<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za socialne spore

VDSS sklep Psp 365/2014
ECLI:SI:VDSS:2014:PSP.365.2014

Evidenčna številka:VDS0012656
Datum odločbe:28.08.2014
Senat:Elizabeta Šajn Dolenc (preds.), Nada Perić Vlaj (poroč.), Jože Cepec
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zavrženje tožbe - odločitev o pravdnih stroških - umik tožbe - načelo uspeha

Jedro

Določbo prvega odstavka 158. člena ZPP je mogoče uporabiti le ob ustavitvi postopka zaradi umika tožbe, če do tega pride takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. V predmetni zadevi tožeča stranka tožbe ni umaknila, temveč je predlagala, da sodišče o tožbenem zahtevku odloči brez glavne obravnave. Sodišče prve stopnje je na podlagi 1. odstavka 274. člena ZPP tožbo zavrglo, ker je presodilo, da zanjo ni več pravne koristi. Ta del izreka sklepa je pravnomočen, saj tožeča stranka zoper tovrstno odločitev ni vložila pritožbe. Zato je glede stroškovnega dela zahtevka potrebno šteti, da v predmetnem sporu ni uspela.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (II. točka izreka) spremeni tako, da glasi:

"Tožnik trpi sam svoje stroške postopka."

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo, vloženo zoper dokončno odločbo št. ... z dne 27. 8. 2012 in prvostopenjsko odločbo iste opr. št. z dne 27. 8. 2012 o negativni uskladitvi pokojnin po ZUJF-u (I. točka izreka). Toženo stranko je hkrati zavezalo, da tožniku v 8 dneh povrne 248,03 EUR stroškov postopka, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Zoper stroškovni del izreka sklepa se iz razloga zmotne uporabe prava pritožuje tožena stranka. Poudarja, da v konkretni zadevi tožba ni bila umaknjena, temveč je tožeča stranka izrecno vztrajal pri odločanju izven glavne obravnave, zato ni pogojev za odločanje o stroških na temelju 1. odstavka 158. člena Zakona o pravdnem postopku.

Pritožba je utemeljena.

Po preizkusu zadeve pritožbeno sodišče ugotavlja, da v obravnavani zadevi sicer ni prišlo do absolutne bistvene kršitve iz 2. odstavka 350. člena v zvezi z 339. členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/2007 in 45/2008; v nadaljevanju ZPP) na katere je potrebno paziti po uradni dolžnosti, je pa stroškovni del sklepa izdan ob nepravilni uporabi 1. odstavka 158. člena ZPP, kot pravilno poudarja pritožba.

V obravnavni zadevi ni podano takšno dejansko procesno stanje, da bi o priglašenih stroških postopka bilo mogoče odločati na temelju 1. odstavka 158. člena ZPP. To določbo je namreč mogoče izključno uporabiti ob ustavitvi postopka zaradi umika tožbe, če do tega pride takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. V predmetni zadevi tožeča stranka tožbe ni umaknila, temveč predlagala, da sodišče o tožbenem zahtevku odloči brez glavne obravnave. Vendar je sodišče na podlagi 1. odstavka 274. člena ZPP v 1. točki izreka sklepa tožbo zavrglo, ker je presodilo, da zanjo več ni pravne koristi. Ta del izreka sklepa je pravnomočen, saj tožeča stranka zoper tovrstno odločitev pritožbe ni vložila. Pomeni, da je glede stroškovnega dela zahtevka potrebno šteti, da v predmetnem sodnosocialnem sporu ni uspela.

Glede na navedeno procesno dejansko stanje je zato o pravili uporabi 1. odstavka 154. člena ZPP potrebno pritožbi tožene stranke ugoditi in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem stroškovnem delu spremeniti tako, kot je razvidno iz izreka te sodne odločbe.


Zveza:

ZPP člen 154, 154/1, 158, 158/1, 274, 274/1.
Datum zadnje spremembe:
03.11.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDcxNTky