Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Cp 984/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.04.2013ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taksKot je (pravilno) ugotovilo sodišče prve stopnje, je bilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje že pravnomočno odločeno. Njen predlog je bil zavrnjen. Ker ponoven predlog za oprostitev, ki se nanaša na takso za postopek pred sodiščem prve stopnje, zato ni dovoljen, ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.
VSL Sklep I Cpg 1070/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek29.11.2017ugovor zoper plačilni nalog - pristojnost za odločanjeSodišče, ki je izdalo plačilni nalog, zoper katerega je tožeča stranka ugovarjala, je pristojno tudi za odločanje o ugovoru.
VSL sklep I Cpg 185/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek19.03.2013ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovorSodišče prve stopnje ugovora zoper plačilni nalog vsebinsko ni presojalo, saj je ugovor zavrglo že zato, ker je bil vložen prepozno.
VSL sklep II Ip 4465/2012Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek28.11.2012ugovor zoper plačilni nalog – strokovni sodelavec – taksna obveznostUpničina interpretacija, da strokovni sodelavec ne sme odločiti o zavrženju ugovora zoper plačilni nalog, ker o tem lahko določi samo sodnik, je sicer pravilna, vendar pa upnica pri tem prezre, da izpodbijanega sklepa ni izdal strokovni sodelavec, temveč sodnica, ki je na koncu sklepa tudi podpisana oziroma navedena.
VSL sklep I Cp 2899/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.10.2013plačilni nalog - pravnomočna zavrnitev predloga za taksno oprostitveS sklepom je sodišče predloga za odlog plačila sodne takse pravnomočno zavrnilo. Taksna obveznost je nastala ob vložitvi tožbe 7.9.2011. Te odločitve ni več mogoče izpodbijati v tem postopku, plačilni nalog pa je bil izdan na podlagi navedene pravnomočne odločitve.
VSK sklep Cpg 192/2012Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek11.10.2012potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo – plačilni nalogGlede na ureditev v 17. čl. Uredbe ES o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov št. 805/2004 so minimalni standardi za postopke v nespornih zadevah upoštevani takrat, ko (aplicirano na konkreten primer) so zapisi v sklepu o plačilnem nalogu jasni v tolikšni meri, da bi bila tožena stranka, v kolikor bi se po njih ravnala, lahko uspešna s pravnim sredstvom zoper izdani plačilni nalog, če bi ga uveljavljala, in ali so jasno in konkretno navedene posledice neuveljavljanja pravnega sredstva zoper izdani plačilni nalog.
VSL sklep I Cp 1944/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.08.2013ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taksTožnica si napačno razlaga peti odstavek 11. člena ZST-1. Premoženjsko stanje se v tem primeru ne ugotavlja in posledično v primeru dvoma tudi ne preverja po uradni dolžnosti le tedaj, če stranka prejema denarno socialno pomoč, za kar pa v tožničinem primeru ne gre.
Sodba IV Ips 30/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.04.2013postopek o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrškaČe policist, ki je zaznal prekršek, ni izdal sam plačilnega naloga in tudi ne gre za organizirano akcijo policistov, niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga po 57. členu ZP-1 na podlagi osebne zaznave.
VSL Sklep I Cpg 660/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek14.11.2019zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - umik pritožbeKer je pritožbeno sodišče umik pritožbe prejelo pred odločanjem v pritožbenem postopku, je ugotovilo njen umik.
VSL Sklep I Cp 2037/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.11.2019plačilni nalog - vročitev plačilnega naloga - fikcija vročitve - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogKer neposredna vročitev plačilnega naloga ni bila mogoča, se je osebna vročitev opravila tako, da je vročevalec pisanje izročil pošti, v predlagateljevem hišnem predalčniku pa pustil obvestilo, v katerem je navedel, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti (prvi in tretji odstavek 142. člena ZPP). Ker predlagatelj pisanja v navedenem roku ni dvignil, se šteje, da je bila vročitev opravljena s potekom tega roka, kar v obravnavanem primeru pomeni 29. 5. 2019. Naslednjega dne je tako začel teči 8-dnevni ugovor, ki se je iztekel 6. 6. 2019, predlagatelj pa je ugovor zoper plačilni nalog vložil 11. 6. 2019 oziroma prepozno. Sodišče prve stopnje je zato njegov ugovor pravilno zavrglo.
VSL Sklep II Cp 2065/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.11.2019sodna taksa za umik tožbe - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogOsemdnevni rok za vložitev ugovora (prvi odstavek 34.a člena ZST-1) se je iztekel dne 11. 10. 2019, tožnik pa je ugovor vložil priporočeno po pošti dne 15. 10. 2019, kar je po preteku zakonskega roka za njegovo vložitev. Pravilno in zakonito je zato sodišče prve stopnje ugovor kot prepozen zavrglo (tretji odstavek 34.a člena ZST-1).
VSL Sklep I Cp 1376/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.08.2019plačilo sodne takse - plačilni nalog - sodna poravnavaV sklenjeni sodni poravnavi dogovora o stroških predmetnega postopka ni bilo, zaradi česar je potrebno dati prednost določilu 159. člena ZPP, ki določa, da vsaka stranka krije svoje stroške, če se pravda konča s sodno poravnavo, pa ni v poravnavi drugače dogovorjeno. Pritožbeno sodišče je zato pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je ugovoru prvega toženca zoper plačilni nalog z dne 25. 3. 2019 ugodilo in plačilni nalog v tem delu razveljavilo.
VSL Sklep II Cp 1738/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek17.09.2018plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrženje ugovora zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - štetje rokov - iztek roka na sobotoTožnici je bil plačilni nalog vročen 1. 6. 2018, zato bi 8-dnevni rok res iztekel 9. 6., kot to ugotavlja sodišče prve stopnje, vendar pa, ker je bil ta dan sobota, rok ne more izteči prej, kot prvi naslednji delovni dan, to pa je bilo v ponedeljek, 11. 6. 2018.
VSL sklep I Cp 648/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.05.2010sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogOd 1.10.2008, ko sta stopila v veljavo ZST-1 in ZPP-D, zakonska ureditev ne dopušča pritožbe zoper sklep, s katerim prvostopenjsko sodišče odloči o ugovoru zoper plačilni nalog.
VSL sklep II Cp 1294/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek02.06.2010sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogPritožba proti sklepu, s katerim sodišče odloči o ugovoru zoper taksni nalog, ni dovoljena.
VSL sklep PRp 193/2010Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške18.02.2010nedovoljena pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – plačilni nalog za plačilo sodne takseStorilec nima pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je sodišče zavrnilo ali zavrglo njegov ugovor, ki ga je vložil zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.
VSL sklep II Cpg 399/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek30.03.2015oprostitev plačila sodnih taks – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog - omejitev ugovornih razlogov - pritožba zoper sklep o umiku napovedi pritožbeKer je plačilni nalog vseboval pravni pouk, da je zoper njega dopustno v osmih dneh vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo, a se pritožnica tega ni poslužila, z očitki sodišču prve stopnje o samovoljnem predrugačenju predhodnih odločitev in zahtevi po ugotovitvi o preplačilu ne more uspeti. Ker je plačilni nalog ob izostalem ugovoru postal pravnomočen, pa je toženkin pritožbeni ugovor o njegovem preplačilu neutemeljen, sploh pa tega nebi mogla uveljavljati v pritožbi zoper sklep o umiku pravnega sredstva.
VSL sklep II Cp 73/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.01.2017ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – prepozen ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne taksePritožnik je ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse vložil po preteku zakonskega osemdnevnega roka, zato ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo kot prepoznega.
VSL sklep I Cp 1977/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.11.2016plačilni nalog za plačilo sodne takse – umik pritožbe – sprememba taksne obveznosti – ugovor zoper plačilni nalogV izpodbijanem sklepu je zavzeto stališče, da se obstoj ugovornega razloga, tj. ali je bila taksa že plačana ali plačana v previsokem znesku, presoja po trenutku izdaje plačilnega naloga in kasnejše spremembe taksne obveznosti ne vplivajo na njegovo pravilnost. Pritožnik utemeljeno opozarja, da bi moralo biti upoštevano (novo) dejstvo (umik pritožbe), katerega posledica je znižanje taksne obveznosti, in ki je nastalo pred iztekom roka za ugovor zoper plačilni nalog.
VSL sklep II Ip 2931/2016Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek09.11.2016sodna taksa – obrazložen ugovor – sklep o ugovoru – določitev pristojnosti pravdnega sodišča – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalogS pritožbo upnik ni izpodbijal odločitve o obrazloženosti ugovora zoper sklep o izvršbi, temveč le odločitev o določitvi sodišča, ki bo zadevo po nesporni (in pravnomočni) ugotovitvi, da je bil ugovor obrazložen, obravnavalo v pravdnem postopku. Ne glede na to, da sta bili obe odločitvi, torej odločitev o ugovoru in določitev pristojnega pravdnega sodišča, sprejeti v istem sklepu, ni mogoče slediti stališču, da pritožba zgolj zoper odločitev o pristojnosti pravdnega sodišča predstavlja pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi v celoti. Posledično pritožba pravilno opozarja, da je sodna taksa po tar. št. 4031 ZST-1 odmerjena napačno in je treba uporabiti tar. št. 30010 ZST-1, ki določa sodno takso v višini 33,00 EUR za postopke o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste.

Izberi vse|Izvozi izbrane