<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 1804/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:IV.CP.1804.2016

Evidenčna številka:VSL0084752
Datum odločbe:06.07.2016
Senat, sodnik posameznik:Majda Irt (preds.), Dušan Barič (poroč.), Bojan Breznik
Področje:DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pravica do stikov - sprememba odločitve o stikih - zvišanje preživnine - združitev pravd

Jedro

Mladoletna otroka nastopata kot tožnika le v zadevi P 2916/2015-IV, A. A. pa nastopa kot predlagateljica v zadevi II N 127/2016 (glede vprašanja stikov med mladoletnima otrokoma in očetom). Združitev zadev ni mogoča, saj postopka ne tečeta pred istim sodiščem (300. člen ZPP), delegacija oziroma prenos pristojnosti po 67. členu ZPP pa v takšnih primerih tudi ne bi prišla v poštev.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je z izpodbijanim sklepom zavrglo predlog predlagatelja za spremembo odločitve o stikih.

2. Zoper sklep se pritožuje predlagatelj, ki uveljavlja vse pritožbene razloge iz 338. člena ZPP in predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavi ter vrne zadevo prvemu sodišču v nadaljnje odločanje. Navaja, da ni točna ugotovitev prvega sodišča, da je tristransko razmerje med udeležencema in sodiščem v tej zadevi nastopilo kasneje, kot v nepravdnem postopku za ureditev stikov, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani II N 127/2016. V teh nepravdnih zadevah sploh ne teče postopek med istima strankama. Pravdni postopek zaradi zvišanja preživnine, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v zadevi IV P 2916/2015, iz katerega je bil izločen predlog za spremembo odločitve o stikih, ki se sedaj obravnava v zadevi II N 127/2016, ni sprožila nasprotna udeleženka, ampak mladoletna otroka udeležencev. Ne drži, da bi bil predlog za ureditev stikov, ki se obravnava v zadevi II N 127/2016, predlagatelju vročen že 18. 1. 2016. Tega dne je prejel samo tožbo za zvišanje preživnine. Okrožno sodišče v Ljubljani je že pred tem izdalo sklep, da se predlog za ureditev stikov izloči iz tega pravdnega postopka in se pravdni postopek v tem delu ustavi. Predlog za ureditev stikov v zadevi II N 127/2016 je bil vročen predlagatelju šele 24. 3. 2016. V nepravdnih postopkih je izključena uporaba tretjega odstavka 189. člena ZPP. V takšnem primeru, če pride do paralelnega obravnavanja istih zadev, je treba vse predloge združiti v enoten postopek in jih vsebinsko skupaj obravnavati.

3. Nasprotna udeleženka ni odgovorila na vročeno pritožbo.

4. Predlagatelj je z vlogo z dne 5. 7. 2016 umaknil pritožbo. Ker je pritožbeno sodišče prejelo umik pritožbe 8. 7. 2016, po seji 6. 7. 2016, na kateri je bila izdana odločba o pritožbi, umika pritožbe ni bilo mogoče upoštevati (drugi odstavek 334. člena ZPP).

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Zoper predlagatelja je bila 14. 12. 2015 vložena tožba zaradi zvišanja preživnine in ureditve stikov. Ta tožba je bila vročena predlagatelju 18. 1. 2016, torej prej, predno je Okrožno sodišče v Ljubljani (s sklepom z dne 21. 1. 2016) glede zahtevka za ureditev stikov ravnalo v skladu z 21. členom ZPP. Vročitev tožbe predlagatelju je zato že 18. 1. 2016 vzpostavila razmerje med bivšima izvenzakonskima partnerjema in sodiščem glede ureditve stikov oziroma spremembe odločitve o stikih po sodni poravnavi v zadevi N 146/2014 in je zato drugačno stališče predlagatelja napačno (drugi odstavek 21. člena ZPP).

7. V tožbi je bila tožeča stranka sicer nejasno opredeljena (na prvi strani tožbe sta kot tožnika navedena mladoletna otroka, na zadnji strani tožbe pa se kot tožeča stranka pojavlja A. A.), vendar pa je iz podatkov spisa razvidno, da mladoletna otroka nastopata kot tožnika le v zadevi P 2916/2015-IV, A. A. pa nastopa kot predlagateljica v zadevi II N 127/2016 (glede vprašanja stikov med mladoletnima otrokoma in očetom). Zato je treba šteti (tudi ob smiselni uporabi tretjega odstavka 108. člena ZPP), da je A. A. od začetka postopka glede ureditve stikov (spremembe odločitve o stikih) pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani (sprva P 2916/2015-IV, nato II N 127/2016) v vlogi predlagateljice. Vročitev predloga 24. 3. 2016 (ponovna) zato nima pomena glede trenutka nastopa razmerja med sodiščem in obema udeležencema v zadevi Okrožnega sodišča v Ljubljani glede ureditve stikov.

8. Združitev zadev ni mogoča, saj postopka ne tečeta pred istim sodiščem (300. člen ZPP), delegacija oziroma prenos pristojnosti po 67. členu ZPP pa v takšnih primerih tudi ne bi prišel v poštev.

9. Iz navedenih razlogov je odločitev prvega sodišča pravilna, pritožba pa neutemeljena, zato jo je pritožbeno sodišče zavrnilo ter potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP). Odločitev o stroških pritožbenega postopka je bila pridržana za končno odločbo (četrti odstavek 163. člena ZPP).


Zveza:

ZPP člen 67, 300.
Datum zadnje spremembe:
20.09.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk3NDc4