<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 567/2014
ECLI:SI:VDSS:2014:PDP.567.2014

Evidenčna številka:VDS0012667
Datum odločbe:03.07.2014
Senat:Jelka Zorman Bogunovič (preds.), Silva Donko (poroč.), Tatjana Prebil
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:sodna taksa - nastanek taksne obveznosti - sprememba predpisa

Jedro

Z ZST-1B, ki je začel veljati 13. 8. 2013, je bila določena taksa tudi za denarne zahtevke v individualnih delovnih sporih. Taksna obveznost za vložitev tožbe nastane z vložitvijo tožbe, medtem ko taksna obveznost za pritožbo zoper sodbo nastane z vložitvijo pritožbe. Ker je bila sodba v sporni zadevi izdana 24. 3. 2014, pritožba zoper sodbo pa je bila vložena 14. 4. 2014, je taksna obveznost za pritožbo nastala po 13. 8. 2013, zato je tožeča stranka za vloženo pritožbo dolžna plačati sodno takso.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo v zadevi opr. št. I Pd 708/2012 z dne 16. 4. 2014.

Zoper navedeni sklep se pritožuje tožeča stranka zaradi napačne uporabe materialnega prava in predlaga njegovo razveljavitev. V pritožbi navaja, da je sodišče tožeči stranki naložilo plačilo takse za pritožbo v znesku 84,00 EUR, na podlagi Zakona o sodnih taksah (ZST-1). Zoper nalog za plačilo takse je tožeča stranka vložila ugovor, ki pa je bil kot neutemeljen zavrnjen z obrazložitvijo, da je tožeča stranka v pritožbenem postopku zavezana k plačilu takse in pri tem navaja, da naj bi se takse po novem ZST-1B plačevale za vsak postopek, za katerega je nastala taksna obveznost po tem datumu. Po mnenju pritožbe sodišče napačno razlaga določbo 26. člena ZST-1B, saj je tožeča stranka tožbo vložila v času, ko pred naslovnim sodiščem ni bila predpisana sodna taksa za vse zadeve, ki so se nanašale na denarne zahtevke. S spremembo Zakona o sodnih taksah je sicer predpisana tudi sodna taksa za denarne zahtevke, vendar pa, ker je bila tožba vložena pred spremembo Zakona o sodnih taksah, se taksa odmeri po prej veljavni tarifi, zato tudi za vloženo pritožbo tožeča stranka ni zavezana k plačilu sodne takse.

Pritožba ni utemeljena.

V obravnavani zadevi je sporno, ali bi sodišče plačilni nalog za plačilo sodne takse moralo izdati na podlagi določb ZST-1 ali določb ZST-1B. Tožba je bila v obravnavani zadevi vložena 5. 6. 2012, ZST-1, ki je pričel veljati 1. 10. 2008 pa je v 39. členu med drugim določil, da se takse v postopkih, ki so začeli teči pred uveljavitvijo ZST-1, do pravnomočnega zaključka postopka plačujejo po dosedanjih predpisih in po sedanji tarifi. ZST-1B, ki je pričel veljati 13. 8. 2013, pa je v 26. členu določil, da se po tarifi, ki je veljala do 13. 8. 2013, plačujejo le takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost pred navedenim datumom. Na podlagi 5. člena ZST-1 nastane taksna obveznost za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva. Taksna obveznost torej za vložitev tožbe nastane z vložitvijo tožbe, medtem, ko taksna obveznost za pritožbo zoper sodbo nastane z vložitvijo pritožbe. Ker je bila sodba v sporni zadevi izdana 24. 3. 2014, pritožba zoper sodbo pa je bila vložena 14. 4. 2014, je torej taksna obveznost za pritožbo nastala po 13. 8. 2013, zato je odločitev sodišča prve stopnje pravilna.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da s pritožbo uveljavljani razlogi niso podani, prav tako ne razlogi na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, zato je na podlagi 2. točke 365. člena ZPP pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZST-1 člen 39. ZST-1B člen 26.
Datum zadnje spremembe:
03.11.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcxNjAz