Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 3cT1ORUdBVE9STkElMjBUTyVDNSVCREJBJTIwTUlSTkElMjBQT1NFU1QmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZGF0YWJhc2UlNUJWRFNTJTVEPVZEU1MmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmZGF0YWJhc2UlNUJTRVUlNUQ9U0VVJmRhdGFiYXNlJTVCTkVHTSU1RD1ORUdNJmRhdGFiYXNlJTVCU09TQyU1RD1TT1NDJmRhdGFiYXNlJTVCU09QTSU1RD1TT1BNJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 OdločbaDatumJedroInstitut
Sodba II Ips 64/200606.04.2006Ker tožniki niso uspeli niti s tožbo za uveljavitev močnejše pravice v pravdnem postopku, poteka meja med zemljišči strank tako, kot je določena v nepravdnem postopku. Odločitev o negatorni tožbi je zato enostavna. Zaradi načela vezanosti na pravnomočno odločitev o predhodnem vprašanju, ki se kaže v zahtevi, da sodišče mora upoštevati pravnomočno odločbo o prejudicialni pravici in o tem vprašanju ne sme soditi ponovno (in še manj drugače), se pokaže, da tožniki niso dokazali (so)lastninske pravice na tistem delu zemljišča, kjer je toženec gradil, kopal in sadil.
predhodno vprašanje - vezanost na pravnomočno rešitev predhodnega vprašanja
VSL Sklep II Cp 1987/201717.01.2018Kadar sta pri oblikovanju dokazne ocene sodišču na volji dve verziji (vsaka od strank ponuja svojo), zadošča, da sodišče pojasni in utemelji, zakaj sledi eni, vsi navedeni razlogi pa a contrario pomenijo zadovoljivo obrazložitev, zakaj ni sledilo drugi, tej nasprotni verziji.

Postopek za ureditev meje je nepravdni in s kriterijem močnejše pravice lahko uspe le tisti udeleženec, ki jo izkaže. Če je eden ne, to še ne pomeni, da jo je avtomatično dokazal drugi, ali, povedano drugače: predlagateljev neuspeh, še ne vodi nujno v uspeh nasprotnega udeleženca. Predlagatelj je močnejšo pravico zatrjeval, a prvostopenjsko sodišče je zaključilo, da je ni dokazal, in s tem zaključkom se pritožnik izrecno strinja. Toda sodišče prve stopnje je ugotovilo tudi, da je ni dokazal niti nasprotni pritožnik, s tem zaključkom pa se strinja pritožbeno sodišče, saj pritožnik ni niti ustrezno trdil, še manj pa dokazal, da bi na spornem delu zemljišča pridobil...
dokazni sklep - zavrnitev dokaza - kršitev pravice do obravnavanja pred sodiščem - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazna ocena - sodna določitev meje - mejni spor - lastninski spor - ureditev meje na podlagi močnejše pravice - ureditev meje po zadnji mirni posesti - ureditev meje na podlagi pravične ocene
VSL sklep I Cp 1630/9910.06.1999Vloženi predlog v postopku za ureditev meje ni razlog za prekinitev postopka zaradi vznemirjanja lastninske pravice.

 
prekinitev postopka - negatorna tožba - postopek za ureditev meje

Izberi vse|Izvozi izbrane