<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 3281/2012
ECLI:SI:VSLJ:2012:I.CP.3281.2012

Evidenčna številka:VSL0067998
Datum odločbe:23.11.2012
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - nedovoljena pritožba - pravno sredstvo

Jedro

ZST-1 ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave uresničuje tako, da ima stranka možnost vložitve ugovora zoper plačilni nalog. O njem odloča sodišče prve stopnje. Takšna ureditev pravnega sredstva v postopku izdaje taksnega naloga je razumna in v skladu z (ne)kompleksnostjo same odločitve. Prav tako je razumna odločitev zakonodajalca, da za odločanje o pritožbi pooblasti sodišče prve stopnje samo. Razlaga, da bi poleg ugovora stranka imela še eno, dodatno pravno sredstvo (to je pritožbo zoper sklep o ugovoru), bi bila nerazumna in zanjo tudi ni pravne podlage. Pravne podlage ne nudi niti splošna določba ZPP iz 363. člena. Za izdajo taksnega naloga namreč veljajo specialne določbe ZST-1.

Izrek

I. Pritožba tožnice proti točki I izreka sklepa pod opr. št. P 2074/2011-III-17 se zavrže.

II. Pritožbe tožnice proti sklepu opr. št. P 2074/2011-III-15, sklepu pod opr. št. P 2074/2011-III-16 ter proti točki II izreka sklepa opr. št. P 2074/2011-III-17 se zavrnejo ter se izpodbijani sklepi potrdijo.

Obrazložitev

O pritožbi proti sklepu pod opr. št. P 2074/2011-III-15:

1.Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevo tožeče stranke za izdajo zamudne sodbe z dne 9. 9. 2012.

2.Proti temu sklepu vlaga pritožbo tožnica. Sodišču smiselno predlaga, naj njeni zahtevi za izdajo zamudne sodbe ugodi. Pritožba se prepleta s ponovnim predlogom za izdajo zamudne sodbe. Pritožnica trdi, da bi moralo sodišče tožbo vročiti toženi stranki najpozneje 27. 11. 2011 in slednja odgovoriti nanjo najkasneje do 27. 12. 2011. Ker tožena stranka do danes na tožbo ni odgovorila, pritožnica sklepa, da so podani pogoji za izdajo zamudne sodbe.

3.Pritožba ni utemeljena.

4.Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom tožnici pojasnilo, zakaj pogoji za izdajo zamudne sodbe niso podani. Tožba namreč sploh še ni bila vročana toženi stranki. S temi razlogi pritožnica niti ne polemizira. Ker so ti razlogi pravilni, pritožba pa neutemeljena, podani pa tudi niso razlogi, na katere sodišče pazi po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo. Procesno pooblastilo za odločitev je podano v 2. točki 365. člena ZPP (1)).

O pritožbi proti sklepu pod opr. št. P 2074/2011-III-16:

5.S tem sklepom je sodišče prve stopnje zavrglo pritožbo tožnice z dne 9. 9. 2012 zoper sklep z dne 27. 10. 2011.

6.Proti sklepu se tožnica pritožuje brez navedbe izrecnega pritožbenega razloga in brez izrecnega pritožbenega predloga. V navedbah trdi, da je brezposelna in da bi jo zato sodišče moralo oprostiti plačila sodnih taks.

7.Pritožba ni utemeljena.

8.Sodišče je pritožnici v izpodbijanem sklepu pojasnilo, zakaj je njeno pritožbo zavrglo. Šlo je za ponovno pritožbo, ki je bila vložena izven pritožbenega roka ter je zato prepozna. Že zato je nedovoljena ter jo je sodišče pravilno zavrglo. Pritožnica s temi utemeljitvenimi razlogi sploh ne polemizira. Pritožba zato ni utemeljena, podani pa tudi niso razlogi, na katere pazi sodišče po uradni dolžnosti. Iz tega razloga je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo. Tudi pooblastilo za to odločitev je vsebovano v 2. točki 365. člena ZPP.

O pritožbi proti točki I sklepa pod opr. št. P 2074/2011-III-17:

9.V 1. točki izreka izpodbijanega sklepa je sodišče zavrnilo ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog z dne 24. 7. 2012.

10.Proti tej odločitvi vlaga pritožbo tožnica. Zaradi procesne narave odločitve pritožbeno sodišče pritožbenih navedb nedovoljene pritožbe ne bo povzemalo.

11.Pritožba ni dovoljena.

12.ZST-1 (2) ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave uresničuje tako, da ima stranka možnost vložitve ugovora zoper plačilni nalog (peti odstavek 34. člena ZST-1). O njem odloča sodišče prve stopnje. Takšna ureditev pravnega sredstva v postopku izdaje taksnega naloga je razumna in v skladu z (ne)kompleksnostjo same odločitve. Prav tako je razumna odločitev zakonodajalca, da za odločanje o pritožbi pooblasti sodišče prve stopnje samo. Na ta način je namreč v največji meri poskrbljeno za čim bolj nemoten tek postopka. Razlaga, da bi poleg ugovora stranka imela še eno, dodatno pravno sredstvo (to je pritožbo zoper sklep o ugovoru), bi bila nerazumna in zanjo tudi ni pravne podlage. Pravne podlage ne nudi niti splošna določba ZPP iz 363. člena. Za izdajo taksnega naloga namreč veljajo specialne določbe ZST-1. Pritožba zato ni dovoljena in jo je zato pritožbeno sodišče na podlagi pooblastila iz 1. točke 365. člena ZPP zavrglo.

O pritožbi proti točki II sklepa pod opr. št. P 2074/2011-III-17:

13.Z izpodbijano točko izreka izpodbijanega sklepa je sodišče prve stopnje predlog tožeče stranke za oprostitev plačila sodnih taks z dne 9. 9. 2012 zavrglo.

14.Proti sklepu vlaga pritožbo tožnica. Sodišču predlaga, da jo oprosti plačila sodnih taks, zraven pa še, naj predmetno zadevo sodišče predodeli sodniku, ki jo razume in ki bo odločil na podlagi zakona ter tožnico oprostil plačila sodnih taks. Pritožnica trdi, da izpodbijana odločitev nima podlage v zakonu. Sodišče podučuje, da mora soditi na podlagi Ustave in zakona. Bistvo pritožbe je v tezi, da je brezposelnost razlog za taksno oprostitev na podlagi petega odstavka 11. člena ZST-1. Sodišču očita še nesposobnost ter citira določbo petega odstavka 11. člena ZST-1.

15.Pritožba ni utemeljena.

16.Sodišče prve stopnje je v 7. točki razlogov izpodbijanega sklepa tožnici pravilno pojasnilo, zakaj je njen predlog zavrglo. Tem razlogom, ki so procesne narave in so pravilni, se pritožnica v navedbah svoje pritožbe sploh ne zoperstavlja. Pritožnica še vedno meni, da bi jo sodišče moralo oprostiti plačila sodnih taks. Vendar pa vsebina izpodbijanega sklepa ni ta, da se pritožnica ne oprosti plačila sodnih taks, marveč ta, da se njen procesno pomanjkljiv predlog vsebinsko sploh ne obravnava ter se zavrže. Ta odločitev je pravilna, pritožba pa neutemeljena. Ker niso podani niti razlogi, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče v skladu s pooblastilom iz 2. točke 365. člena ZPP pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo ter še poznejše spremembe)

(2) Zakon o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 37/2008)


Zveza:

ZST-1 člen 34, 34/5.
ZPP člen 363.
Datum zadnje spremembe:
12.02.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUxMzM2