<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 749/93
ECLI:SI:VSRS:1993:II.IPS.749.93

Evidenčna številka:VS00584
Datum odločbe:07.10.1993
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:dolžnost preživljanja otrok - ukinitev preživnine - preživljanje polnoletnega otroka - opravljanje pripravništva - redno šolanje

Jedro

Opravljanje pripravništva po zaključenem šolanju (v tožničinem primeru srednji šoli), ni "redno šolanje" v pomenu ZZZDR. Pri tem v obravnavanem primeru ni pomembno, da gre za usposabljanje oz. pripravništvo, ki ga je omogočil Zavod za zaposlovanje RS, v skladu z Zakonom o zaposlovanju delavcev.

Izrek

Revizija se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, ki je zahtevala od 1.12.1992 ukinitev preživninske obveznosti, ki je bila določena s sodbo Temeljnega sodišča v ..., enota v ..., opr. št. P .../86, z dne 31.10.1986 in v zvezi z odločbo CSD, št. P ...

Tožeča stranka se je pritožila. Sodišče druge stopnje je njeni pritožbi ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je tožbenemu zahtevku tožeče stranke v celoti ugodilo.

Zoper to sodbo vlaga tožena stranka revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in predlaga, da revizijsko sodišče reviziji ugodi, sodbo sodišča druge stopnje spremeni tako, da pritožbo tožeče stranke zavrne kot neutemeljeno in potrdi sodbo sodišča prve stopnje. Kot pripravnica je toženka prejemala le 8.000,00 SIT plače in nadomestilo za prehrano 4.000,00 SIT. Pripravništvo je opravljala v pomenu 19. in 20. člena Zakona o delovnih razmerjih, da se usposobi za samostojno opravljanje dela. Ker je bila prijavljena na zavodu za zaposlovanje in ker kot ekonomski tehnik ni mogla dobiti zaposlitve, so ji na zavodu priznali pravico do priprave za zaposlitev kot določa 39. člen in ostali v nadaljevanju Zakona o zaposlovanju delavcev. Vseh teh določb sodišče druge stopnje ni upoštevalo.

Na vročeno revizijo tožeča stranka ni odgovorila, Javni tožilec Republike Slovenije pa se o njej ni izjavil.

Revizija ni utemeljena.

Po uradni dolžnosti upoštevne (386. člen ZPP) bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz določila 10. točke 2. odstavka 354. člena ZPP v pravdi ni bilo. Druge se upoštevajo le, če jih stranka izrecno uveljavlja. Tožena stranka ne uveljavlja nobene.

Preživninska obveznost staršev do otrok temelji materialnopravno na določbi 123. člena ZZZDR (Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list SRS prečiščeno besedilo št. 14/89). Po otrokovi polnoletnosti morajo starši preživljati svoje otroke v dveh primerih: če se otrok redno šola ali če je zaradi duševne prizadetosti nesposoben za samostojno življenje in nima zadostnih sredstev za preživljanje. Iz ugotovitev obeh sodišč (na kar je revizijsko sodišče po določilu 3.odstavka 385.člena vezano) ni mogoče sklepati, da bi toženka izpolnjevala katerega od naštetih pogojev. Opravljanje pripravništva po zaključenem (v tožničinem primeru srednji šoli), ni "redno šolanje" v pomenu ZZZDR. Pri tem v obravnavanem primeru ni pomembno, da gre za usposabljanje oz. pripravništvo, ki ga je omogočil Zavod za zaposlovanje RS, v skladu z Zakonom o zaposlovanju delavcev, členi 39-43 (Uradni list RS št. 5/91), saj gre za pravice, ki jih ima brezposelna oseba. Enako velja tudi za toženkino pripravništvo v pomenu 19. in 20.člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 14/90). Pripravnik je nekdo, ki prvič začne opravljati delo ustrezno vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe z namenom, da se uvede in usposobi za samostojno opravljanje dela (1.odstavek 19.člena ZDR). Že iz opredelitve pripravništva izhaja, da mora biti izobraževanje te osebe zaključeno. Zato ni mogoče pritrditi revizijskim sklepom o toženkinem rednem šolanju.

Tako se izkaže, da ne more biti odločilno na prvi stopnji ugotovljeno dejstvo, da ima toženka kot pripravnica resnično nizke prejemke. Ta okoliščina ob zgoraj zapisani razlagi 123. člena ZZZDR ne more spremeniti rezultata te pravde; lahko pa vpliva na medčloveške odnose med očetom in hčerko, saj moralna obveznost obeh staršev pomagati tudi polnoletnemu otroku, ki nima zadostnih dohodkov, še vedno ostane.

Ker niso podani razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, in ne razlogi, na katere mora revizijsko sodišče paziti po uradni dolžnosti, jo je bilo potrebno zavrniti kot neutemeljeno (393. člen ZPP).


Zveza:

ZZZDR člen 123, 123/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzQy