<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 243/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:I.CP.243.2017

Evidenčna številka:VSL0084992
Datum odločbe:23.02.2017
Senat, sodnik posameznik:Mojca Hribernik
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:obseg skupnega premoženja - popravni sklep - predlog za izdajo dopolnilne sodbe - rok za podajo predloga

Jedro

Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni. Določba je dovolj jasna, predlog mora biti vložen v petnajstih dneh po prejemu tiste sodbe, s katero ni bilo odločeno o vseh zahtevkih, v konkretnem primeru torej po prejemu sodbe sodišča prve stopnje z dne 11. 11. 2015, ki jo je tožnica prejela 10. 12. 2015.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep v izpodbijanem delu (v točkah II, III in IV izreka) potrdi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje sodbo I P 171/2013 z dne 11.11.2015, v III.a točki izreka popravilo tako, da je napačno zapisani ID znak nepremičnine „000-293/0-0“, popravilo v pravilen ID znak „000-239/0-0“ in nato ponovno v celoti povzelo navedeno točko izreka (I. točka izreka); zavrnilo predlog za izdajo popravnega sklepa, da se v III.a točki izreka sodbe doda nepremičnina z ID znakom „000-141/3-0“ (II. točka izreka); zavrglo predlog za izdajo dopolnilne sodbe, da se odloči o delu tožbenega zahtevka, ki se nanaša na nepremičnino z ID znakom „000-141/3-0“ (III. točka izreka); odločilo, da tožnica sama nosi svoje stroške postopka v zvezi s predlogom (IV. točka izreka).

2. Zoper odločitve v točkah II, III in IV izreka je tožnica vložila pravočasno pritožbo zaradi bistvenih kršitev določb postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava in predlagala, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako „da samo odloči“, podredno pa v tem obsegu razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovni postopek. Navaja, da je bil predlog, kolikor se nanaša na nepremičnino z ID znakom 000-141/3-0, nepravilno zavrnjen oziroma zavržen. Iz tožbenega zahtevka danega na zapisnik dne 11.11.2015 v povezavi s tožbenim zahtevkom iz prve pripravljalne vloge tožnice z dne 23.10.2013, je razvidno, da je ta nepremičnina zajeta v tožbenem zahtevku kot parc. št. 141/3 k. o. X in sicer v 5. alineji točke 1.a tožbenega zahtevka vloge z dne 23.10.2013. Navedba parcelne številke je prav tako enoličen identifikacijski znak za nepremičnino kot ID znak nepremičnine, zato ga je potrebno upoštevati enakovredno. Gre za isto stvar. Izpust ene od nepremičnin, ki sestavljajo zaščiteno kmetijo, ki po sodbi pritožbenega sodišča v celoti sodi v skupno premoženje pravdnih strank, je šteti zgolj kot očitno pomoto in je upoštevaje gornje navedbe izdaja popravnega sklepa utemeljena. Če je sodišče menilo, da ni, bi moralo ugoditi predlogu za izdajo dopolnilne sodbe, ki je pravočasen, saj rok za njeno izdajo lahko začne teči šele od vročitve pravnomočne sodbe. Napačna je tudi odločitev glede povrnitve stroškov postopka. Teh ni dolžna nositi tožnica, saj niso nastali po njeni krivdi, upoštevati je potrebno načelo uspeha in je toženec tisti, ki je te stroške dolžan povrniti tožnici.

3. Toženec na pritožbo ni odgovoril.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. S tožbenim zahtevkom kot je razviden iz pripravljalne vloge z dne 23.10.2013 na list. št. 80, je tožnica zahtevala, med drugim, ugotovitev, da v skupno premoženje spada „parc. št. 141/3, ID znak 000-55/8-0“. V sodbi z dne 11.11.2015 je sodišče prve stopnje v izrek sodbe pri vseh parcelah povzelo le ID znake nepremičnin in tako razsodilo, da sodi v skupno premoženje tudi nepremičnina z ID znakom 000-55/8-0 (kar sicer drži, saj v skupno premoženje spada tudi parc. št. 55/8 k. o. X s tem ID znakom). Sodišče prve stopnje pri tem ni zagrešilo nobene očitne pisne pomote. To je zagrešila tožnica sama, z navedbo napačne ID oznake nepremičnine. Ker popravo sodbe sodišča izda le, če gre za napake nastale pri pisni izdelavi sodbe (oziroma pri sestavljanju prepisa sodbe), za kar v konkretnem primeru ne gre, je sodišče prve stopnje predlog za popravo v tem obsegu pravilno in zakonito zavrnilo (328. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP).

6. Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni (prvi odstavek 325. člena ZPP). Določba je dovolj jasna, predlog mora biti vložen v petnajstih dneh po prejemu tiste sodbe, s katero ni bilo odločeno o vseh zahtevkih, v konkretnem primeru torej po prejemu sodbe sodišča prve stopnje z dne 11.11.2015, ki jo je tožnica prejela 10.12.2015. Tudi če bi sodišče prve stopnje, kljub navedeni pomoti tožnice pri zapisu ID znaka, moralo upoštevati zahtevek, da v skupno premoženje pravdnih strank spada tudi parc. št. 141/3 k. o. X, je tožničin predlog za izdajo dopolnilne sodbe z dne 24.10.2016, prepozen in ga je sodišče prve stopnje pravilno in zakonito zavrglo (drugi odstavek 325. člena ZPP).(1)

7. Pravilna je tudi odločitev o zavrnitvi predloga za povrnitev stroškov. Tožnica je v predlogu zahtevala bistveno več kot je dosegla in je uspeh njene vloge tako minimalen, da že iz tega razloga ni upravičena do povrnitve stroškov za predlog (drugi odstavek 154. člena ZPP).

8. Glede na povedano je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in sklep v izpodbijanem delu potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

-------------

Op. št. (1): Ko stranka predloga za izdajo dopolnilne sodbe ne poda, se šteje, da je bila tožba v delu, ki se nanaša na del zahtevka, o katerem sodišče ni odločilo, umaknjena (primerjaj VS RS sodba II Ips 177/2015 z dne 10.9.2015). To pa pomeni, da se šteje, kakor da sploh ni bila vložena, in se lahko znova vloži (četrti odstavek 188. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 188, 188/4, 325, 325/1, 325/2, 328.
Datum zadnje spremembe:
03.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA1NTMw