<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS Sklep Pdp 107/2019
ECLI:SI:VDSS:2019:PDP.107.2019

Evidenčna številka:VDS00026403
Datum odločbe:21.02.2019
Senat:Marko Hafner (preds.), mag. Aleksandra Hočevar Vinski (poroč.), Ruža Križnar Jager
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:odločitev o pravdnih stroških - delna izpolnitev zahtevka - takojšen umik - načelo uspeha

Jedro

Tožeča stranka je v posledici vložitve tožbe dosegla 27 % izpolnitev zahtevka. Pojem takojšnje izpolnitve je treba tudi v tem sporu razlagati tako kot v drugih istovrstnih primerih zoper isto toženo stranko, ko so pripadniki Slovenske vojske v posledici (delne) izpolnitve zahtevka (v celoti) umaknili tožbo, pri čemer tega niso storili takoj po izpolnitvi, ampak več mesecev kasneje, v vmesnem času pa niso bila opravljena procesna dejanja, glede katerih bi prišla v poštev določba 156. člena ZPP o separatnih stroških. Zato je za odločitev o stroških postopka poleg prvega odstavka 158. člena ZPP relevanten tudi drugi odstavek 154. člena ZPP, ki se nanaša na upoštevanje deleža uspeha strank v postopku.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje delno spremeni tako, da se na novo glasi:

''Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti stroške postopka v višini 40,47 EUR, v roku 8 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku roka dalje do plačila.''

II. V ostalem se pritožba zavrne in se potrdi nespremenjeni del sklepa.

III. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti pritožbene stroške v višini 53,31 EUR, v roku 8 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku roka dalje do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklenilo, da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti stroške postopka v znesku 117,05 EUR, v roku 8 dni, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku roka dalje do plačila, ter da tožeča stranka sama krije svoje stroške postopka.

2. Tožeča stranka se pritožuje zoper sklep iz vseh treh pritožbenih razlogov po 338. členu ZPP. Navaja, da je po delni izpolnitvi zahtevka tožbo umaknila v celoti. Sodišče ni odločilo o stroških postopka glede na uspeh strank v postopku, ampak je tožeči stranki naložilo povračilo celotnih stroškov tožene stranke. Do delne izpolnitve zahtevka je prišlo ravno v posledici vložitve tožbe, zato je poleg prvega odstavka 158. člena ZPP relevanten tudi 154. člen ZPP. Meni, da je upravičena do povračila vseh stroškov postopka in predlaga takšno spremembo izpodbijanega sklepa.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.).

5. Tožeča stranka se utemeljeno zavzema za priznanje stroškov postopka glede na izpolnjeni del zahtevka. Tožbo je vložila zaradi plačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa v višini 831,12 EUR. Delna izpolnitev zahtevka v višini 226,29 EUR je bila izvršena 5. 12. 2017. Tožeča stranka je tožbo v celoti umaknila 3. 7. 2018. Sodišče prve stopnje je odločitev o stroških postopka utemeljilo na prvem odstavku 158. člena ZPP, ki določa, da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti pravdne stroške, razen če jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Kot odločilno je štelo, da tožba ni bila umaknjena takoj in je zato odločilo, da mora tožeča stranka toženi stranki povrniti vse njene stroške postopka.

6. Tožeča stranka je v posledici vložitve tožbe dosegla 27 % izpolnitev zahtevka. Pojem takojšnje izpolnitve je treba tudi v tem sporu razlagati tako kot v drugih istovrstnih primerih zoper isto toženo stranko, ko so pripadniki Slovenske vojske v posledici (delne) izpolnitve zahtevka (v celoti) umaknili tožbo, pri čemer tega niso storili takoj po izpolnitvi, ampak več mesecev kasneje, v vmesnem času pa niso bila opravljena procesna dejanja, glede katerih bi prišla v poštev določba 156. člena ZPP o separatnih stroških. Zato je za odločitev o stroških postopka poleg prvega odstavka 158. člena ZPP relevanten tudi drugi odstavek 154. člena ZPP, ki se nanaša na upoštevanje deleža uspeha strank v postopku.

7. Sodišče prve stopnje je toženi stranki v skladu z določili Odvetniške tarife (OT, Ur. l. RS, št. 2/2015) - po postavkah, ki jih pritožba ne izpodbija, priznalo 117,05 EUR, kar v 73 % znaša 85,45 EUR. Stroški tožeče stranke pa so: 200 točk za tožbo, 50 točk za umik tožbe, 2 % materialni stroški, 22 % DDV in sodna taksa, kar skupno znaša 166,60 EUR, v 27 % pa 44,98 EUR. Iz navedenega izhaja, da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti 40,47 EUR.

8. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi delno ugodilo in izpodbijani sklep delno spremenilo tako, da je stroške tožene stranke, naložene v plačilo tožeči stranki, znižalo s 117,05 EUR na 40,47 EUR, v ostalem pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo nespremenjeni del sklepa sodišča prve stopnje (2. in 3. točka 365. člena ZPP).

9. Tožeča stranka je s pritožbo uspela v 35 %. Tožena stranka ji je dolžna povrniti pritožbene stroške: 250 točk za pritožbo, 2 % materialne stroške, 22 % DDV ter plačano sodno takso, kar skupaj znaša 152,32 EUR - v 35 % pa 53,31 EUR (drugi odstavek 154. člena in drugi odstavek 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 154, 154/2, 156, 158, 158/1.
Datum zadnje spremembe:
25.09.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxODYx