<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sodba III Cp 2531/06
ECLI:SI:VSMB:2006:III.CP.2531.06

Evidenčna številka:VSM20494
Datum odločbe:01.12.2006
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:znižanje preživnine

Jedro

Ob tako spremenjenih okoliščinah na strani tožnika, kot so podane v tej pravdni zadevi, ko so se njegovi dohodki znižali kar za sedemkrat, je potrebno tudi ob upoštevanju dejstva, da je tožnik za delo sposoben in se mora truditi za dodaten zaslužek, je potrebno ob pravilni uporabi določila člena 129 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR, da se preživnina določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca, upoštevati precejšnje zmanjšanje dohodka tožnika in sorazmerno zmanjšati potrebe toženca iz naslova športnih dejavnosti. Ob zmanjšanju toženčevih potreb iz naslova športnih dejavnosti na polovico, torej na 18.500,00 SIT, znašajo potrebe toženca 70.200,00 SIT, ob upoštevanju otroškega dodatka so nepokrite potrebe 45.912,00 SIT, polovica tega, kakor pravilno ugotavlja sodišče prve stopnje, da bi moral vendarle prispevati toženec, pa znašajo mesečno 22.000,00 SIT.

 

Izrek

Pritožbi se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem zavrnilnem delu spremeni tako, da se preživnina, znižana z izpodbijano sodbo na 32.000,00 SIT mesečno, zniža še za dodatnih 12.000,00 (dvanajst tisoč 00/100) SIT, tako da je tožnik dolžan sedaj plačevati preživnino 22.000,00 (dvaindvajset tisoč 00/100) SIT mesečno od 20.04.2006 dalje.

V presežku se pritožba zavrne in se v nespremenjenem izpodbijanem obsegu potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Tožena stranka je dolžna tožniku povrniti njegove pravdne stroške v znesku 15.097,00 (petnajst tisoč sedemindevetdeset 00/100) SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 01.12.2006 do plačila v 15 dneh pod izvršbo.

 

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje preživnino, določeno s sodbo z dne na 50.000,00 SIT mesečno od 20.04.2006 dalje, znižalo na 32.000,00 SIT mesečno. V presežku, do zahtevanega znižanja na 10.000,00 SIT mesečno, je tožbeni zahtevek zavrnilo.

Zoper takšno sodbo vlaga pravočasno pritožbo tožnik. Uveljavlja pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava in predlaga spremembo izpodbijane sodbe tako, da se tožbenemu zahtevku v celoti ugodi, podrejeno pa njeno razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je delno utemeljena.

Glede na dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, ki jih pritožba ne graja, in sicer:

- da je imel tožnik ob določitvi preživnine plačo 235.000,00 SIT, sedaj pa prejema denarno pomoč 34.000,00 SIT,

- da ima zakonita zastopnica toženca socialno pomoč v višini 76.000,00 SIT,toženec pa prejema otroški dodatek v višini 24.000,00 SIT,

- da znašajo potrebe nedoletnega toženca mesečno 88.700,00 SIT, od tega 37.000,00 SIT za športne priprave in udejstvovanje,

je materialnopravno zmoten zaključek sodišča prve stopnje, da sta starša dolžna za preživljanje nedoletnega tožnika prispevati vsak polovico, torej 32.000,00 SIT. Ob tako spremenjenih okoliščinah na strani tožnika, kot so podane v tej pravdni zadevi, ko so se njegovi dohodki znižali kar za sedemkrat, je potrebno tudi ob upoštevanju dejstva, da je tožnik za delo sposoben in se mora truditi za dodaten zaslužek, je potrebno ob pravilni uporabi določila člena 129 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR, da se preživnina določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca, upoštevati precejšnje zmanjšanje dohodka tožnika in sorazmerno zmanjšati potrebe toženca iz naslova športnih dejavnosti. Ob zmanjšanju toženčevih potreb iz naslova športnih dejavnosti na polovico, torej na 18.500,00 SIT, znašajo potrebe toženca 70.200,00 SIT, ob upoštevanju otroškega dodatka so nepokrite potrebe 45.912,00 SIT, polovica tega, kakor pravilno ugotavlja sodišče prve stopnje, da bi moral vendarle prispevati toženec, pa znašajo mesečno 22.000,00 SIT.

Sodišče prve stopnje je na pravilno ugotovljeno dejansko stanje zmotno uporabilo materialno pravo določilo 129. člena ZZZDR, zato je pritožbeno sodišče ob pravilni uporabi materialnega prava izpodbijano sodbo delno spremenilo tako, da je mesečno preživninsko obveznost toženca znižalo še za dodatnih 10.000,00 SIT mesečno (4. točka 358. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP). V preostalem pa je, ko tudi ni ugotovilo uradno upoštevnih kršitev določb postopka (drugi odstavek 350. člena ZPP), pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo (353. člen ZPP).

Izrek o stroških pritožbenega postopka temelji na drugem odstavku 154. in drugem odstavku 165. člena ZPP, pri čemer je sodišče tožniku priznalo 200 točk za sestavo pritožbe, 50 točk za pregled drugostopne odločbe in poročilo stranki, 2 % materialne stroške in 20 % DDV na priznane odvetniške stroške, kar znaša ob upoštevanju 45 % pritožbenega uspeha 15.097,50 SIT.

 


Zveza:

ZZZDR člen 129, 129.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zODc3NQ==