<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep Cst 542/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:CST.542.2017

Evidenčna številka:VSL00004294
Datum odločbe:03.10.2017
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek (preds.), mag. Damjan Orož (poroč.), Irena Dovnik
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:začetek stečajnega postopka - neizpodbojna domneva - zakonska domneva trajnejše nelikvidnosti - neizpodbojna domneva insolventnosti - predlog delavca - predlog za začetek stečajnega postopka

Jedro

Sodišče prve stopnje je stečajni postopek začelo na predlog upnika, delavca stečajnega dolžnika, ki je vložil predlog za začetek stečajnega postopka iz razloga po četrtem odstavku 14. člena ZFPPIPP.

Velja in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba trajno nelikvidna.

Pritožnik ne more uspeti s pritožbenim razlogom, da dolžnik ni insolventen, ker ima terjatev do tretje osebe - poslovnega partnerja, ki je poleg vsega še predmet pravdnega postopka.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v pomembnem delu z izpodbijanim sklepom začelo stečajni postopek nad pravno osebo in imenovalo upravitelja.

2. Zoper sklep se je pritožil družbenik stečajnega dolžnika in navedel, da izpodbija domnevo insolventnosti iz tretjega odstavka 235. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Navaja, da ima dolžnik premoženjskopravni zahtevek zoper T. d.d. Če bo tožbenemu zahtevku ugodeno (kot prilogo prilaga 48 strani dolgo tožbo in odgovor na tožbo), bo imel dolžnik zadosti denarja za saniranje dolgov in mu bo omogočeno nadaljnje poslovanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je stečajni postopek začelo na predlog upnika, delavca stečajnega dolžnika, ki je vložil predlog za začetek stečajnega postopka iz razloga po četrtem odstavku 14. člena ZFPPIPP. V tem primeru zakon določa, da velja in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba trajno nelikvidna, če za več kot dva meseca zamuja s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga postopka zaradi insolventnosti. Ker gre za neizpodbojno domnevo, pritožnik ne more uspeti s pritožbenim razlogom, da dolžnik ni insolventen, ker ima terjatev do tretje osebe - poslovnega partnerja, ki je poleg vsega še predmet pravdnega postopka. Ker se pritožnik sklicuje na določbo tretjega odstavka 235. člena ZFPPIPP, višje sodišče le še pojasnjuje, da je v tem členu urejen postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka, medtem ko so domneve o insolventnosti, tudi konkretna, na katero je sodišče oprlo odločitev v tej zadevi, urejene v 14. členu ZFPPIPP.

5. Pritožba ni utemeljena in niso podani razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku; ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), zato je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 14, 14/4, 235, 235/3
Datum zadnje spremembe:
27.11.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEyOTUy