<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sklep Pdp 512/2015
ECLI:SI:VDSS:2015:PDP.512.2015

Evidenčna številka:VDS0014556
Datum odločbe:03.06.2015
Senat:Sonja Pucko Furman (preds.), Tatjana Prebil (poroč.), Samo Puppis
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:zavrženje revizije - pooblastilo

Jedro

Tožeča stranka je dne 21. 4. 2015 po odvetniku vložila revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 1565/2014 z dne 12. 3. 2015 in ji priložila pooblastilo za zastopanje, ki je datirano z datumom 15. 4. 2015. To pomeni, da pooblastilo izvira iz časa, ko je tožeči stranki že nastala pravica do vložitve revizije. Tožeča stranka v zvezi s predloženim pooblastilom utemeljeno opozarja, da pooblastilo izpolnjuje vse formalne zahteve, ki jih za pooblastilo, ki je podlaga za vložitev revizije, predpisuje ZPP. V drugem odstavku 95. člena ZPP je tako določeno, da mora odvetnik ob vložitvi izrednega pravnega sredstva predložiti novo pooblastilo. Po ustaljeni sodni praksi se šteje, da je pooblastilo novo, če je bilo izdano v času, ko je njegov izdajatelj že pridobil pravico vložiti izredno pravno sredstvo. Ta pogoj pa je pri konkretnem pooblastilu izpolnjen. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nadaljnji postopek.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne v nadaljnji postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo revizijo tožeče stranke. Ugotovilo je, da je odvetnik tožeče stranke v reviziji priložil pooblastilo, ki je novo, vendar na njem ni navedeno, da ima odvetnik pooblastilo za vložitev izrednega pravnega sredstva, tj. revizije.

2. Tožeča stranka zoper takšno odločitev vlaga pritožbo. Navaja, da je stališče sodišča prve stopnje neutemeljeno. V tekstu pooblastila je izrecno napisano, da tožeča stranka pooblašča odvetnika, da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva. Revizija pa je izredno pravno sredstvo. V pooblastilu je navedeno, da pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno. Ker ne gre za to, je imel pooblaščenec vso pravico vložiti revizijo za tožečo stranko, za kar ga je tudi pooblastila in mu podpisala novo pooblastilo. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in spremeni izpodbijani sklep ter revizijo dovoli.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Tožeča stranka je dne 21. 4. 2015 po odvetniku vložila revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 1565/2014 z dne 12. 3. 2015 in ji priložila pooblastilo za zastopanje, ki je datirano z datumom 15. 4. 2015. To pomeni, da pooblastilo izvira iz časa, ko je tožeči stranki že nastala pravica do vložitve revizije.

5. Tožeča stranka v zvezi s predloženim pooblastilom utemeljeno opozarja, da pooblastilo izpolnjuje vse formalne zahteve, ki jih za pooblastilo, ki je podlaga za vložitev revizije, predpisuje Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji). V drugem odstavku 95. člena ZPP je tako določeno, da mora odvetnik ob vložitvi izrednega pravnega sredstva predložiti novo pooblastilo. Po ustaljeni sodni praksi se šteje, da je pooblastilo novo, če je bilo izdano v času, ko je njegov izdajatelj že pridobil pravico vložiti izredno pravno sredstvo. Ta pogoj pa je pri konkretnem pooblastilu, kot ugotavlja tudi sodišče prve stopnje, izpolnjen.

6. V zakonu pa ni nobene podlage za zahtevo, da mora biti pooblastilo za vložitev izrednega pravdnega sredstva tudi posebno, tj. da mora biti v njem izrecno navedeno, da se nanaša na vložitev revizije. Takšna zahteva bi bila v pooblastilu, ki je sicer novo tudi sicer prestroga in ne bi bistveno prispevala k varstvu stranke pred lastnimi, prehitrimi ali premalo premišljenimi procesnimi dejanji, kar je osnovni namen drugega odstavka 95. člena ZPP. Ko je postopek pravnomočno končan, potrebuje odvetnik novo pooblastilo le še za vložitev izrednih pravnih sredstev, saj lahko vsa ostala morebitna procesna dejanja opravi na podlagi prej predloženega splošnega pooblastila. Pri novem pooblastilu, ki časovno izhaja iz časa, ko je stranka že pridobila pravico do revizije, zato ne more biti nobenega dvoma, da se nanaša na pooblastilo za vložitev izrednega pravnega sredstva. Enako stališče je zastopano tudi v praksi Vrhovnega sodišča RS.

7. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 3. točke 365. člena ZPP pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter vrača zadevo v nadaljnji postopek.


Zveza:

ZPP člen 95, 95/2.
Datum zadnje spremembe:
21.12.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg4Njc0