Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 2398cT1JViUyMENwJTIwMTQzNi8yMDE1JmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT01
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba IV Cp 1789/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.08.2015dodelitev otroka v varstvo in vzgojo – izvedenec – postavitev novega izvedenca – nestrinjanje z izvedenskim mnenjem – razlog za postavitev novega izvedencaKer je pisno in ustno podano izvedensko mnenje sodnega izvedenca mag. DD jasno in popolno ter brez nasprotij in strokovno utemeljeno, je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrnilo predlog toženke po postavitvi novega izvedenca. Zgolj nestrinjanje z izvidom in mnenjem izvedenca ni razlog za postavitev drugega izvedenca.
VSL sklep IV Cp 2463/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.09.2015spor o izvrševanju roditeljske pravice – osnovna šola – izbira osnovne šole – posebne potrebe otroka – začasna odredbaZ obiskovanjem šole v domačem kraju za otroka odpade vožnja, zgodnje vstajanje in pozno prihajanje domov, otroka pa lahko porabita čas, ki bi ga sicer porabila za vožnjo, za učenje, delanje nalog in igro. Otroka sta se lepo vživela v novo šolsko okolje, v šolo hodita urejena in z domačimi nalogami, pri pouku sta poslušna in kažeta interes za snov. Otroka v družini dobro funkcionirata, družina živi v umirjenih in urejenih razmerah. Vse to so razlogi, ki kažejo na to, da je otrokoma v korist, da obiskujeta Osnovno šolo v Y.
VSL sodba IV Cp 1762/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.09.2015spremenjene razmere – znižanje preživnine – stiki v času otroških počitnic – preživninske potrebe otrok – preživninske sposobnosti staršev – brezposelnost – načelo smotrnosti – korist otrokaSodišče prve stopnje je odločitev o ločitvi postopkov pravilno utemeljilo s tem, da se v obeh postopkih odloča o istih vprašanjih, otrok pa bi bil v dveh postopkih tako izpostavljen dvema izvedeniškima ocenjevanjema, kar ni najbolje za korist otroka.
VSL sodba IV Cp 2273/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek09.09.2015preživnina – potrebe otroka – obiski materinih sorodnikov v tujini – preživninske zmožnosti staršev – dnevnice – upoštevanje dnevnic – otroški dodatek – stroški vrtca – bodoče negotovo dejstvoSodišče prve stopnje pri ugotavljanju toženčevega mesečnega dohodka ni upoštevalo dela prejetih dnevnic, čeprav sodna praksa tudi del dnevnic prišteva k dohodku preživninskega zavezanca.Otroški dodatek po stališču novejše sodne prakse toženčeve preživninske obveznosti ne zmanjšuje.
VSL sklep IV Cp 2310/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.09.2015stiki – spremenjene razmere – nevezanost sodišča na postavljene zahtevkeKo je prvo sodišče ugotovilo, da v nastali situaciji ureditev stikov med nasprotnim udeležencem in otrokoma po izvršilnem naslovu (vsaj trenutno) ni primerna, bi moralo s pomočjo sodne izvedenke ugotoviti z vidika varovanja koristi obeh otrok, na kakšen način oziroma kako naj bi se ti stiki v določenem prehodnem obdobju ponovno, postopno in zelo diskretno nenasilno vzpostavili ter temu ustrezno spremeniti odločbo o stikih v izvršilnem naslovu.
VSL sklep IV Cp 3179/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.11.2015predlog – predlagatelj – neopravičen izostanek z naroka – zdravniško opravičilo – umik predloga – domneva umika predlogaPredlagatelja trdita, da se naroka nista mogla udeležiti zaradi zdravstvenih razlogov na strani predlagateljice, vendar pa nista predlagala preložitve naroka in nista ravnala tako, kot določa drugi odstavek 115. člena ZPP. Glede na to je prvo sodišče pravilno štelo, da sta umaknila predlog in zato ustavilo postopek. Ne glede na to pa imata predlagatelja možnost vložiti nov predlog.
VSL sklep IV Cp 384/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.03.2015nasilje v družini – prepovedi zaradi nasilnih dejanj – prepoved približevanja – visoka ogroženost otroka – duševna motnja matereNasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu.
