<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1944/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CP.1944.2013

Evidenčna številka:VSL0071596
Datum odločbe:29.08.2013
Senat, sodnik posameznik:Tanja Kumer
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - oprostitev plačila sodnih taks

Jedro

Tožnica si napačno razlaga peti odstavek 11. člena ZST-1. Premoženjsko stanje se v tem primeru ne ugotavlja in posledično v primeru dvoma tudi ne preverja po uradni dolžnosti le tedaj, če stranka prejema denarno socialno pomoč, za kar pa v tožničinem primeru ne gre.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrnilo ugovor tožeče stranke z dne 8. 4. 2013 zoper plačilni nalog Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 21. 3. 2013.

2. Tožnica se pritožuje zoper sklep o zavrženju predloga za oprostitev plačila sodnih taks in zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse, ker nima podlage v Zakonu o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) in predlaga, da se njeni pritožbi ugodi, izpodbijani sklep o zavrženju predloga za oprostitev plačila sodne takse pa se odpravi in razveljavi in se tožnico, ki je brezposelna oprosti plačila sodne takse v tem pravdnem postopku. Brezposelnost tožnice je razlog za taksno oprostitev po petem odstavku 11. člena ZST-1 in se v tem primeru premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov ne ugotavlja. Tožnica je bila odpuščena iz krivdnega razloga, ne prejema socialne pomoči, niti drugih javnih sredstev in se na podlagi petega odstavka 11. člena ZST-1 šteje, da bi bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja. Izpodbijani sklep nima podlage v veljavnem zakonu in je celoti nepravilen, nezakonit in iz tega razloga ničen.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče uvodoma ugotavlja, da je s sklepom 12. 6. 2013,zoper katerega se tožnica pritožuje, sodišče odločilo le o zavrnitvi njenega ugovora zoper plačilni nalog in ni zavrglo njenega predloga za oprostitev plačila sodne takse.

5. Sodišče prve stopnje je tožničin ugovor zoper plačilni nalog zavrnilo, ker je ugotovilo, da je taksa za postopek pravilno odmerjena (4. točka obrazložitve). Tožnica te ugotovitve ne izpodbija. Ugovor zoper plačilni nalog je možen le iz razlogov, da je taksa že plačana ali da jo je sodišče napačno odmerilo (34.a člen ZST-1). Odločitev sodišča prve stopnje je torej pravilna.

6. Tožnica si napačno razlaga peti odstavek 11. člena ZST-1. Premoženjsko stanje se v tem primeru ne ugotavlja in posledično v primeru dvoma tudi ne preverja po uradni dolžnosti (četrti odstavek 12. člena ZST-1), le tedaj, če stranka prejema denarno socialno pomoč, za kar pa v tožničinem primeru ne gre (tožnica v pritožbi sama navaja, da ne prejema socialne pomoči niti drugih javnih sredstev).

7. Ker uveljavljani in uradoma upoštevni pritožbeni razlogi niso podani, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP).

8. Odločitev o pritožbenih stroških je odpadla, ker jih tožnica ni priglasila.


Zveza:

ZST-1 člen 11, 11/5, 12, 12/4, 34a.
Datum zadnje spremembe:
07.11.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU4OTYw