<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 286/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:CST.286.2013

Evidenčna številka:VSL0063542
Datum odločbe:08.08.2013
Senat, sodnik posameznik:Maruša Primožič (preds.), Renata Horvat (poroč.), Ladislava Polončič
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:začetek stečajnega postopka - domneva trajnejše nelikvidnosti - neizpodbojna domneva

Jedro

Pritožnik izpodbija ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da je insolventen, kar pa mu določba četrtega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne omogoča, saj obstoj dejanskega stanu iz 2. točke četrtega odstavka 14. člena predstavlja neizpodbojno zakonsko domnevo trajnejše nelikvidnosti in s tem insolventnosti. Zato pritožbeno sodišče njegovih trditev ne more upoštevati. Da dejanski stan iz 2. točke četrtega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne bi (več) obstajal, pa dolžnik ne trdi.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom začelo stečajni postopek nad dolžnikom: M. T. d.o.o., (1. točka izreka). Za upraviteljico je imenovalo N. G. (2. točka izreka). Ugotovilo je, da upraviteljica opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki: G. N. – odvetnica, matična št. (3. točka izreka).

2. Dolžnik je proti sklepu pravočasno vložil pritožbo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Prvostopenjsko sodišče je začelo stečajni postopek nad dolžnikom na predlog upnice RS. Presodilo je, da je upnica aktivno procesno legitimirana predlagati začetek stečajnega postopka nad dolžnikom ter da je dolžnik trajnejše nelikviden, saj že več kot tri mesece zamuja s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem.

5. Prvostopenjsko sodišče je torej ugotovilo, da obstaja neizpodbojna zakonska domneva dolžnikove trajnejše nelikvidnosti po 2. točki četrtega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Po navedeni določbi namreč velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden, če za več kot tri mesece zamuja s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen, če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

6. Dolžnik je na naroku za začetek stečajnega postopka, ki je bil opravljen dne 30. 5. 2013, potrdil trditev upnice, da znesek, ki ji ga dolguje, predstavlja neplačane davke in prispevke, ki jih mora delodajalec plačevati v skladu z zakonom ob izplačilu plač ter da ni plačeval prispevkov in davkov od 1. 5. 2012 dalje, tako kot to izhaja iz pripravljalne vloge upnice z dne 24. 5. 2013. Da navedeno ne bi držalo, ne navaja niti v pritožbi. V pritožbi trdi le, da je likviden, da družba ni blokirana in normalno posluje na tekočih računih, da ne gre za trajnejšo nelikvidnost v Republiki Sloveniji ter da potekajo z vsemi dolžniki intenzivni pogovori o plačilu dolgov, tako, da bo v času enega meseca dolg do Davčne uprave kot predlagatelja stečajnega postopka poravnal.

7. Pritožnik torej izpodbija ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da je insolventen, kar pa mu določba četrtega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne omogoča, saj obstoj dejanskega stanu iz 2. točke četrtega odstavka 14. člena predstavlja neizpodbojno zakonsko domnevo trajnejše nelikvidnosti in s tem insolventnosti. Zato pritožbeno sodišče njegovih trditev ne more upoštevati. Da dejanski stan iz 2. točke četrtega odstavka 14. člena ZFPPIPP ne bi (več) obstajal, pa dolžnik ne trdi.

8. Odločitev prvostopenjskega sodišča o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom se torej izkaže kot pravilna.

9. Prvostopenjsko sodišče ni storilo nobene od bistvenih kršitev določb postopka, na katere je pritožbeno sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), materialno pravo pa je pravilno uporabilo.

10. Pritožbeno sodišče je zato pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 14, 14/4, 14/4-2.
Datum zadnje spremembe:
07.11.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU5MDQy