<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep VI Ips 4/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:VI.IPS.4.2008

Evidenčna številka:VS1011169
Datum odločbe:02.04.2009
Področje:SODNE TAKSE
Institut:plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - obseg izpodbijanja

Jedro

Z ugovorom zoper plačilni nalog je mogoče izpodbijati le plačilo tiste takse, ki je naložena v plačilo z izpodbijanim nalogom, ne pa tudi taksne obveznosti, o kateri teče spor v glavni stvari.

Izrek

Ugovor zoper plačilni nalog se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim plačilnim nalogom je Vrhovno sodišče tožniku na podlagi določb 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08; v nadaljevanju ZST-1) naložilo plačilo sodne takse za predlog za obnovo postopka po tar. št. 6133 v znesku 164,00 EUR.

2. Zoper plačilni nalog je tožnik vložil ugovor, v katerem navaja, da je v že vloženem predlogu navedel, da za terjatev sodne takse ne obstaja nobena zakonska osnova ter da je terjatev po določbi 9. člena ZST zastarala.

3. Ugovor ni utemeljen.

4. Tožnik je dne 24. 11. 2008 vložil predlog za obnovo sodnega postopka, končanega s sodbo in sklepom Vrhovnega sodišča X Ips 752/2005 z dne 29. 10. 2008. Z vložitvijo navedenega predloga je na podlagi 1. točke drugega odstavka 5. člena ZST-1 nastala taksna obveznost. Po navedeni določbi ZST-1 namreč taksna obveznost, če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če ni v naslednjih točkah določeno drugače. Ker tožnik ob vložitvi predloga za obnovo postopka takse zanj ni plačal, je Vrhovno sodišče na podlagi določb 34. člena ZST-1 izdalo plačilni nalog, s katerim mu je za vloženi predlog za obnovo postopka naložilo plačilo sodne takse.

5. Po določbi petega odstavka 34. člena ZST-1 je zoper plačilni nalog iz prejšnjih odstavkov dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo.

6. Tožnik v vloženem ugovoru zoper plačilni nalog navaja, da je že v predlogu navedel, da je taksna obveznost po določbah 9. člena ZST zastarala. Iz navedenega izhaja, da se njegovo ugovor nanaša na taksno obveznost, ki je predmet odločanja v zadevi, v zvezi s katero predlaga obnovo postopka. Navedena taksna obveznost pa ni predmet presoje v postopku odločanja o obravnavanem ugovoru. Skladno z določbo petega odstavka 34. člena ZST-1 je namreč z ugovorom zoper plačilni nalog mogoče izpodbijati le plačilo tiste takse, ki je naložena v plačilo z izpodbijanim nalogom, ne pa tudi taksne obveznosti, o kateri teče spor v glavni stvari. V obravnavani zadevi je bila z izpodbijanim plačilnim nalogom na podlagi določbe 1. točke drugega odstavka 5. člena ZST-1 tožniku naloženo plačilo sodne takse za dne 24. 11. 2008 vloženi predlog za obnovo postopka. Ta taksna obveznost, ki je nastala dne 24. 11. 2008, pa skladno z določbami 9. člena ZST-1 ni zastarala.

7. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče na podlagi petega odstavka 34. člena ZST-1 tožnikov ugovor kot neutemeljen zavrnilo.


Zveza:

ZST-1 člen 5, 5/2-1, 34, 34/5.
Datum zadnje spremembe:
04.09.2009

Opombe:

P2RvYy02MjAyOQ==