<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 1019/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:II.CP.1019.2013

Evidenčna številka:VSL0071522
Datum odločbe:29.04.2013
Področje:SODNE TAKSE
Institut:oprostitev plačila sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - odločanje o ugovoru zoper plačilni nalog pred odločitvijo o taksni oprostitvi

Jedro

Sodišče prve stopnje je o ugovoru tožnice zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 za plačilo takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odločalo še preden je odločilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 6. 12. 2012. Ker je obstoj obveznosti plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odvisen od vprašanja, ali je tožnica oproščena sodnih taks, je plačilni nalog za pritožbo z dne 20. 1. 2013 preuranjen.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se izpodbijani sklep v I. točki izreka spremeni tako, da se ugovoru tožeče stranke zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 ugodi in se plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 razveljavi.

II. V preostalem se pritožba zavrne in v izpodbijanem, a nespremenjenem delu (tj. v II. točki izreka) potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ugovor tožnice zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 (I. točka izreka izpodbijanega sklepa). Predlog tožnice za oprostitev plačila sodnih taks z dne 17. 2. 2013 je zavrglo (II. točka izreka izpodbijanega sklepa).

2. Zoper takšno odločitev se pritožuje tožnica. Sodišču druge stopnje predlaga, da pritožbi ugodi in predmetno zadevo predodeli drugemu sodniku, ki bo tožnico oprostil plačila sodnih taks na podlagi zakona. Meni, da odločitev o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog nima podlage v veljavnem zakonu. Kot nepravilno graja sklicevanje na pravnomočnost zavrnitve njenega predloga za zavrnitev pačila sodnih taks. Poudarja, da je brezposelnost razlog za taksno oprostitev na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sodnih taksah. Citira navedeno zakonsko določbo in poudarja, da je bila odpuščena iz krivdnega razloga, ne prejema nadomestila za brezposelnost, kar je celo manj, kot določa zakon, zaradi česar je brezposelnost razlog za taksno oprostitev na podlagi zakona in se njeno premoženjsko stanje ter premoženjsko stanje družinskih članov ne ugotavlja. Stroškov s pritožbo ne priglaša.

3. Pritožba je delno utemeljena.

O zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013:

4. Sodišče druge stopnje je kot odločilno za odločitev o pritožbi v tem delu ugotovilo naslednja dejstva:

- da je bil s sklepom sodišča druge stopnje dne 30. 10. 2012 pravnomočno zavržen predlog tožnice za oprostitev plačila sodnih taks,

- da je bila tožnica z dopisom z dne 19. 11. 2012 pozvana k plačilu sodne takse za postopek,

- da je tožnica na dopis odgovorila z vlogo na list. št. 49 z dne 6. 12. 2012 (ki ga je sodišču poslala priporočeno po pošti istega dne), v kateri je med drugim zahtevala oprostitev plačila sodne takse v tem postopku,

- da je sodišče prve stopnje s sklepom z dne 4. 1. 2013 postopek ustavilo, ker je ugotovilo, da tožnica ob vložitvi tožbe ni plačala sodne takse,

- da se je tožnica zoper zgoraj navedeni sklep pritožila 22. 1. 2013,

- da jo je sodišče s plačilnim nalogom z dne 30. 1. 2013 pozvalo k plačilu sodne takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka,

- da je tožnica 17. 2. 2013 zoper takšen plačilni nalog ugovarjala,

- da je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom njen ugovor z dne 17. 2. 2013 zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 zavrnilo.

5. Iz povzetih procesnih aktivnosti v postopku izhaja, da je sodišče prve stopnje o ugovoru tožnice z dne 17. 2. 2013 zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 za plačilo takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odločalo še preden je odločilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 6. 12. 2012. Ker je obstoj obveznosti plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odvisen od vprašanja, ali je tožnica oproščena sodnih taks, je plačilni nalog za pritožbo z dne 20. 1. 2013 (vloženo 22. 1. 2013) preuranjen.

6. Sodišče druge stopnje je zato pritožbi zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 ugodilo in sklep sodišča prve stopnje v tem delu spremenilo tako, da je ugovoru zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 ugodilo in plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP).

O zavrženju predloga za oprostitev plačila sodnih taks:

7. Tožnica v pritožbi ne izpodbija ugotovitve, da kljub prejemu poziva s pojasnilom, da mora za oprostitev plačila sodnih taks dostaviti sodišču popolno izpolnjeno izjavo o premoženjskem stanju, tega ni storila. Sodišče prve stopnje je posledično pravilno štelo njeno vlogo za oprostitev plačila sodnih taks z dne 17. 2. 2013 za nepopolno (drugi odstavek 12. člena Zakona o sodnih taksah – ZST-1) (1) in jo z izpodbijanim sklepom na podlagi petega odstavka 108. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) (2) zavrglo.

8. Ker tožnica v pritožbi ne graja kršitve drugega odstavka 108. člena ZPP, temveč zgolj vztraja, da je iz razloga brezposelnosti upravičena do oprostitve plačila sodnih taks v postopku - kar je upoštevajoč predhodno pojasnjene razloge za zavrženje predloga v tem postopku neodločilno - je sodišče druge stopnje ob odsotnosti kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP), pritožbo v tem delu kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje v II. točki izreka (2. točka 365. člena ZPP).

9. Tožnica stroškov s pritožbo ni priglasila, zato sodišče druge stopnje o njih ni odločalo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) Ur. l. RS, št. 37/2008 in nasl..

(2) Ur. l. RS, št. 26/1999 in nasl..


Zveza:

ZST-1 člen 11, 12.
Datum zadnje spremembe:
08.07.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU0NzI5