<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 836/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:II.CP.836.2018

Evidenčna številka:VSL00010490
Datum odločbe:12.04.2018
Senat, sodnik posameznik:Irena Veter
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - dopustni ugovorni razlog zoper plačilni nalog na plačilo sodne takse - nastanek taksne obveznosti

Jedro

Ugovor zoper plačilni nalog je dopusten le iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksna obveznost že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo (prvi odstavek 34. člena ZST-1). Pritožnik je ugovarjal, da taksna obveznost še ni nastala, ker se je zoper sklep o zavrnitvi njegovega predloga za oprostitev oziroma za obročno plačilo sodne takse pravočasno pritožil. Ker trditev o vložitvi pritožbe ni dokazal, je bil njegov ugovor pravilno zavrnjen.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z obravnavanim sklepom zavrnilo ugovor prve tožene stranke zoper plačilni nalog III P 240/2010 z dne 6. 2. 2018.

2. Prvi toženec se proti temu sklepu pritožuje v celoti in iz vseh pritožbenih razlogov ter predlaga pritožbenemu sodišču, da ga spremeni oziroma razveljavi. Navaja, da je sodišče prve stopnje nepravilno zaključilo, da se v spisu ne nahaja njegova pritožba zoper sklep III P 240/2010 z dne 5. 6. 20161, da torej pritožbe zoper navedeni sklep ni vložil. Trdi, da je 23. 8. 2016 na Okrožno sodišče v Kranju vložil pravočasno pritožbo zoper sklep z dne 5. 6. 2016 in v dokaz prilaga izvod pritožbe z dne 23. 8. 2016. Meni, da je odločitev sodišča zato preuranjena.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Po pregledu spisa tudi pritožbeno sodišče ugotavlja, da prvi toženec zoper sklep III P 240/2010 z dne 5. 7. 2016, s katerim je prvostopenjsko sodišče zavrnilo njegov predlog za oprostitev in za obročno plačilo sodne takse za postopek revizije, ni vložil pritožbe, zato je ta odločba postala pravnomočna dne 24. 8. 2016. Sodišče prve stopnje je zato ravnalo prav, ko je prvemu tožencu po izdaji odločbe o reviziji poslalo plačilni nalog za sodno takso za postopek revizije.

5. Ugovor zoper plačilni nalog je dopusten le iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksna obveznost že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo (prvi odstavek 34. člena ZST-1). Pritožnik je ugovarjal, da taksna obveznost še ni nastala, ker se je zoper sklep o zavrnitvi njegovega predloga za oprostitev oz. za obročno plačilo sodne takse pravočasno pritožil. Enako vztraja v pritožbi, pri čemer v dokaz svojih trditev prilaga listino – izvod svoje pritožbe z dne 23. 8. 2016 (priloga B 43). Pritožbeno sodišče ugotavlja, da iz predloženega izvoda pritožbe z datumom 23. 8. 2016 ni razvidno, da bi bila vloga poslana ali izročena prvostopenjskemu sodišču in da jo je dejansko prejelo. Na njej ni dohodne štampiljke sodišča oziroma vložišča, kot dokaz o neposredni izročitvi pritožbe sodišču, niti ni priloženo ustrezno potrdilo, da je bila poslana po pošti ali z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije (tretji odstavek 105. b člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP). Ugovorni razlog, da taksna obveznost še ni nastala, je zato neutemeljen.

6. Ker niso podani razlogi za utemeljenost ugovora, je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 3. točko 1. člena ZST-1).

-------------------------------
1 Pravilno z dne 5. 7. 2016; prvostopenjsko sodišče v obravnavani zadevi ni izdalo nobenega sklepa z dne 5. 6. 2016; o predlogu za oprostitev plačila sodne takse za postopek revizije, ki ga je vložil pritožnik, je odločalo s sklepom z dne 5. 7. 2016 (list. št. 55 spisa, v katerega bile so v postopku odločanja o taksni oprostitvi izločene listine skladno z določbo 14. b člena Zakona o sodnih taksah, ZST-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 34, 34/1
Datum zadnje spremembe:
21.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE4Mjky