<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Civilni oddelek

VSC sklep I Cp 439/2016
ECLI:SI:VSCE:2016:I.CP.439.2016

Evidenčna številka:VSC0004654
Datum odločbe:10.11.2016
Senat, sodnik posameznik:Katarina Lenarčič (preds.), Nataša Gregorič (poroč.), Tatjana Kamenšek Krajnc
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pritožba zoper pravnomočno sodbo - nedopustnost pritožbe

Jedro

Pravilen je zaključek sodišča prve stopnje, da je pritožba tožeče stranke z dne 18. 6. 2016, vložena zoper sodbo Okrožnega sodišča v Celju IV P 334/2014 z dne 13. 11. 2014 nedovoljena, ker je navedena sodba pravnomočna, pravnomočnih sodnih odločb pa ni mogoče izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom pritožbo tožeče stranke naslovljeno kot “Ugovor po poteku roka zoper sklep o zavrnitvi tožbe za plačilo preživnine in obveznost plačila stroškov postopka tožeče stranke, ki niso nastali”, vloženo dne 18. 6. 2015, zavrglo.

2. Zoper navedeno odločitev se je pravočasno pritožila tožeča stranka brez izrecne navedbe pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena v zvezi s prvim odstavkom 366. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Navaja, da se je predmetni postopek začel s tožbo za razvezo zakona, da je bil tožnik E. C. ter da tožba za preživnino nima podlage v zakonu, kar pomeni, da je ni mogoče zavrniti, saj ni nasprotna tožba na podlagi zakona. Navaja dejstva, s katerimi utemeljuje svoje zaključke o nezakonitosti sodbe z dne 13. 11. 2014, s katero je sodišče prve stopnje njen zahtevek za določitev preživnine bivšemu zakoncu zavrnilo, predlaga njeno odpravo in razveljavitev ter zahteva, naj ji sodišče dosodi preživnino v višini, ki je bila vtoževana in sprejeta kot utemeljena. Opozarja, da bo v nasprotnem primeru na Komisijo EU naslovila pritožbo zaradi nedovoljene državne pomoči Republike Slovenije državljanu druge države članice EU in njegovemu zastopniku, ki ne more biti zastopnik tožene stranke za preživnino na podlagi zakona skupaj z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ni veljaven zakon v RS, ki ne dopušča tožbe za preživnino, skupaj z zahtevo za vračilo.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Najprej je pojasniti, da je ob dejstvu, da je bila predmetna pritožba vložena znotraj pritožbenega roka zoper sklep sodišča prve stopnje z dne 4. 7. 2016, s katerim je bilo odločeno o pritožbi zoper sodbo z dne 13. 11. 2014, ter da je navedena sodba že pravnomočna, pritožbeno sodišče ne glede na pritožbeni predlog za razveljavitev sodbe z dne 13. 11. 2014 šteje, da je predmetna pritožba vložena le zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju IV P 334/2014 z dne 4. 7. 2016.

5. Pravilen je zaključek sodišča prve stopnje, da je pritožba tožeče stranke z dne 18. 6. 2016 (sodišče druge stopnje na tem mestu ugotavlja očitno pisno napako pri navedbi letnice z izpodbijanim sklepom zavržene vloge, ki pa jo lahko sodišče prve stopnje skladno s prvim odstavkom 328. člena v zvezi s 332. členom ZPP kadarkoli popravi), vložena zoper sodbo Okrožnega sodišča v Celju IV P 334/2014 z dne 13. 11. 2014, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek za določitev preživnine po bivšem zakoncu, nedovoljena, ker je navedena sodba pravnomočna. Pritožbeno sodišče se strinja z razlogi prvostopenjskega sodišča, da pravnomočnih sodnih odločb ni mogoče izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi (pritožbo), izredno pravno sredstvo (revizijo) pa je tožnica vložila že dne 21. 7. 2015 (l. št. 817 spisa).

6. Prvi odstavek 343. člena v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP določa, da nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik senata brez naroka. Ob navedenem je sodišče druge stopnje izpodbijano odločitev o zavrženju takšne pritožbe potrdilo.

7. S pritožbenimi trditvami o nezakonitosti zgoraj navedene sodbe ter nedovoljeni državni pomoči državljanu druge države članice EU tožnica ne more uspešno izpodbiti napadeno odločitev prvostopenjskega sodišča, saj te navedbe na zaključke o dovoljenosti pritožbe ne morejo vplivati.

8. Glede na navedeno in ker tudi pri preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP) ni ugotovilo kršitev in nepravilnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo tožnice kot neutemeljeno zavrnilo (2. točka 365. člena v zvezi s 353. členom in prvim odstavkom 366. člena ZPP) in sklep sodišča prve stopnje potrdilo.


Zveza:

ZPP člen 343, 343/1.
Datum zadnje spremembe:
20.02.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAzMTY2