<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sklep Psp 537/2014
ECLI:SI:VDSS:2015:PSP.537.2014

Evidenčna številka:VDS0013333
Datum odločbe:08.01.2015
Senat:Nada Perić Vlaj (preds.), Jože Cepec (poroč.), Elizabeta Šajn Dolenc
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zavrženje tožbe - pravdni stroški - odločitev o pravdnih stroških - načelo uspeha

Jedro

V obravnavani zadevi je bila tožba tožnika zavržena. To dejstvo s stališča tožnika predstavlja njegov neuspeh, s stališča toženke pa njen uspeh. Kot določa 154. člen ZPP, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroške postopka. Zato tožnik sam krije svoje stroške postopka.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani II. točki izreka spremeni tako, da glasi:

„Tožeča stranka sama trpi svoje stroške postopka.“

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom tožbo zavrglo (I. točka izreka) in toženki naložilo, da v roku 8 dni tožniku povrne stroške postopka v višini 2,70 EUR (II. točka izreka).

Zoper II. točko izreka se pritožuje toženka. Meni, da je sodišče prve stopnje glede stroškov postopka odločilo v nasprotju s 154. in 158. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami - v nadaljevanju: ZPP). Ne gre za stanje, ko bi tožnik v sporu uspel, sodišče je tožbo tožnika zavrglo, ker je bilo sporno razmerje po vložitvi tožbe med strankama pravnomočno razrešeno in tako tožnik ne izkazuje več pravnega interesa za nadaljevanje postopka, saj si svojega pravnega položaja ne more več izboljšati, glede na že pravnomočno urejeno sporno razmerje, urejeno z odločbo z dne 24. 6. 2013. To pa pomeni, da se ni presojala utemeljenost zahtevka, tožba je bila zavržena, tožnik v sporu ni uspel. Za odločanje v sporu je odločilni končni uspeh strank v pravdi, zato ni pomembno, ali je bila tožba ob vložitvi utemeljena ali ne. Tako tudi ni podlage, da bi se odločalo o stroških postopka po določbi 154. člena ZPP niti ne, da se stroški naložijo v breme toženke. V danem primeru tudi ne gre za primer iz 158. člena ZPP, saj tožnik tožbe ni umaknil.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani del sklepa upoštevajoč 366. člen ZPP v obsegu, kakor ga določa drugi odstavek 350. člena ZPP. Pri tem preizkusu pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje napačno uporabilo določbo prvega odstavka 158. člena ZPP.

Predmet pritožbenega postopka je odločitev sodišča prve stopnje o stroških postopka (II. točka izreka sklepa). Pritožbeno sodišče v zvezi s tem ugotavlja, da je bila tožba v obravnavani zadevi tožnika zavržena. Tožnik se zoper pravilnost takšne odločitve sodišča prve stopnje ne pritožuje. Ker je bila tožba zavržena, to predstavlja s stališča tožnika njen neuspeh, s stališča toženke pa njen uspeh. Kot določa 154. člen ZPP mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroške postopka. To pa pomeni, da mora v takšnem primeru sama nositi tudi svoje stroške postopka.

Kot izhaja iz dokumentacije tožnik tožbe ni umaknil in zato ne gre za dejanski stan za povrnitev stroškov postopka po 158. členu ZPP, pač pa za dejanski stan po prvem odstavku 154. člena ZPP.

Na podlagi navedenega je pritožbeno sodišče na podlagi 3. točke 365. člena ZPP pritožbi toženke ugodilo in izpodbijano II. točko izreka na podlagi 5. alinee 358. člena ZPP spremenilo tako, da je odločilo, da tožnik sam trpi svoje stroške postopka.


Zveza:

ZPP člen 154, 154/1, 158.
Datum zadnje spremembe:
21.05.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc4NDky