<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 4825/2010
ECLI:SI:VSLJ:2011:IV.CP.4825.2010

Evidenčna številka:VSL0068125
Datum odločbe:28.01.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pravdni stroški - umik tožbe - obrazložitev sklepa o stroških - neobrazloženost odločitve o stroških - stroškovnik

Jedro

Sodna praksa pri odločanju o pravdnih stroških kot akcesorni obveznosti dopušča, da je v sklepu navedena podlaga odločitve, odmera stroškov pa je razvidna iz spisa.

Izrek

Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijani sklep v 2. odstavku spremeni tako, da se znesek stroškov, ki ga mora tožeča stranka povrniti toženi stranki, zniža za 182,96 EUR (tako da po spremembi znaša 129,16 EUR); v preostalem pa se pritožba zavrne in izpodbijani sklep potrdi.

Tožena stranka mora tožeči stranki v 15 dneh povrniti 72,00 EUR stroškov pritožbenega postopka, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. dne po prejemu sklepa dalje.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje sklenilo, da se postopek v tej zadevi zaradi umika tožbe ustavi in da mora tožeča stranka toženi v 15 dneh povrniti 312,12 EUR pravdnih stroškov.

Zoper odločitev o stroških se zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava pritožuje tožeča stranka. Navaja, da iz obrazložitve izpodbijanega sklepa sicer izhaja, da odločitev o pravdnih stroških temelji na 1. odstavku 158. člena Zakona o pravdnem postopku (1) (v nadaljevanju ZPP), ni pa obrazloženo, kateri stroški so bili priznani oziroma ni specifikacije stroškov. Pritožnik meni, da se sklepa zato ne da preizkusiti, kar predstavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. Sicer pa tožnik pojasnjuje, da je bila vrednost spornega predmeta v tej zadevi določena na 1.000,00 EUR, zaradi česar nagrada za postopek po tarifni številki 3100 Zakona o Odvetniški tarifi (2) (v nadaljevanju ZOdvT) znaša 72,80 EUR. Pritožnik tudi meni, da toženka ni upravičena do stroškov po tarifni številki 6000 ZODvt, saj se pavšal prizna le, kadar gre za izdelavo več kot stotih strani. Je pa upravičena do nagrade po tarifni številki 6002.

Pritožba je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

Pritožba je delno utemeljena.

Pritožbene trditve v smeri bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP niso utemeljene. Res je, da natančna odmera stroškov iz samega sklepa ni razvidna, vendar pa sodna praksa pri odločanju o pravdnih stroških kot akcesorni obveznosti dopušča, da je v sklepu navedena podlaga odločitve, odmera stroškov pa je razvidna iz spisa (3). V tem primeru je sodišče na predlogu tožene stranke za odmero stroškov (list. št. 15) označilo, katere stroške je toženi stranki priznalo. Odločitev o stroških je torej mogoče preizkusiti.

V skladu z določbo 2. odstavka 23. člena ZOdvT znaša vrednost spornega predmeta v sporih iz razmerij med starši in otroki (kakršen je tudi spor zaradi znižanja preživnine) 1.500,00 EUR. Glede na to nagrada za postopek po tarifni številki 3100 ni niti toliko, kot je ugotovilo sodišče prve stopnje, niti toliko, kot meni pritožnik, ampak 89,70 EUR. Pritožnik tudi pravilno poudarja, da toženki stroški po tarifni številki 6000 za fotokopiranje ali tiskanje ne pripadajo, saj nagrada po tar. št. 6000 odvetniku pripada le, če je bilo treba izdelati več kakor sto strani (česar toženka ni navedla in iz spisa ne izhaja). Toženki pripadajo še stroški po tarifni številki 6002 ZOdvT, a ne v višini 20,00 EUR, ampak v višini 20% nagrade (4), kar znaša 17,94 EUR. Stroški za odvetniško zastopanje, povišani za 20 % davka na dodano vrednost torej znašajo 129,16 EUR.

Višje sodišče je zato v skladu z določbo 3. točke 365. člena ZPP pritožbi delno ugodilo in priznano vrednost stroškov ustrezno znižalo, v preostalem (tožnik se zavzema za znižanje stroškov na 111,36 EUR) pa v skladu z 2. točko 365. člena ZPP pritožbo zavrnilo in sklep potrdilo.

Ker je pritožnik s pritožbo delno uspel, mu mora toženka povrniti stroške pritožbenega postopka. V skladu s tarifno številko 3220 tarife ZOdvT znaša odvetniška nagrada za pritožbeni postopek zoper druge odločbe (torej ne odločbo o glavni stvari) 50,00 EUR. Pritožniku pripada še 20% od priznane nagrade kot pavšalni znesek za poštne in telekomunikacijske storitve; skupaj z davkom na dodano vrednost pa pritožbeni stroški znašajo 72,00 EUR.

-----------------------------------------------------------

(1) Uradni list RS, št. 73/2007 in 45/2008.

(2) Uradni list RS, št. 67/2008.

(3) Prim.: Janez Vlaj, Stroški postopka, Pravosodni bilten, 2/2008, str. 9.

(4) Tarifa za poštne in telekomunikacijske storitve določa 20% od nagrade, vendar največ 20,00 EUR.


Zveza:

ZPP člen 158, 158/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
17.06.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU0NTcx