<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 109/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:CST.109.2013

Evidenčna številka:VSL0076695
Datum odločbe:24.04.2013
Senat, sodnik posameznik:Maruša Primožič (preds.), Renata Horvat (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:začetek stečajnega postopka - odložitev odločanja o začetku - pravni interes za pritožbo - neizpodbojna domneva

Jedro

Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odložitve iz 1. odstavka 237. člena ZFPPIPP ne ravna po 1. odstavku 238. člena ZFPPIPP, velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je dolžnik insolventen.

Dolžnik nima več pravnega interesa za pritožbo, saj si svojega položaja, četudi bi z njo uspel, glede na to, da obstaja neizpodbojna domneva o njegovi insolventnosti, ne bi mogel izboljšati.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je sklep o odložitvi odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka z dne 21. 1. 2013, nadomestilo s sklepom, s katerim je začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Z. d.o.o., matična številka: x, davčna številka: x (1. točka izreka). Odločilo je, da upravitelj J. P. nadaljuje z delom kot upravitelj v stečajnem postopku (2. točka izreka). Ugotovilo je, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podati: P. d.o.o., matična številka: (3. točka izreka).

2. Dolžnik je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo, zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Pritožba ni dovoljena.

4. Prvostopenjsko sodišče je izdalo izpodbijani sklep na podlagi 5. odstavka 237. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ker dolžnik v danem tridnevnem roku ni predložil poročila pooblaščenega revizorja o pregledu izjave poslovodstva, da dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in, da bo dolžnik v dvomesečnem obdobju od odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek (1. in 2. točka 2. odstavka 236. člena ZFPPIPP).

5. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da si prvostopenjsko sodišče zmotno razlaga določbo 1. alineje 1. točke 2. odstavka 236. člena ZFPPIPP, saj se ta ne nanaša na delavce, ki že dalj časa niso več zaposleni pri dolžniku. Zato prvostopenjsko sodišče ni imelo podlage za uporabo določbe 5. odstavka 236. člena ZFPPIPP v zvezi s 1. alinejo 1. točke 2. odstavka 236. člena ZFPPIPP.

6. Vendar pa pritožbeno sodišče ugotavlja, da dolžnik za pritožbo nima več pravnega interesa. Po določbi 238. člena ZFPPIPP mora dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka opravičiti odložitev odločanja o upnikovem predlogu tako, da bodisi vloži predlog za prisilno poravnavo, bodisi predloži dokaze, da je uspešno izvedel povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in ni več insolventen. Odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka je bilo odloženo do 4. 3. 2013, dolžnik pa v tem roku ni vložil predloga oziroma dokazov iz 1. odstavka 238. člena ZFPPIPP.

7. Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odložitve iz 1. odstavka 237. člena ZFPPIPP ne ravna po 1. odstavku 238. člena ZFPPIPP, velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je dolžnik insolventen (2. odstavek 238. člena ZFPPIPP).

8. Ob povedanem se izkaže, da dolžnik nima več pravnega interesa za pritožbo, saj si svojega položaja, četudi bi z njo uspel, glede na to, da obstaja neizpodbojna domneva o njegovi insolventnosti po 2. odstavku 238. člena ZFPPIPP, ne bi mogel izboljšati.

9. Pritožbeno sodišče je zato pritožbo dolžnika zavrglo kot nedovoljeno (1. točka 365. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 236, 236/1, 236/2-1, 236/2-1-1, 237, 237/1, 237/5, 238, 238/1, 238/2.
Datum zadnje spremembe:
09.04.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY0MTkx