VSL sodba IV Cp 211/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek28.01.2015znižanje preživnine – otrokove potrebe – zmožnosti zavezanca – nizki dohodki starševV situacijah, ko so dohodki staršev nizki, se jim morajo, žal, prilagoditi tudi potrebe otrok, kar gre največkrat na račun raznih priboljškov in dopustov.
VSL sklep IV Cp 194/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.02.2015dodelitev v varstvo in vzgojo – stiki – določitev stikov - opravljanje šolskih obveznosti – pravica in dolžnost obeh starševOpravljanje šolskih obveznosti z otrokom je dolžnost/breme (pa tudi pravica) obeh staršev, kar mora biti porazdeljeno sorazmerno s časom, ko je otrok pri njima. Glede na to, da je deček dodeljen v varstvo in vzgojo nasprotni udeleženki, je logično, da je večji del tega bremena na njej. V skladu z navedenim je sodišče prve stopnje tudi odločilo, da je v času stika preko konca tedna oče tisti, ki mora poskrbeti, da bodo šolske obveznosti opravljene, pa čeprav dečka ne odpelje neposredno v šolo v ponedeljek zjutraj, temveč ga k pripelje nazaj k mami v nedeljo, in to že ob 17.00. Pritožničin strah, da otrok ne bo imel občutka, da se za njegove šolske obveznosti oba starša ne zavzemata, je torej odveč, saj mora po (sedaj že pravnomočni) odločitvi sodišča prve stopnje predlagatelj to storiti najmanj dvakrat mesečno.
VSL sodba IV Cp 175/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.02.2015preživnina - višina preživnine - porazdelitev preživninskega bremena - sprememba preživnine - znižanje preživnine - pravica do stikov - stikiOkoliščina, da med sinom in očetom ni stikov, sama po sebi ne more biti v korist matere glede višine njene preživninske zaveze (v smislu, da bi bila zato ta nižja, ker je več neposredne skrbi za otroka na njej), saj bi to pomenilo preveliko možnost zlorab. Da tožnik s tožencem nima stikov, je načeloma popolnoma nesprejemljivo in otroku ni v korist. Pravica do stikov je neodtujljiva pravica otroka, pa tudi pravica roditelja, ki ni odvisna od pravice/dolžnosti do preživnine.
VSL sodba IV Cp 2252/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.09.2015predodelitev otroka – korist otroka – spremenjene okoliščine – izvedensko mnenje – pravica do izjave – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaGlede na to, da je imel tožnik možnost podati svoje pripombe na mnenje izvedenke oziroma predlagati tudi njeno ustno zaslišanje, na katerem bi lahko izvedenki postavil svoja vprašanja, a tega ni zahteval, pritožbeni očitek o zagrešeni kršitvi iz 8. točke 2. odstavka 339. člena ZPP ni utemeljen.
VSL sodba IV Cp 2432/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.09.2015znižanje preživnine – spremenjene potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca – postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki – polnoletni otrok – pritožbena novota – načelo dispozitivnosti – pridobivanje dokazov po uradni dolžnostiKer je toženka polnoletna, se ne uporabljajo določbe pravdnega postopka, ki veljajo za spore iz razmerij med starši in otroki, zato tudi sodišče prve stopnje ni bilo dolžno pridobivati dokazov po uradni dolžnosti.
VSL sklep IV Cp 2251/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek02.09.2015stiki – izvrševanje stikov – začasna odredba – sprememba izvršilnega naslovaNasprotna udeleženka je predlagala izdajo začasne odredbe, s katero je želela doseči „podaljšanje prehodnega obdobja, določenega v sodbi“, v zvezi z izvajanjem stikov med nasprotno udeleženko in mld. A. Prvo sodišče je zavrnilo predlog nasprotne udeleženke iz pravilnih razlogov. Nasprotna udeleženka je želela z začasno odredbo doseči spremembo izvršilnega naslova (navedene pravnomočne sodbe), česar na tak način ni mogoče izposlovati.
VSL sklep IV Cp 2048/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.08.2015preprečevanje nasilja v družini – krivdno povzročeni stroški postopkaKrivdno povzročeni so tudi stroški postopka, ki je bil povzročen po nepotrebnem in ki udeležencem ni prinesel nobene pravne koristi.
