<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 2870/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:I.CP.2870.2015

Evidenčna številka:VSL0064916
Datum odločbe:29.10.2015
Senat, sodnik posameznik:Majda Urh
Področje:SODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:res iudicata - dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks - vročanje

Jedro

Ker osebna vročitev drugotožeči stranki ni bila možna, je poštar pošiljko sodišča s sklepom pustil v hišnem predalčniku 1. 6. 2015. Iz spisa ni razvidno, da bi sodišče po tem datumu prejelo kakršnokoli vlogo drugotožeče stranke. Ta v pritožbi sicer navaja, da je v določenem roku sodišču predložila izjavo o premoženjskem stanju ZST-1 z razlago. V dokaz priloži potrdilo o oddaji pošiljke. V nadaljevanju pa še navaja, da je 28. 7. 2015 z navadno pošto poslala pravilno izpolnjen obrazec ZST-1 z razlago. Potrdilo o oddani pošti je v fotokopiji. To dejstvo v povezavi z nadaljnjo pritožbeno navedbo, da je 28. 7. 2015 z navadno pošto poslala pravilno izpolnjeni obrazec ZST-1 (obrazca ZST-1 z datumom po 1. 6. 2015 v spisu ni) pritožbenega sodišča ne prepriča, da je bila priporočena pošiljka poslana prav v obravnavano zadevo.

Izrek

Pritožbi se zavrneta in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z napadenim sklepom predlog prvega tožnika za oprostitev plačila sodne takse z dne 2. 2. 2015 zavrglo (točka I izreka sklepa). Predloge drugotožeče stranke za oprostitev plačila takse z dne 3. 2. 2015; za oprostitev, odlog oziroma obročno plačilo sodne takse za postopek z dne 10. 2. 2015 in za oprostitev plačila sodne takse oziroma delne sodne takse z dne 12. 2. 2015 pa je zavrglo (točka II, III in IV izreka sklepa).

2. Prvi tožnik se pritožuje zoper točko I izreka sklepa, s katerim je sodišče zavrglo njegov predlog za oprostitev plačila sodne takse. Navaja, da se mu finančno stanje le slabša in taks ni sposoben plačati. Zato predlaga, da sodišče še enkrat preveri njegovo finančno stanje in ga oprosti plačila sodnih taks v tem postopku.

3. Zoper točke II, III in IV izreka sklepa se je pritožila drugotožeča stranka. V pritožbi navaja, da je v dogovorjenem roku poslala izjavo o premoženjskem stanju na obrazcu ZST-1 z razlago, zato je sklep sodišča napačen in v nasprotju z dokazi. Dne 28. 7. 2015 je ponovno poslala pravilno izpolnjen obrazec ZST-1 z razlago, vendar z navadno pošto. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in ga oprosti plačila sodnih taks. Prosi, da sodišče spis dodeli drugemu sodniku.

K pritožbi prvotožnika

4. O predlogu tožnika za oprostitev plačila sodnih taks za postopek je bilo že odločeno s pravnomočnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 6. 3. 2014 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1195/2014 z dne 26. 8. 2014. Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti, ali je stvar že pravnomočno razsojena. Če ugotovi, da je v zadevi že pravnomočno odločeno, zavrže tožbo v obravnavani zadevi sklep (drugi odstavek 319. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP). Glede na povedano je prvo sodišče, ki je predlog prvotožnika zavrglo, pravilna.

K pritožbi drugotožeče stranke

5. Prvo sodišče je utemeljeno zavrglo pritožbo (pravilno ugovor) drugotožeče stranke zoper plačilni nalog, saj se za ugovor taksa ne plačuje, zato stranka nima pravnega interesa.

6. Tudi odločitvi v točkah III in IV sta pravilni. Drugotožeča stranka je bila s sklepom pozvana, da predlog za oprostitev plačila sodnih taks dopolni. Določen je bil tudi rok 15 dni, v katerem bi morala sodišču predložiti našteta dokazila. Opozorjena je bila tudi, kako bo sodišče postopalo v primeru, če ne bo ravnala skladno s sklepom (predlog bo zavrglo). Ker osebna vročitev drugotožeči stranki ni bila možna, je poštar pošiljko sodišča s sklepom pustil v hišnem predalčniku 1. 6. 2015. Iz spisa ni razvidno, da bi sodišče po tem datumu prejelo kakršnokoli vlogo drugotožeče stranke. Ta v pritožbi sicer navaja, da je v določenem roku sodišču predložila izjavo o premoženjskem stanju ZST-1 z razlago. V dokaz priloži potrdilo o oddaji pošiljke. V nadaljevanju pa še navaja, da je 28. 7. 2015 z navadno pošto poslala pravilno izpolnjen obrazec ZST-1 z razlago. Potrdilo o oddani pošti je v fotokopiji. To dejstvo v povezavi z nadaljnjo pritožbeno navedbo, da je 28. 7. 2015 z navadno pošto poslala pravilno izpolnjeni obrazec ZST-1 (obrazec ZST-1 z datumom po 1. 6. 2015 v spisu ni) pritožbenega sodišča ne prepriča, da je bila priporočena pošiljka poslana prav v obravnavano zadevo. Če bi bil obrazec ZST-1 poslan priporočeno po pošti izpolnjen napačno, kar sedaj trdi pritožba, pa bi bila vloga ponovno nepopolna in bi jo bilo potrebno zavreči. Z navadno pošiljko pa sploh ni dokazano, da je bila vloga poslana, sodišče je ni prejelo, zato je bilo tudi v tem primeru predlog zavreči.

7. Po povedanem pritožbi prvo in drugotožeče stranke nista utemeljeni in ker pritožbeno sodišče tudi ni zasledilo nepravilnosti, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je sklep sodišča prve stopnje potrdilo.


Zveza:

ZPP člen 319, 319/2.
Datum zadnje spremembe:
14.12.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg4MTI2