<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep I Cpg 493/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CPG.493.2019

Evidenčna številka:VSL00026021
Datum odločbe:21.08.2019
Senat, sodnik posameznik:Magda Teppey
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedeža

Jedro

Kadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu. Zato v zvezi z vročanjem plačilnega naloga ni pomembno, da je tožena stranka v vmesnem obdobju, ki ga v pritožbi niti ni konkretizirala, spremenila sedež.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani točki I izreka potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugovor tožene stranke zoper nalog za plačilo sodne takse opr. št. XI Pg 1538/2017 z dne 6. 5. 2019 zavrglo (točka I izreka). Toženo stranko je pozvalo, naj v 8 dneh dopolni vlogo za oprostitev plačila sodne takse (točka II izreka).

2. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da je sodišče prve stopnje dne 6. 5. 2019 izdalo plačilni nalog, s katerim je toženo stranko pozvalo, naj plača sodno takso v višini 33,00 EUR po tarif. št. 30010 ZST-1. Toženi stranki je bil plačilni nalog vročen 11. 5. 2019 po pooblaščencu, kar izhaja iz povratnice pripete k redni št. 40 v spisu. Rok osem dni za vložitev ugovora je začel teči 12. 5. 2019, tožena stranka pa je ugovor zoper plačilni nalog vložila 27. 5. 2019. Ugovor tožeče stranke je prepozen, zato ga je sodišče prve stopnje zavrglo, skladno z določbo tretjega odstavka 34.a člena ZST-1.

3. Tožena stranka s pritožbo izpodbija odločitev sodišča prve stopnje v točki I izreka in navaja, da je ugovor vložila pravočasno v roku 8 dni, odkar je prejela plačilni nalog, ker je v vmesnem času prišlo do spremembe sedeža. Višjemu sodišču je smiselno predlagala, naj pritožbi ugodi in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu razveljavi. Podredno je tožena stranka podala predlog za vrnitev v prejšnje stanje, saj je rok zamudila brez svoje krivde.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Drugo toženko je v postopku zastopal pooblaščenec, ki mu je sodišče prve stopnje pravilno vročilo plačilni nalog. Kadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu (prvi odstavek 137. člena ZPP). Zato v zvezi z vročanjem plačilnega naroka ni pomembno, da je tožena stranka v vmesnem obdobju, ki ga v pritožbi niti ni konkretizirala, spremenila sedež. Druga toženka ni prerekala ugotovitev prvostopnega sodišča, da je bil plačilni nalog za plačilo dolgovane sodne takse njenemu pooblaščencu pravilno vročen 11. 5. 2019 in da je bil ugovor zoper plačilni nalog sodišču poslan šele 27. 5. 2019. Ker je bil ugovor zoper plačilni nalog vložen po preteku določenega roka osem dni, je odločitev sodišča prve stopnje, ki je ugovor tožeče stranke zavrglo kot prepozen, brez dvoma pravilna.

6. Ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni, sodišče prve stopnje pa tudi ni zagrešilo nobene od kršitev na katere je pritožbeno sodišče dolžno paziti po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbeno sodišče neutemeljeno pritožbo zavrnilo in sklep v izpodbijanem delu potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 137, 137/1
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 34a, 34a/3
Datum zadnje spremembe:
30.08.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMxMzIz