<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep II Cpg 175/2018

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2018:II.CPG.175.2018
Evidenčna številka:VSL00009842
Datum odločbe:28.03.2018
Senat, sodnik posameznik:Anton Panjan
Področje:SODNE TAKSE
Institut:predlog za taksno oprostitev - oprostitev plačila sodne takse pravne osebe - premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje pravne osebe - blokada transakcijskega računa

Jedro

V obravnavanem primeru so bili vsi indikatorji za ugotavljanje premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja tožene stranke kot pravne osebe iz 12b. člena ZST-1 pravilno upoštevani.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklenilo, da se zavrne predlog tožene stranke za oprostitev, odlog plačila ter obročno plačilo sodne takse (I. točka izreka).

2. Tožena stranka citirani sklep pritožbeno izpodbija. Uveljavlja, da je imela v obdobju med 18. 1. 2018 in 31. 1. 2018 blokiran transakcijski račun (kar bi sodišče prve stopnje po njenem mnenju lahko ugotovilo, če bi vpogledalo v javno dostopne podatke) in da to pomeni, da v nobenem pogledu ni zmožna poravnati odmerjene takse. Naslovnemu sodišču zato predlaga, da še enkrat preuči dejavnike za odločitev o predlogu in ji omogoči kasnejše plačilo, plačilo po obrokih ali pa jo plačila sodne takse oprosti.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. V obravnavanem primeru so bili v nasprotju z zatrjevanji pritožnice vsi indikatorji za ugotavljanje premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke1 iz 12b. člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) pravilno upoštevani. Sodišče prve stopnje je na podlagi vpogleda v letno poročilo za leto 2016 (ki je zadnje javno dostopno letno poročilo) pravilno ugotovilo, da je tožena stranka leto 2016 sicer res zaključila z izgubo. Ker je (upoštevaje toženkine trditve) iz bilance stanja hkrati pravilno razbralo, da je toženka razpolagala z denarnimi sredstvi v višini 1.963,88 EUR (ki presegajo strošek sodne takse, ki znaša 126,00 EUR) in s kratkoročnimi poslovnimi terjatvami v znesku 43.485,85 EUR, iz toženkine izjave, ki jo je sama priložila predlogu pa, da je imela v zadnjih treh mesecih za ... EUR prilivov na svoj transakcijski račun, pa njenemu predlogu povsem utemeljeno ni ugodilo. Tožena stranka namreč v njem (tj. predlogu) ni pojasnila, zakaj dolžne sodne takse ne more poravnati niti z izkazanimi denarnimi sredstvi niti zakaj za plačilo sodne takse ne more unovčiti terjatev.

5. Teh ugotovitev pritožnica ne izpodbija. Uveljavlja le, da je bil njen TRR med 18. 1. 2018 in 31. 1. 20182 blokiran in da bi sodišče prve stopnje to moralo ugotoviti samo.

6. Po presoji pritožbenega sodišča je očitek neutemeljen. Navedene okoliščine (tj. blokade TRR) toženka namreč ni zatrjevala niti v predlogu za oprostitev, odlog oziroma obročno plačilo sodne takse niti v izjavi o premoženjskem stanju z dne 19. 1. 20183 (npr. pod opombami pod točko IV - podatki o materialnem stanju predlagatelja). Sodišče prve stopnje tega dejstva že zato ni moglo niti ga ni smelo upoštevati in to je toženki v 9. točki svoje obrazložitve tudi pravilno pojasnilo.

7. K obrazloženemu pa je dodati še sledeče. Tožena stranka s citirano pritožbeno navedbo pravzaprav smiselno priznava, da v trenutku, ko je vložila obravnavano pritožbo, njen TRR ni bil več blokiran. Ker bo sodno takso morala plačati v 15 dneh po prejemu tega sklepa, razlog, ki bi utemeljeval drugačno odločitev, kot je odločitev prvostopenjskega sodišča, po presoji pritožbenega sodišča ne obstaja. Odločitev prvostopenjskega sodišča je (ob upoštevanju vseh ostalih ugotovljenih, a pritožbeno neizpodbitih dejstvih) pravilna, tudi če je pritožbena navedba tožene stranke resnična.

8. Uveljavljani pritožbeni razlogi so se torej izkazali za neutemeljene, izpodbijani sklep pa je uspešno prestal tudi pritožbeni preizkus po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in tretjim odstavkom 1. člena ZST-1). Pritožbeno sodišče je zato pritožbo tožene stranke zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

-------------------------------
1 Samostojnega podjetnika posameznika oziroma pravne osebe; tožena stranka je slednje.
2 Ki zajema tudi dan, ko je prvostopenjsko sodišče sprejelo izpodbijani sklep.
3 Glede na to, da je blokada po njenih trditvah nastopila dne 18. 1. 2018, pa bi v izjavi z dne 19. 1. 2018 to že lahko storila.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 12b

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE4MDY3