<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba IV Cp 2298/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:IV.CP.2298.2016

Evidenčna številka:VSL0060465
Datum odločbe:07.12.2016
Senat, sodnik posameznik:Bojan Breznik (preds.), Dušan Barič (poroč.), Majda Irt
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:znižanje preživnine - spremenjene okoliščine - izguba zaposlitve - vzroki za izgubo zaposlitve - krivdna odpoved delovnega razmerja - ohranitev pridobitnih zmožnosti

Jedro

Tožnik je po izčrpno obrazloženi ugotovitvi prvega sodišča sam povzročil izredno odpoved njegove pogodbe o zaposlitvi. Izguba rednih prejemkov iz naslova njegove zaposlitve zato ni bila posledica objektivnih okoliščin, na katere ne bi imel vpliva. Tožnikova izguba zaposlitve zato ne more voditi do znižanja preživnine za mld. toženki (primerjaj IV Cp 4110/2007).

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožnik je dolžan povrniti toženi stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 157,07 EUR v roku petnajst dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka izpolnitvenega roka do plačila.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je zavrnilo tožnikov zahtevek za znižanje preživnine. Naložilo mu je tudi plačilo pravdnih stroškov tožene stranke v znesku 671,72 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper sodbo se pritožuje tožnik, ki uveljavlja vse pritožbene razloge iz 338. člena ZPP in predlaga, da pritožbeno sodišče spremeni sodbo prvega sodišča tako, da zniža preživnino, podrejeno pa, da izpodbijano sodbo razveljavi in vrne zadevo prvemu sodišču v novo sojenje. Navaja, da je izgubil službo v X, d. d. V delovnem sporu je z bivšim delodajalcem sklenil sodno poravnavo, na podlagi katere mu je bila X, d. d. dolžna plačati določeno odškodnino. V nobenem primeru se tožniku izguba službe in sklenitev sodne poravnave ne more šteti v slabo, kot je nesprejemljivo zaključilo prvo sodišče. Po stališču sodne prakse krivdno ravnanje delavca, zaradi katerega je izgubil zaposlitev, ni relevantna okoliščina pri oceni njegovih finančnih sposobnosti glede preživninske obveznosti. Sodišče ni navedlo, koliko ima dolžnik sedaj mesečnega dohodka. Nesprejemljivo je stališče sodišča, da izguba tožnikove zaposlitve ne utemeljuje znižanja njegove preživninske obveznosti. Tožnik je v delovnem sporu zanikal krivdno ravnanje. V X, d. d. ni bil več zaželen, v takšnem kolektivu ni mogel več delati in zato je ob hudih napetostih prišlo do izgube zaposlitve. Čeprav se je tožnik zaposlil v svojem s. p. po izgubi zaposlitve v X, d. d., je ostal brez 1.500,00 EUR do 1.700,00 EUR mesečnih prihodkov. Poslovanje tožnikovega s. p. ni takšno, kot to ugotavlja prvo sodišče. V letu 2015 je posloval z izgubo. Čeprav ima tožnik zaposlene štiri študentke, to ne kaže, da ima tožnikov lokal večje prihodke, kot jih prikazuje tožnik. Zaradi večjih dolgov je moral tožnik zmanjšati stroške poslovanja. Glede zaposlitve kot vodoinštalater je tožnik pojasnil, da tega dela ne bi znal več opravljati zaradi tehničnega napredka, saj tega dela ni opravljal že več let. Prosta delovna mesta glede na specifično delo tožnika pri X, d. d. še ne pomenijo, da bi tožnik znal opravljati tudi druga dela, za katera je bilo izkazano povpraševanje pri zavodu za zaposlovanje. Tožnik ne živi lagodnega življenja, kot to prikazuje prvo sodišče. V. ni podal točnih podatkov v zvezi s tožnikovim vozilom, kar bi moralo sodišče preveriti. Glede na svoje zmožnosti tožnik ne zmore več plačevati dosedanje preživnine za toženki. Njune potrebe so bile ob prvi določitvi prikazane previsoko.

3. Tožena stranka v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Prvo sodišče je pravilno ugotovilo, da tožnik ni izkazal poslabšanja svojih materialnih in pridobitnih zmožnosti (129. člen ZZZDR) kot spremenjene okoliščine, ki bi utemeljevala njegov zahtevek za znižanje preživnine (132. člen ZZZDR). Razlogi izpodbijane sodbe so skladni in prepričljiv ter se pritožbeno sodišče v izogib ponavljanju sklicuje nanje. V njih je v bistvenem zajet tudi odgovor na pritožbeno kritiko izpodbijane odločitve. Pritožbeno sodišče zato dodaja le še naslednje.

6. Kot edino pravno pomembno spremenjeno okoliščino je tožnik zatrjeval izgubo zaposlitve v X, d. d. Zmotno je njegovo stališče, da vzroki za izgubo zaposlitve niso relevantni. Neutemeljeno se sklicuje na sklep IV Cp 1677/2015, pri čemer prikazuje razloge tega sklepa iztrgano iz konteksta njegove celotne obrazložitve. Če preživninski zavezanec sam povzroči, da ostane brez zaposlitve (s kršitvami delovnih obveznosti), gre takšna posledica v njegovo breme in zato ne predstavlja upoštevnega poslabšanja zavezančevih preživninskih zmožnosti v smislu 132. člena ZZZDR (primerjaj II Ips 639/1992). Tožnik je po izčrpno obrazloženi ugotovitvi prvega sodišča (zlasti 8. točka) sam povzročil izredno odpoved njegove pogodbe o zaposlitvi v X, d. d. Izguba rednih prejemkov iz naslova njegove zaposlitve v X, d. d. zato ni bila posledica objektivnih okoliščin, na katere ne bi imel vpliva. Tožnikova izguba zaposlitve zato ne more voditi do znižanja preživnine za mld. toženki (primerjaj IV Cp 4110/2007).

7. Brez pomena je okoliščina, da je tožnik v delovnem sporu s X, d. d. sklenil sodno poravnavo, s katero je bil delovni spor končan na ta način, da se je X, d. d. zavezala plačati tožniku odškodnino zaradi prenehanja delovnega razmerja v določenem znesku in da s tem plačilom stranki druga do druge nimata več nobenih pravic in obveznosti (medsebojnih zahtevkov). Takšna poravnava še ne pomeni, da je bila odpoved tožnikove pogodbe o zaposlitvi s strani X, d. d. nezakonita. Če je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi glede na tožnikove kršitve delovnih obveznosti utemeljena, je vzrok za izgubo zaposlitve na tožnikovi strani, kar, kot že rečeno, ne predstavlja upoštevne spremenjene okoliščine, ki bi utemeljevala znižanje preživnine. Enako velja tudi v primeru, če bi bil tožnikov zahtevek v delovnem sporu (za razveljavitev izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi) utemeljen. V takšnem primeru bi bil tožnik, če res ne bi mogel več plačevati preživnine za mld. toženki zaradi poslabšanja svojih materialnih zmožnosti (izgube redne mesečne plače v X, d. d. in brez nove zaposlitve pri drugem delodajalcu), zaradi izpolnjevanja svoje zakonske preživninske obveznosti do mld. toženk, dolžan vztrajati pri tožbenem zahtevku za razveljavitev izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in vrnitvi nazaj na delo v X, d. d. ter ne bi smel skleniti sodne poravnave, po kateri je dokončno ostal brez zaposlitve v X, d. d. Če se je tožnik v takšnem (hipotetičnem) primeru odločil za sklenitev sodne poravnave z opisano vsebino, je vzrok za morebitno poslabšanje njegovih materialnih zmožnosti na njegovi strani.

8. Ker tožnik ni tako ravnal in tudi ni iskal druge zaposlitve (zaposlil se je v okviru svoje dejavnosti kot samostojni podjetnik), je glede na njegov udoben življenjski slog in ob tem, da je zdrav in sposoben za delo ter ima široke možnosti pridobivanja dohodka glede na svojo izobrazbo, strokovno usposobljenost, delovne izkušnje in delovno zmožnost, pravilna tudi nadaljnja ugotovitev prvega sodišča, da prejema tožnik iz naslova svojih preostalih poslovnih dejavnosti še vedno dovolj sredstev za svoje življenje in plačevanje nespremenjene preživnine za mld. toženki. Za znižanje njegove preživninske obveznosti zato ni bilo nobene podlage. Ostale pritožbene navedbe nimajo odločilnega pomena, zato pritožbeno sodišče nanje ne odgovarja (prvi odstavek 360. člena ZPP).

9. Ker uveljavljani in uradoma upoštevni pritožbeni razlogi niso podani, je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo (353. člen ZPP).

10. Tožnik je dolžan povrniti toženi stranki stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP). Ti so odmerjeni v skladu z Odvetniško tarifo, po višini pa so razvidni iz posamičnih priznanih postavk stroškovnika v odgovoru na pritožbo. V primeru zamude je tožnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.


Zveza:

ZZZDR člen 129, 132.
Datum zadnje spremembe:
24.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0NDU4