<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1087/99
ECLI:SI:VSLJ:1999:I.CPG.1087.99

Evidenčna številka:VSL01487
Datum odločbe:07.10.1999
Področje:civilno procesno pravo
Institut:plačilni nalog - razveljavitev - nadaljevanje postopka - zavrženje tožbe

Jedro

Utemeljen ugovor zoper izdani plačilni nalog ima za posledico razveljavitev plačilnega naloga in nadaljevanje postopka z obravnavanjem glavne stvari, ne pa zavrženje tožbe.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Pritožnik sam nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da se plačilni nalog z dne 14.10.1997 razveljavi ter da se postopek po pravnomočnosti tega sklepa nadaljuje z obravnavanjem glavne stvari.

Tožena stranka je vložila pritožbo zoper 2. točko sklepa iz razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka po 1. točki 1. odstavka 353. člena v zvezi s 381. členom ZPP oziroma po 1. točki 1. odstavka 338. člena v zvezi s 366. členom ZPP ter predlaga, da se pritožbi ugodi, ter da se sklep sodišča v 2. točki spremeni tako, da se tožba tožeče stranke zavrže, podrejeno pa, da sodišče sklep sodišča prve stopnje v 2. točki razveljavi in prvostopnemu sodišču zadevo vrne v ponovno odločanje.

Pritožba ni utemeljena.

Zmotno je pravno stališče pritožnika, da bi v konkretni zadevi moralo sodišče tožbo zavreči in ne postopek nadaljevati na podlagi tožbe z obravnavanjem glavne stvari. Sodišče je določila Zakona o pravdnem postopku pravilno uporabilo. Sodišče druge stopnje enako razlaga določila ZPP kot sodišče prve stopnje. Po določilu 452. člena ZPP sodišče v primeru, če spozna, da je ugovor zoper izdani plačilni nalog utemeljen, razveljavi s sklepom plačilni nalog in začne po pravnomočnosti sklepa z obravnavanjem glavne stvari. To določilo predpostavlja, da je sodišče že izdalo plačilni nalog in v konkretnem primeru ga je tudi izdalo. Tožena stranka je ugovarjala, da tožeča stranka ni z verjetnostjo izkazala pravnega interesa za izdajo plačilnega naloga, ugovarjala je torej, da ni bilo predpostavk za izdajo plačilnega naloga. Sodišče prve stopnje je razveljavilo plačilni nalog in izreklo, da se postopek nadaljuje z obravnavanjem glavne stvari, kar pomeni, da je sodišče ugotovilo, da so splošne predpostavke za izdajo plačilnega naloga sicer podane, ni bilo pa predpostavk po 446. členu ZPP, zato je pravilno, v skladu s 452. členom ZPP razveljavilo plačilni nalog ter izreklo, da se postopek nadaljuje z obravnavanjem glavne stvari. Primeri, ki jih v pritožbi navaja pritožnik, predstavljajo splošne procesne predpostavke in če ne bi bile te podane, bi sodišče tožbo zavrglo. O teh predpostavkah, ki jih navaja pritožnik in bi predstavljale splošne predpostavke pa ni trditev niti ni drugih okoliščin, ki bi kazale na obstoj teh predpostavk, npr. ugovor litispendence, ugovor sodne poravnave in pdb..

Ker je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da ni bilo zakonitih pogojev za izdajo plačilnega naloga po 4. odstavku 446. člena ZPP je razveljavilo plačilni nalog in skladno z navedenim zakonitim določilom (452. člen ZPP) odločilo, da se postopek nadaljuje z obravnavanjem glavne stvari, torej nadaljuje postopek kot s tožbo.

Ker je izpodbijani sklep pravilen in zakonit je bilo potrebno pritožbo kot neutemeljeno zavrniti in potrditi sklep sodišča prve stopnje po 2. točki 380. člena ZPP.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 446, 452, 452/1, 446, 452, 452/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00ODQ1MQ==
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*