VSL sodba IV Cp 2010/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.08.2015preživnina – verzijski zahtevek – aktivna legitimacija – upoštevanje življenjskega sloga – strošek vrtca – socializacija otroka – potrebe otrokaPreživnina se lahko terja le za čas od vložitve tožbe dalje, zato je potrebno povračilo potrebnih stroškov zaradi preživljanja preživninskega upravičenca, ki so nastali pred vložitvijo tožbe, zahtevati s posebnim, verzijskim zahtevkom, ki ga tožnica v tej pravdi ni postavila, pa tudi sicer bi bila aktivno legitimirana za takšen zahtevek po 133. členu ZZZDR zakonita zastopnica tožnice, ki je takšne izdatke imela in ne preživninska upravičenka.Zmotna je teza pritožbe, da mora otrok zaradi vključitve v proces sekundarne socializacije pričeti z obiskovanjem vrtca čim bolj zgodaj. Razvojni psihologi namreč kot starost, pri kateri je otrok pripravljen obiskovati vrtec, priporočajo starost dveh oz. treh let, nenazadnje pa tudi pediatri opozarjajo, da se otrokov imunski sistem v prvih dveh letih življenja šele razvija. Ne glede na navedeno pa je v konkretnem primeru mati tožnice po zaključku porodniškega dopusta pričela delati, zato bi sodišče prve stopnje pri...
VSL sklep IV Cp 2431/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.09.2015stroški začasnega zastopnikaZačasni zastopnik ima pravico do povračila potrebnih stroškov ne glede na to, ali stranka, ki jo je začasno zastopal, v pravdi ali s pravnim sredstvom uspe ali ne.
VSL sklep IV Cp 3194/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek02.12.2015stiki – koristi otroka – spremenjene razmere – razširitev stikov – dokazni predlog – substanciranje dokaznih predlogov – relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaIz celotnega dokaznega postopka, pa tudi pritožbenih zatrjevanj, izhaja pretirana navezanost mame na deklico, kar otroku ne more biti v največjo korist. Očitki o obnašanju predlagatelja pred rojstvom otroka pa na odločitev o povečanju stikov ne morejo imeti nobenega vpliva. Bistveno je, da sta predlagatelj in hčerka po sklenjeni sodni poravnavi uspela vzpostaviti ustrezen odnos, ki naj bi ga povečanje stikov še poglobilo.
VSL sodba IV Cp 3313/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.12.2015razmerja med zakoncema – preživnina zakonca – spremenjene okoliščine – trditveno in dokazno breme – ukinitev preživnine – zmanjšanje preživnineDokazni postopek je potrdil, da toženka nima lastnih sredstev za preživljanje, zato tudi niso bili izpolnjeni pogoji za ukinitev ali znižanje preživnine.
VSL sodba IV Cp 3460/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.01.2016razmerja med zakoncema po prenehanju življenjske skupnosti – preživljanje zakonca – rok za vložitev preživninske tožbePritožba upošteva zgolj določbo 81.a člena ZZZDR, pri tem pa spregleda določbo 50.a člena ZZZDR, iz katere izhaja, da se za preživninska razmerja med zakoncema v času trajanja zakonske zveze ter za preživninska razmerja med zakoncema po prenehanju življenjske skupnosti zakoncev smiselno uporabljajo določbe o preživljanju zakoncev po razvezi zakonske zveze. Ob smiselni uporabi 81.a člena ZZZDR pa je v sodni praksi enotno stališče, da mora zakonec ob prenehanju življenjske skupnosti v roku enega leta zahtevati od drugega zakonca preživnino, saj v nasprotnem to pravico izgubi.
VSL sklep IV Cp 3519/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.01.2016tožba na zmanjšanje preživninske obveznosti – nerazumljivost in nepopolnost vloge – rok za popravo – zavrženje vloge – pasivna legitimacijaV preživninskem razmerju je preživninski upravičenec mld. otrok, ne glede na dejstvo, da preživninski zavezanec plačuje preživnino drugemu roditelju, pri katerem otrok živi.

Izberi vse|Izvozi izbrane