<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 413/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:IV.CP.413.2017

Evidenčna številka:VSL0086401
Datum odločbe:24.02.2017
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič
Področje:SODNE TAKSE
Institut:taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - plačilni nalog za plačilo sodne takse za tožbo

Jedro

Ker navedena tožnikova vloga z dne 14. 4. 2015 predstavlja tožbo kot začetni procesni akt v pravdnem postopku (ta se je začel na podlagi vložene tožnikove vloge), je tožnik zavezanec za plačilo takse za ta postopek.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse za tožbo.

2. Zoper sklep se pritožuje tožeča stranka, ki posebej ne navaja pritožbenih razlogov, in predlaga, da pritožbeno sodišče razveljavi izpodbijani sklep. Navaja, da ni vložil tožbe in zato taksna obveznost ni nastala. Prosi, da se ga oprosti plačila sodne takse za to pritožbo. V obširni pritožbi opisuje potek dosedanjih postopkov v sporih z bivšo partnerko v zvezi z vprašanji dodelitve njunih otrok v varstvo in vzgojo in ureditve stikov. Glede na naravo izpodbijanega sklepa pritožbeno sodišče podrobneje ne povzema pritožbenih trditev v tem delu.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. S pravnomočnim sklepom N 85/2015 z dne 13.7.2015 je bila tožba tožeče stranke z dne 14.4.2015 zaradi spremembe odločitve o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo izločena iz nepravdne zadeve N 85/2015 in se postopek v tem delu nadaljuje po pravilih pravdnega postopka v zadevi P 5/2017-IV.

5. Ker navedena tožnikova vloga z dne 14.4.2015 predstavlja tožbo kot začetni procesni akt v pravdnem postopku (ta se je začel na podlagi vložene tožnikove vloge), je tožnik zavezanec za plačilo takse za ta postopek (prvi odstavek 3. člena ZST-1). Tako ne drži pritožbena trditev, da tožnik ni vložil tožbe. Tožnikova taksna obveznost je nastala ob vložitvi te tožbe (1. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1). Ta pravdni postopek se z izdajo sklepa Višjega sodišča v Ljubljani IV Cp 2332/2016 z dne 8.12.2016 ni končal.

6. Vse ostale pritožbene navedbe niso relevantne za odločanje o tožnikovi pritožbi zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog. V tem delu je obravnavanje pritožbe omejeno le na presojo vprašanj iz prvega odstavka 34.a člena ZST-1. Prvo sodišče je pravilno odmerilo takso za tožbo, katere tožnik po višini sicer ne izpodbija, te taksne obveznosti pa doslej tožnik ni izpolnil. Ostale pritožbene navedbe se nanašajo na utemeljevanje tožnikovega zahtevka za spremembo odločitve o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo toženki in v tem pritožbenem postopku niso upoštevne. Tožnik bo moral podati te trditve v nadaljevanju postopka v okviru trditvene podlage svojega tožbenega zahtevka.

7. Prvemu sodišču ni bilo treba odločati o predlagani taksni oprostitvi za to pritožbo, ker zanjo ni predpisano plačilo sodne takse.

8. Ker uveljavljani in uradoma upoštevni pritožbeni razlogi niso podani, je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno ter potrdilo izpodbijani sklep prvega sodišča (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZST-1 člen 3, 3/1, 5, 5/1, 34a.
Datum zadnje spremembe:
03.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA1NTM5