<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 984/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CP.984.2013

Evidenčna številka:VSL0071508
Datum odločbe:26.04.2013
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - oprostitev plačila sodnih taks

Jedro

Kot je (pravilno) ugotovilo sodišče prve stopnje, je bilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje že pravnomočno odločeno. Njen predlog je bil zavrnjen. Ker ponoven predlog za oprostitev, ki se nanaša na takso za postopek pred sodiščem prve stopnje, zato ni dovoljen, ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog z dne 24.12.2012 in zavrglo njen predlog za oprostitev plačila sodnih taks z dne 14.1.2013.

2. Tožnica se je pravočasno pritožila. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in zadevo predodeli sodniku, ki jo bo razumel in odločil na podlagi zakona ter jo oprostil plačila sodne takse. Odločitev o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog nima podlage v zakonu. Brezposelnost je razlog za taksno oprostitev na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sodnih taksah. Pojasnjuje vsebino tega določila in vztraja pri stališču, da je dejstvo, ker nadomestila za brezposelnost ne prejema, razlog za taksno oprostitev. Premoženjskega stanja zato ni potrebno ugotavljati.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Z odločitvijo pod točko 1 izreka, ki jo je sodišče prve stopnje sprejelo na podlagi 34. a člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), je zavrnilo ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog. Ugotovilo je, da tožnica plačila sodne takse ni bila oproščena, prav tako pa je bila taksa pravilno odmerjena. Pritožnica teh ugotovitev ne izpodbija, vztraja pa, da je upravičena do taksne oprostitve.

5. Ugovor zoper plačilni nalog je možen le iz razloga, ker je taksa že plačana ali zato, ker jo je sodišče napačno odmerilo (34.a člen ZST-1). To smiselno enako velja tudi za pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora. Pritožnica zato s sklicevanjem na to, da je upravičena do taksne oprostitve, v tem pritožbenem postopku ne more uspeti. Odločitev sodišča prve stopnje o zavrnitvi ugovora je zato pravilna, pritožba pa neutemeljena.

6. Kot je (pravilno) ugotovilo sodišče prve stopnje, je bilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje že pravnomočno odločeno (sklep z dne 30.8.2012 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 3408/2012 z dne 17.12.2012). Njen predlog je bil zavrnjen. Ker ponoven predlog za oprostitev, ki se nanaša na takso za postopek pred sodiščem prve stopnje, zato ni dovoljen, ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.

7. Na odločitev ne more vplivati sklicevanje pritožnice na peti odstavek 11. člena ZST-1, saj sodišče prve stopnje v predlogu pritožnice vsebinsko ni odločalo, ampak ga je kot nedovoljenega zavrglo. Pritožbeno sodišče se zato, saj to na odločitev ne more vplivati, ne opredeljuje (ponovno) do pravilnosti tega stališča.

8. Ker glede na obrazloženo pritožba ni utemeljena, pritožbeno sodišče pa tudi ni ugotovilo uradoma upoštevnih kršitev (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo na podlagi 2. točke 365. člena ZPP zavrnilo kot neutemeljeno in izpodbijani sklep potrdilo. Glede na takšno odločitev tudi ni razlogov za presojo predloga o predodelitvi zadeve drugemu sodniku.


Zveza:

ZST-1 člen 11, 34a.
Datum zadnje spremembe:
08.07.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU0NzE1