<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 849/2017
ECLI:SI:VSLJ:2018:II.CP.849.2017

Evidenčna številka:VSL00013064
Datum odločbe:06.06.2018
Senat, sodnik posameznik:Zvone Strajnar
Področje:SODNE TAKSE
Institut:delna oprostitev plačila sodne takse - obročno plačilo sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - nov plačilni nalog

Jedro

Iz podatkov spisa izhaja, da so bili tožniki pozvani za plačilo takse za postopek o pritožbi zgolj za podredni tožbeni zahtevek v višini 1.955,00 EUR, ne pa tudi za takso za postopek o pritožbi zoper primarni tožbeni zahtevek v višini 5.865,00 EUR. Navedena okoliščina pa v ničemer ne vpliva na pravilnost izpodbijanega sklepa, v katerem je prvostopenjsko sodišče pravilno upoštevalo zneske sodne takse za postopek o pritožbi tako glede odločitve o primarnem kot tudi podrednem tožbenem zahtevku. Pravilno je tudi odločilo, da se tožnike delno oprosti plačila sodne takse in določilo obročno plačilo.

Če tožniki menijo, da bi moralo sodišče o plačilu preostalega zneska sodnih taks izdati nov plačilni nalog, pa je ta tako ali tako predviden z določbami drugega odstavka 14.a člena ZST-1, ki določa, da v primeru delne oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks, pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, za katerega smiselno velja prvi odstavek 34. člena ZST-1.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se prvi tožnik in druga tožnica delno oprostita plačila sodne takse za pritožbo v znesku 3.403,34 EUR in da sta dolžna preostanek sodne takse za pritožbo v znesku 1.810,00 EUR dolžna plačati v desetih mesečnih obrokih po 181,00 EUR (II. točka izreka sklepa). Hkrati je odločilo, da se delno oprosti plačila sodne takse tudi tretja tožnica, in sicer za 2.137,97 EUR, preostanek dolžne sodne takse za pritožbo v znesku 468,70 EUR pa je dolžna plačati v 10-ih mesečnih obrokih po 46,87 EUR. V 3. točki obrazložitve je prvostopenjsko sodišče navedlo, da taksa za primarni zahtevek znaša 5.865,00 EUR in za podredni zahtevek 1.955,00 EUR oziroma skupaj 7.820,00 EUR in da na vsakega tožnika odpade po 2.606,67 UER.

2. Tožniki so proti takšni odločitvi vložili pravočasno pritožbo s katero uveljavljajo pritožbene razloge bistvene kršitve določb postopka, zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlagajo, da plačilni nalog spremeni tako, da bo sodna taksa znašala kot izhaja iz 3. točke obrazložitve sklepa in da se pri plačilu upošteva odločitev sodišča prve stopnje kot izhaja iz izreka izpodbijanega sklepa. Podredno pa, da se izpodbijani sklep razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje. V pritožbi so navedli, da so prejeli plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo v višini 1.955,00 EUR. Ker bi plačilo takse, glede na njihov premoženjsko stanje, predstavljalo nesorazmerno breme in ogrozilo preživljanje družine, so vložili predlog za taksno oprostitev. Utemeljeno so pričakovali, da bo znesek, ki bi ga po prejemu sklepa morali plačati, nižji od tistega v plačilnem nalogu. Pri tožeči stranki je sodišče povzročilo zmotno prepričanje, da je dolžna plačati sodno takso v znesku 1.955,00 EUR, še več, pred sprejemom izpodbijanega sklepa tožniki sploh niso bili pozvani k plačilu drugega zneska sodne takse. Šele z izpodbijanim sklepom so se seznanili z dejansko višino sodne takse za postopek o pritožbi.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Iz podatkov spisa izhaja, da so bili tožniki pozvani za plačilo takse za postopek o pritožbi zgolj za podredni tožbeni zahtevek v višini 1.955,00 EUR, ne pa tudi za takso za postopek o pritožbi zoper primarni tožbeni zahtevek v višini 5.865,00 EUR. Navedena okoliščina pa v ničemer ne vpliva na pravilnost izpodbijanega sklepa, v katerem je prvostopenjsko sodišče pravilno upoštevalo zneske sodne takse za postopek o pritožbi tako glede odločitve o primarnem kot tudi podrednem tožbenem zahtevku. Pravilno je tudi odločilo, da se tožnike delno oprosti plačila sodne takse in določilo obročno plačilo. Kot je mogoče razumeti pritožbeni predlog, tožniki te odločitve niti ne izpodbijajo. Če pa menijo, da bi moralo sodišče o plačilu preostalega zneska sodnih taks izdati nov plačilni nalog, pa je ta tako ali tako predviden z določbami drugega odstavka 14.a člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki določa, da v primeru delne oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks, pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, za katerega smiselno velja prvi odstavek 34. člena ZST-1

5. Pritožba se tako izkaže za neutemeljeno, zato jo je bilo treba zavrniti in potrditi izpodbijani sklep (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku, ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 14a, 14a/2, 34, 34/1
Datum zadnje spremembe:
08.08.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIwNjU1