<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 152/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.152.2018

Evidenčna številka:VSL00008717
Datum odločbe:22.02.2018
Senat, sodnik posameznik:Majda Irt
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO
Institut:odmera odvetniških stroškov - delo ob nedeljah, praznikih in ponoči - dela prosti dnevi

Jedro

Ker je odvetnik opravil storitev ob dela prostem dnevu, se točkovna vrednost storitve zviša za 50 %.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da se:

- v I. točki izreka znesek 57,38 EUR nadomesti z zneskom 86,06 EUR, znesek 12,62 EUR z zneskom 18,93 EUR in znesek 70,00 EUR z zneskom 104,99 EUR:

- v IV. točki izreka znesek 70,00 EUR nadomesti z zneskom 35,01 EUR.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zagovorniku po uradni dolžnosti za opravljeno delo priznalo 50 točk za pregled spisa in listin po tar. št. 39/2 Odvetniške tarife2 in 200 točk za zastopanje na naroku po tar. št. 23/2 OT. Priznani stroški znašajo 250 točk, ob vrednosti točke 0,459 EUR pa skupaj 114,75 EUR. Sodišče je navedeni znesek - skladno z določbo 17. člena Zakona o odvetništvu - zmanjšalo za polovico, saj je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po OT. Znižani znesek nagrade znaša 57,38 EUR, skupaj z 22 % DDV (12,62 EUR), pa 70,00 EUR. V presežku - za znesek 70,00 EUR - je bil zagovornikov predlog za povračilo stroškov zavrnjen.

2. Zoper stroškovno odločitev se pritožuje zagovornik, ki meni, da je sklep nepravilen in nezakonit. Uveljavlja pritožbena razloga nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. Opozarja, da je sodišče prve stopnje povsem prezrlo določbo 5. člena OT. Ta določa, da se za storitev, opravljeno na zahtevo organa, ki vodi postopek ob dela prostih dnevih (prazniki, sobota in nedelja), točkovna vrednost storitve zviša za 50 %. Storitev je bila opravljena 26. 12. 2017, ko je bil državni praznik, zato pritožniku - ob upoštevanju vseh navedenih določb - pripada zvišanje plačila za 50 %.

Pritožnik predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in odloči, da odvetniku pripada plačilo za opravljeno storitev 26. 12. 2017 v višini 104,99 EUR. Podrejeno predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo določbo 17. člena Zakona o odvetništvu. Slednja narekuje zmanjšanje nagrade za polovico zneska, ki bi odvetniku sicer pripadal po OT, če je odvetnik postavljen po uradni dolžnosti. Prezrlo pa je - kot utemeljeno opozarja pritožba - določbo 5. člena OT. Če odvetnik opravi storitev na zahtevo stranke ali na zahtevo organa, ki vodi postopek, ob dela prostih dnevih (prazniki, sobota in nedelja) ali v nočnem času ter med delovniki (med 20.00 uro zvečer in 8.00 uro zjutraj), se točkovna vrednost storitve zviša za 50 %. Odvetnik je storitev opravil 26. 12. 2017, ko je bil državni praznik, zato bi moralo prvo sodišče uporabiti prej citirano določbo in točkovno vrednost storitve zvišati za 50 %.

5. Ob pravilni uporabi določbe 5. člena OT je odvetnik upravičen do nagrade za pregled spisa in listin ter zastopanje na naroku v skupnem znesku 86,06 EUR, kar ob upoštevanju 22 % DDV (18,93 EUR) znaša 104,99 EUR.

6. Pritožbi je bilo zato treba ugoditi in ustrezno zvišati zneske v I. točki izreka, in sicer znesek 57,38 EUR nadomestiti z zneskom 86,06 EUR, znesek 12,62 EUR z zneskom 18,93 EUR ter skupni znesek 70,00 EUR z zneskom 104,99 EUR. V IV. točki izreka pa je bilo glede na spremenjeno odmero stroškov treba zavrnjeni znesek v višini 70,00 EUR zmanjšati in ga nadomestiti z zneskom 35,01 EUR.

-------------------------------
...

2 Ur. l. RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: OT


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o odvetništvu (1993) - ZOdv - člen 17

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Odvetniška tarifa (2015) - člen 5

Pridruženi dokumenti:*

Opr št. sodišča II stopnje: VSL Sklep I Cp 151/2018, z dne 22.02.2018, ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.151.2018

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3NzYz