<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Izvršilni oddelek

VSK sklep II Ip 393/2016
ECLI:SI:VSKP:2016:II.IP.393.2016

Evidenčna številka:VSK0006887
Datum odločbe:08.11.2016
Senat, sodnik posameznik:mag. Gorazd Hočevar
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršiljivi evropski plačilni nalog - zakonske zamudne obresti

Jedro

Evropski plačlni nalog, izdan na standardnem obrazcu E, ne vsebuje rubrike za zahtevek iz naslova (zakonskih) zamudnih obresti, pri čemer pa to rubriko vsebuje vloga za evropski plačilni nalog, predložena na standardnem obrazcu A, kot je določeno v prilogi I Uredbe (1. in 2. točka 7. člena Uredbe). Ravno zaradi tega se evropski plačilni nalog (izdan na standardnem obrazcu E) izda skupaj s kopijo obrazca za vlogo (predloženo na standardnem obrazcu A), kot to predpisuje 2. točka 12. člena Uredbe.

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu (točka II izreka) potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje v točki II izreka odločilo, da se predlog za izvršbo zavrne v delu, v katerem je upnik predlagal izvršbo zaradi izterjave zakonskih zamudnih obresti od glavnice v znesku 8.291,70 EUR, obresti v znesku 641,92 EUR in stroškov postopka v znesku 656,20 EUR.

2. Zoper to odločitev se je po svojem pooblaščencu pritožil upnik iz vseh pritožbenih razlogov in predlagal pritožbenemu sodišču, da dovoli izvršbo tudi v tem delu. V pritožbi opozarja, da je upnik v izvršilnem predlogu predlagal, da dovoli sodišče izvršbo tudi v tem delu. Opozarja, da je v obrazcu A evropskega plačilnega naloga navedena tudi podlaga za terjatev iz naslova zakonskih zamudnih obresti. Tudi Evropska direktiva št. 2000/35/EU določa zamudne obresti v višini referenčne obrestne mere Evropske centralne banke, povečane za 7 odstotnih točk. Obrazec E evropskega plačilnega naloga pa posebne postavke za zahtevke iz naslova obresti ne predvideva, temveč se v obrazec vpisuje le datum zapadlosti posamezne terjatve. V tej zvezi je potrebno upoštevati tudi 4. točko 2. člena Direktive 2000/35/ES z dne 29.6.2000 v boju proti zamudam pri plačilnih v trgovinskih poslih. Iz tega razloga je stališče sodišča prve stopnje, da je tak izvršilni naslov glede zamudnih obresti neprimeren za izvršbo, odločno preozko. V obravnavanem primeru je nesporno, da dolžnik svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskega plačilnega naloga ni poravnal in je z izpolnitvijo svoje obveznosti v zamudi. Upnik je torej upravičen do zakonskih zamudnih obresti, ki tečejo vse do izpolnitve obveznosti.

3. Pritožba upnika ni utemeljena.

4. V obravnavani zadevi je upnik predlogu za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova predložil tudi izvršilni naslov, to je izvršljivi evropski plačilni nalog (ki ga je izdalo sodišče v Trevisu, Italija, DI 2119/15 z dne 18.5.2015), izdan na standardnem obrazcu E, kot je določen v prilogi V Uredbe (1. točka 12. člena Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. december 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog - v nadaljevanju: Uredba). Temu obrazcu je bilo priloženo tudi potrdilo o izvršljivosti, izdano na standardnem obrazcu G, kot je določen v prilogi VII Uredbe (1. točka 18. člena Uredbe). Glede na predloženi izvršilni naslov je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da se na predlog upnika dovoljuje zoper dolžnika izvršba zaradi izterjave glavnice v znesku 8.291,70 EUR, obresti v znesku 641,92 EUR, stroškov postopka v znesku 656,20 EUR (predmet obveznosti, kot izhaja iz predloženega izvršilnega naslova) ter izvršilnih stroškov v znesku 156,00 EUR s pp. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje tudi po oceni pritožbenega sodišča povsem upravičeno zavrnilo predlog za izvršbo v delu, v katerem je upnik predlagal izvršbo tudi zaradi izterjave zakonskih zamudnih obresti od glavnice 8.291,70 EUR, obresti 641,92 EUR in stroškov 656,20 EUR. Ta obveznost namreč iz predloženega izvršilnega naslova ne izhaja.

5. Pritožba sicer pravilno opozarja, da evropski plačilni nalog, izdan na standardnem obrazcu E, ne vsebuje posebne rubrike za zahtevek iz naslova (zakonskih) zamudnih obresti, pri čemer pa to rubriko vsebuje vloga za evropski plačilni nalog, predložena na standardnem obrazcu A, kot je določeno v prilogi I Uredbe (1. in 2. točka 7. člena Uredbe). Ravno zaradi tega se evropski plačilni nalog (izdan na standardnem obrazcu E) izda skupaj s kopijo obrazca za vlogo (predloženo na standardnem obrazcu A), kot to predpisuje 2. točka 12. člena Uredbe. V obravnavani zadevi pa upnik kopijo obrazca za vlogo sploh ni predložil, niti ni navajal, da je v vlogi za izdajo evropskega plačilnega naloga sploh zahteval tudi plačilo zakonskih zamudnih obresti od glavnice 8.291,70 EUR, obresti 641,92 EUR in stroškov 656,20 EUR.

6. Iz teh razlogov je pritožbeno sodišče pritožbo upnika zavrnilo kot neutemeljeno in v izpodbijanem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ).


Zveza:

Uredba (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog člen 7, 7-1, 7-2, 12, 12-1, 18, 18-1.
Datum zadnje spremembe:
19.04.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA1MTY5