<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 604/2018
ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.604.2018

Evidenčna številka:VDS00014245
Datum odločbe:26.07.2018
Senat:dr. Martina Šetinc Tekavc (preds.), Sonja Pucko Furman (poroč.), Silva Donko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:zavrženje tožbe - odločitev o pravdnih stroških

Jedro

Ker je bila druga pripravljalna vloga tožene stranke podana že po odločitvi sodišča prve stopnje, je sodišče prve stopnje utemeljeno pri svoji odločitvi ni upoštevalo.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje.

II. Tožena stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom tožbo zavrglo zaradi ugovora litispendence. Odločilo je, da tožnik sam krije svoje stroške postopka in je dolžan toženi stranki povrniti stroške v višini 140,45 EUR v roku 8 dni od prejema sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo po poteku paricijskega roka dalje do plačila.

2. Tožena stranka vlaga pravočasno pritožbo zoper odločitev o stroških postopka zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani del sklepa spremeni tako, da toženi stranki prizna povračilo vseh pravdnih stroškov, vključno s stroški te pritožbe ter jih naloži v plačilo tožniku. Navaja, da je poleg odgovora na tožbo v tem delovnem sporu dne 18. 6. 2018 vložila prvo obrazloženo pripravljalno vlogo in dne 5. 7. 2018 drugo obrazloženo vlogo, pač glede na poziv sodišča, da se izjavi, če se z umikom tožbe strinja. Sodišče je prvo pripravljalno vlogo očitno štelo kot potrebno, vendar jo je ovrednotilo nasprotno odvetniški tarifi zgolj s 100 OT, skladno z 2. točko tar. št. 15, pa bi jo moralo ovrednotiti 75 % prve točke tar. št. 15 in torej v višini 150 OT. Navaja, da je dan pred prvim narokom za glavno obravnavo sodišče toženki posredovalo umik tožbe ter jo pozvalo, da sodišču čim prej posreduje soglasje k umiku. Toženka z umikom tožbe ni soglašala, menila je namreč, da bi moralo sodišče tožbo zavreči že takoj po prejemu odgovora na tožbo, najkasneje pa v času priprave na glavno obravnavo. Toženka je bila po tem, ko je bil narok preklican in preložen na nedoločen čas, prisiljena vložiti še eno pripravljalno vlogo dne 5. 7. 2018. Sodišče v obrazložitvi sklepa navedene vloge ni niti omenjalo, tako da uveljavlja bistveno kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, dodatno pa meni, da je sodišče zmotno ugotovilo, da toženka stroškov za to vlogo ni priglasila, saj jih je priglasila prav s to vlogo in bi sodišče o njih moralo odločati. Tako pa je navedlo, da je upoštevalo stroške, ki jih je toženka priglasila z odgovorom na tožbo. Meni, da bi sodišče moralo ugotoviti, da je bila vloga z dne 5. 7. 2018 potrebna in je zato upravičena do povračila stroškov za to vlogo v višini 150 OT. Priglaša pritožbene stroške.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je izpodbijani del sklepa preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP). Ugotovilo je, da sodišče prve stopnje ni storilo kršitev določb pravdnega postopka, na katere pazi po uradni dolžnosti, in na katere opozarja pritožba, da je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje in pravilno uporabilo materialno pravo.

5. Sodišče prve stopnje je v predmetnem sporu zavrglo tožbo zaradi utemeljenega ugovora tožene stranke o litispendenci, na podlagi 274. člena ZPP.

6. Sodišče prve stopnje je o stroških postopka po zavrženju tožbe odločilo na podlagi prvega odstavka 154. člena ZPP, ker tožnik v postopku ni uspel. Zato ni upravičen do povračila svojih stroškov, toženi stranki pa je dolžan povrniti njene stroške, ki jih je sodišče pravilno odmerilo skladno z veljavno Odvetniško tarifo (Ur. l. RS, št. 2/2015 in nasl. - OT) in skladno s priglašenimi stroški v odgovoru na tožbo. Tožena stranka je namreč v odgovoru na tožbo priglasila za odgovor na tožbo 200 točk (kar ji je sodišče tudi priznalo) in za vsako obrazloženo vlogo (2. točka tar. št. 15 OT) po 100 točk. V prvi pripravljalni vlogi z dne 18. 6. 2018, ki jo je sodišče toženi stranki priznalo, stroškov te vloge ni priglasila, zato je sodišče prve stopnje pravilno upoštevalo njeno priglasitev stroškov v odgovoru na tožbo, kjer je zahtevala za vsako obrazloženo vlogo po 100 točk. To višino je sodišče toženi stranki tudi priznalo, zato je neutemeljeno zavzemanje pritožbe, da bi sodišče prve stopnje toženi stranki moralo priznati 150 točk, saj jih v takšni višini ni priglasila in bi v nasprotnem primeru sodišče prve stopnje prekoračilo zahtevek.

7. Neutemeljeno pritožba uveljavlja bistveno kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, ker sodišče v obrazložitvi sklepa o stroških postopka druge pripravljalne vloge z dne 5. 7. 2018 sploh ni omenilo. Iz pogleda v listine v spisu izhaja, da je sodišče prve stopnje dne 5. 7. 2018 s sklepom tožbo zavrglo in odločilo tudi o stroških postopka. Ta sklep pa je bil Državnemu odvetništvu vročen dne 6. 7. 2018. Tožena stranka je drugo pripravljalno vlogo, datirano z dne 5. 7. 2018, priporočeno oddala na pošto 6. 7. 2018 (torej istega dne, ko je že prejela sklep sodišča prve stopnje), na sodišče prve stopnje pa je vloga prispela dne 9. 7. 2018, torej po odločitvi sodišča prve stopnje. Ker je bila druga pripravljalna vloga tožene stranke podana že po odločitvi sodišča prve stopnje, je sodišče prve stopnje utemeljeno pri svoji odločitvi ni upoštevalo, zato so neutemeljene pritožbene navedbe o bistveni kršitvi določb pravdnega postopka.

8. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da s pritožbo uveljavljani razlogi niso podani, prav tako ne razlogi, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti, zato je na podlagi 2. točke 365. člena ZPP pritožbo tožene stranke zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani del sklepa sodišča prve stopnje.

9. Tožena stranka s pritožbo ni uspela, zato sama krije svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 154, 154/1.
Datum zadnje spremembe:
28.08.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIxMTE3