<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 78/2007
ECLI:SI:VSRS:2008:IV.IPS.78.2007

Evidenčna številka:VS24171
Datum odločbe:15.04.2008
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:postopek pred prekrškovnim organom - plačilni nalog - posebni primeri plačilnega naloga

Jedro

Možnost izdaje posebnega plačilnega naloga ne preprečuje, da bi se o prekrških s področij, navedenih v prvem odstavku 57. a člena ZP-1, odločalo s plačilnim nalogom po prvem odstavku 57. člena ZP-1, če so za to izpolnjeni v tem členu določeni zakonski pogoji.

Izrek

Zahteva vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti se zavrne.

Obrazložitev

A.

1. Policijska postaja K. je 21.5.2007 zoper Z.K. izdala plačilni nalog zaradi prekrška po četrtem odstavku 6. člena ZVCP-1 in mu izrekla globo v znesku 625,94 EUR. Storilčev zagovornik je zoper plačilni nalog vložil zahtevo za sodno varstvo, ki jo je prekrškovni organ s sklepom z dne 20.9.2007 zavrgel kot prepozno.

2. Vrhovni državni tožilec je zoper pravnomočni plačilni nalog na pobudo storilca vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Vložnik navaja, da je prekrškovni organ z izdajo plačilnega naloga kršil določbo 57. a člena Zakona o prekrških (ZP-1). Ker je šlo za prekršek po ZJRM-1 bi moral prekrškovni organ namesto plačilnega naloga po 57. členu ZP-1 izdati posebni plačilni nalog po 57. a členu ZP-1, ki mora vsebovati kratek opis dejanja kršitelja, povzetek njegove izjave in izjav prič ter ugotovitve pooblaščene uradne osebe, ki je vodila postopek o prekršku. Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da izpodbijani plačilni nalog razveljavi in zadevo vrne prekrškovnemu organu v nov postopek.

3. Zahteva vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti je bila na podlagi drugega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi s 171. členom ZP-1 vročena storilcu prekrška in njegovemu zagovorniku. Storilec v vlogi z dne 21.12.2007 navaja, da vztraja pri navedbah v pobudi za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in predlaganih dokazih ter se strinja z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti.

B.

4. O prekrških praviloma odloča prekrškovni organ v hitrem postopku. Po opravljenem postopku prekrškovni organ izda odločbo o prekršku. Če uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda plačilni nalog in ga vroči kršitelju takoj na kraju prekrška (prvi odstavek 57. člena ZP-1). Za kršitve zakonov o varstvu javnega reda in miru, o varnosti cestnega prometa, o tujcih ali o nadzoru državne meje ter predpisov o javnih zbiranjih se izda in vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška tudi, če niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga iz prvega odstavka 57. člena ZP-1, ampak pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov (posebni plačilni nalog, prvi odstavek 57. a člena ZP-1).

5. Posebni plačilni nalog v skladu s prvim odstavkom 57. a člena ZP-1 uradna oseba prekrškovnega organa izda takrat, ko niso izpolnjeni pogoji za izdajo "navadnega" plačilnega naloga, torej pogoji iz prvega odstavka 57. člena ZP-1, so pa izpolnjeni vsi pogoji po 57.a členu ZP-1. Možnost izdaje posebnega plačilnega naloga ne preprečuje, da bi se o prekrških s področij, navedenih v prvem odstavku 57. a člena ZP-1 (torej tudi za prekrške po ZJRM-1), odločalo s plačilnim nalogom po prvem odstavku 57. člena ZP-1, če so za to izpolnjeni v tem členu določeni zakonski pogoji. Zato ni utemeljena trditev vrhovnega državnega tožilca, da bi moral prekrškovni organ v konkretnem primeru odločiti s posebnim plačilnim nalogom zgolj zato, ker gre za prekršek po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ob tem pa ne zatrjuje, da niso bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za izdajo plačilnega naloga po 57. členu ZP-1.

6. Ker ni podana kršitev, na katere se sklicuje vložnik, je Vrhovno sodišče zahtevo vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti na podlagi 425. člena ZKP v zvezi s 171. členom ZP-1 zavrnilo.


Zveza:

ZP-1 člen 57, 57/1, 57a, 57a/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yNjk1MA==