžnikov dolžnik izvrši rubež plače, ker ni številke računa upnika ali njegovega pooblaščenca. Če bi bili ti podatki dolžniku posredovani bi bil izvršilni predlog nepotreben. Zato so tudi izvršilni stroški nepotrebni, sklep o izvršbi pa je neizvršljiv.

V odgovoru na ugovor upnik predlaga zavrnitev dolžnikovega ugovora in potrditev izpodbijanega sklepa.

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi ni utemeljen in ga je poslalo višjemu sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi (2. odstavek 54. člena ZIZ).

Pritožba je delno utemeljena.

Neutemeljene so dolžnikove pritožbene navedbe, da izvršilni predlog ne vsebuje vseh podatkov, ki so glede na določbo 40. člena ZIZ potrebni, da se izvršba lahko opravi in da je zato tudi sklep o izvršbi neizvršljiv. V predlogu in v sklepu o izvršbi je naveden točen upnikov naslov, na katerega lahko dolžnik s poštno nakaznico nakaže dolžni znesek. Lahko pa upniku plača dolžni znesek tudi na roke, kot pravilno navaja upnik v odgovoru na dolžnikov ugovor. V tem delu dolžnikovim pritožbenim navedbam ni mogoče pritrditi. Pač pa morda utemeljeno izpodbija dolžnik višino izvršilnih stroškov tega postopka, ki jih je sodišče prve stopnje odmerilo na znesek 18.588,00 SIT. Dolžnik trdi, da je upnikov bivši pooblaščenec odvetnik D. R. vložil izvršilni predlog na sodišče, ko ni imel več statusa odvetnika, ker je bil že izbrisan iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije. Če je temu res tako sodišče stroškov za odvetniške storitve upniku ne bi smelo priznati in jih naložiti v breme dolžnika. Pritožbeno sodišče je zato v tem delu dolžnikovi pritožbi ugodilo in razveljavilo izpodbijani sklep o stroških, da bo lahko sodišče prve stopnje v novem postopku opravilo poizvedbe pri Odvetniški zbornici Slovenije in razčistilo ali je dejansko odvetnik R. prenehal biti odvetnik že z dnem 30.12.1998, torej tedaj, ko je vložil na sodišče izvršilni predlog. Če bo ugotovilo, da je bil dejansko tega dne odvetnik R. že izbrisan iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, sodišče upniku ne bo moglo priznati in odmeriti stroškov za sestavo predloga ter pregled sklepa in poročilo stranki po odvetniški tarifi.

Odločitev o upnikovih stroških za odgovor na ugovor temelji na določbi 3. odstavka 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.


Zveza:

Odvetniška tarifa člen 2, 2/2. ZIZ člen 40.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.08.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk2NTA5