<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 249/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.249.2005

Evidenčna številka:VSL05735
Datum odločbe:23.11.2005
Področje:civilno procesno pravo
Institut:sodna pristojnost

Jedro

Z ZDS-F je bilo s 3. odstavkom 3. člena ZDS dano pooblastilo davčni

upravi, da odmerja, pobira in izterjuje obvezni zbornični prispevek

oziroma članarino od obveznih članov GZS; medsebojno razmerje se

določi s pogodbo. Bistveno za odločitev, ali zadeva spada v sodno

pristojnost, je bilo torej, ali je bil predlog za izvršbo vložen po

začetku veljavnosti ZDS-F - v tem primeru plačila članarin ni bilo

mogoče zahtevati v sodnem postopku in bi se sodišče zato moralo

izreči za nepristojno.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Tožeča stranka sama nosi svoje pritožbene stroške.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje se je izreklo za nepristojno za odločanje o

zadevi (1. točka izreka) in razveljavilo opravljena pravdna dejanja

(2. točka izreka). Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča x z dne

10.06.2003, opr. št. Ig 2003/04879, je razveljavilo tudi v 1. in 3.

točki izreka in zavrglo tožbo (3. točka izreka). Tožeči stranki je

naložilo, naj toženi stranki povrne njene nadaljnje pravdne stroške v

znesku 32.100,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne

11.11.2004 dalje do plačila (4. točka izreka).

V pravočasni pritožbi je tožeča stranka nasprotovala izpodbijanemu

sklepu. Predlagala je razveljavitev in priglasila stroške.

Pritožba ni utemeljena.

V obdobju pred 10.10.2001, torej pred začetkom veljavnosti Zakona o

spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (v nadaljevanju:

ZDS-F), je v zvezi s pojmom javne dajatve ter vprašanjem sodne

oziroma upravne pristojnosti treba odgovor iskati v 2. odstavku 20.

člena Zakona o gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZGZS):

zbornica samostojno odmerja in pobira članski prispevek (kot javno

dajatev), lahko pa to po pogodbi prenese na Davčno upravo RS (v

nadaljevanju: DURS). Ali gre za upravno ali sodno pristojnost je

poskušala vsebinsko razlikovati že teorija; skladno z njenim

stališčem se v upravnem postopku odloča o določenih pravicah ali

pravnih razmerjih takrat, ko to posebej predpisuje zakon. Do

10.10.2001 je tako tožeča stranka kljub morebitnemu obstoju pogodbe z

DURS samostojno (sodno) uveljavljala svojo pravico do članskega

prispevka (glej tudi sklep III Ips 99/2001 z dne 11.10.2001). Po

stališču teorije bi bilo namreč treba v ZGZS izrecno predpisati, da

GZS odmerja in pobira ter izterjuje obvezni zbornični prispevek

oziroma članarino po Zakonu o upravnem postopku oziroma Zakonu o

davčnem posotpku kot specialnem zakonu, ki ureja izterjavo davkov.

Ker tega izrecnega zakonskega pooblastila GZS ni imela, je bilo za

izterjavo članskega prispevka GZS pristojno sodišče.

Šele z ZDS-F je bilo s 3. odstavkom 3. člena ZDS dano pooblastilo

davčni upravi, da odmerja, pobira in izterjuje obvezni zbornični

prispevek oziroma članarino od obveznih članov GZS; medsebojno

razmerje se določi s pogodbo. Bistveno za odločitev, ali zadeva spada

v sodno pristojnost, je bilo torej, ali je bil predlog za izvršbo

vložen po začetku veljavnosti ZDS-F - v tem primeru plačila članarin

ni bilo mogoče zahtevati v sodnem postopku in bi se sodišče zato

moralo izreči za nepristojno.

Ob v času odločitve veljavnem pozitivnem pravu se je sodišče prve

stopnje v konkretnem primeru tako pravilno izreklo za nepristojno;

predlog za izvršbo je bil namreč vložen po začetku veljavnosti ZDS-F

(glej tudi Juhart: Civilno procesno pravo FLRJ, stran 459 - 460).

Glede na to, da sodišče druge stopnje ob reševanju pritožbe tudi ni

našlo bistvenih kršitev določb izvršilnega postopka (2. odstavek 350.

člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku, v

nadaljevanju: ZPP), na katere pazi po uradni dolžnosti, jo je kot

neutemeljeno zavrnilo ter izpodbijani sklep kot zakonit in pravilen

potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

Odločitev o pritožbenih stroških temelji na določbi 1. odstavka 165.

člena v zvezi s 1. odstavkom 154. člena ZPP.

 


Zveza:

ZDS člen 3, 3/3, 3, 3/3. ZPP člen 18, 18/1, 18, 18/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjIzNQ==