<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Gospodarski oddelek

VSM sklep Cpg 509/93
ECLI:SI:VSMB:1994:CPG.509.93

Evidenčna številka:VSM00120
Datum odločbe:21.03.1994
Področje:civilno procesno pravo
Institut:plačilni nalog - zavrženje tožbe - vračilo avansa

Jedro

Sodišče lahko po členu 446/IV ZPP zavrže mandatno tožbo samo takrat, ko so podane zakonske predpostavke za plačilni nalog in izvršbo na podlagi verodostojne listine, tožnik pa ne izkaže pravnega interesa za pridobitev plačilnega naloga. Tožeča stranka navaja v mandatni tožbi, da gre za vrnitev preveč plačanega avansa - to pa je terjatev, ki jo je podobno kot odškodninske in kondikcijske zahtevke mogoče uveljavljati le z redno tožbo.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje opr. št. Plg 38/93-2 z dne 27.7.1993 razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Stroški pritožbe so nadaljni mandatni stroški.

 

Obrazložitev

Tožeča stranka je vložila mandatno tožbo zaradi vrnitve preveč plačanega avansa. O svojih tožbenih navedbah je predložila račun tožene stranke in virmanski nalog o plačilu avansa. Sodišče I.

stopnje je mandatno tožbo zavrglo, ker tožnica ni izkazala pravnega interesa za izdajo plačilnega naloga. Zoper ta sklep je tožeča stranka vložila pravočasno pritožbo, v kateri navaja, da predložene listine niso verodostojne listine po členu 21 ZIP in je zato predlagala izdajo plačilnega naloga.

Pritožba je utemeljena.

Pritožba sicer nima prav, ko navaja, da se lahko izda plačilni nalog na podlagi listin, ki niso verodostojne po členu 21 ZIP. Res pa je, da lahko sodišče po členu 446/IV ZPP zavrže mandatno tožbo samo takrat, ko so podane zakonske predpostavke za plačilni nalog in izvršbo na podlagi verodostojne listine, tožnik pa ne izkaže pravnega interesa za pridobitev plačilnega naloga. Zato je potrebno tudi v tej zadevi ugotoviti, ali so podane predpostavke za mandatni postopek, saj bi ob pomanjkanju predpostavk iz I. odstavka 446. člena ZPP moralo sodišče uvesti redni pravdni postopek - člen 449/I ZPP.

Tožeča stranka navaja v mandatni tožbi, da gre za vrnitev preveč plačanega avansa - to pa je terajatev, ki jo je podobno kot odškodninske in kondikcijske zahtevke mogoče uveljavljati le z redno tožbo. Zato bo prvostopno sodišče v nadaljnem postopku moralo s sklepom iz 449. člena ZPP uvesti redni postopek s tožbo.

Pritožbeni stroški so nadaljni mandatni oz. po izdaji cit. sklepa, pravdni stroški.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 446, 446/1, 446/4, 449, 449/1, 446, 446/1, 446/4, 449, 449/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NTYwNg==