<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 4327/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:I.IP.4327.2014

Evidenčna številka:VSL0069110
Datum odločbe:25.11.2014
Senat, sodnik posameznik:Magda Gombač Gluhak
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:oprostitev plačila sodnih taks - ugovor zoper plačilni nalog

Jedro

Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje. Dolžnikov predlog za oprostitev plačila sodnih taks je bil vložen v času teka roka za plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep z dne 8. 4. 2014, zato bi morebitna oprostitev učinkovala tudi na dolžnost plačila te sodne takse.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo dolžnikov ugovor zoper plačilni nalog.

2. Zoper sklep se pravočasno pritožuje dolžnik, ki navaja, da nima sredstev za plačilo sodne takse in jih tudi ne more zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti, zato sodišče prosi za oprostitev plačila sodne takse.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Dolžniku je bil 11. 9. 2014 izdan plačilni nalog za sodno takso za pritožbo zoper sklep z dne 8. 4. 2014, s katerim je sodišče pritožbo zoper sklep o ugovoru štelo za umaknjeno. Dolžnik je v roku 8 dni od vročitve plačilnega naloga vložil ugovor zoper plačilni nalog (prvi odstavek 34.a člena Zakona o sodnih taksah, v nadaljevanju ZST-1), ki ga je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom zavrnilo kot neutemeljenega.

5. Višje sodišče ugotavlja, da je taka odločitev preuranjena, na to pa smiselno opozarja tudi dolžnik v pritožbi. Dolžnikova vloga z dne 8. 10. 2014 namreč po svoji vsebini poleg ugovora zoper plačilni nalog predstavlja tudi predlog za oprostitev plačila sodnih taks(1), ki mu je že priložena tudi izjava o premoženjskem stanju na predpisanem obrazcu (prim. prvi in drugi odstavek 12. člena ZST-1). V skladu z določbo prvega odstavka 13. člena ZST-1 sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje. Dolžnikov predlog za oprostitev plačila sodnih taks je bil vložen v času teka roka za plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep z dne 8. 4. 2014, zato bi morebitna oprostitev učinkovala tudi na dolžnost plačila te sodne takse. Glede na navedeno je treba še pred odločitvijo o ugovoru zoper plačilni nalog z dne 11. 9. 2014 odločiti o dolžnikovem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks.

6. Glede na navedeno je višje sodišče dolžnikovi pritožbi ugodilo in sklep razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)). V ponovnem postopku naj sodišče prve stopnje najprej odloči o dolžnikovem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks, glede na izid te odločitve pa nato še o ugovoru zoper plačilni nalog.

---------------------------

(1) Ni pomemben naslov vloge, pač pa, kaj hoče stranka z vlogo doseči – povedano drugače, napačno poimenovanje vloge stranki ne more škodovati (falsa nominatio non nocet; prim. Pravdni postopek zakon s komentarjem, 1. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2005, str. 117; enako tudi Triva, Belajec, Dika, Građansko parnično procesno pravo, 6. izdaja, Narodne novine, Zagreb, 1986, stran 160).


Zveza:

ZST-1 člen 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 34a, 34a/1.
Datum zadnje spremembe:
19.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc2NDkx