<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1120/2003
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.1120.2003

Evidenčna številka:VSL05586
Datum odločbe:20.01.2005
Področje:civilno procesno pravo
Institut:plačilni nalog - označba stranke

Jedro

Sodišče, ki odloča o ugovoru zoper plačilni nalog, mora plačilni

nalog razveljaviti tudi v primeru, ko je izdan zoper osebo, ki ne

more nastopati kot pravdna stranka, saj ni bilo pogojev za izdajo

plačilnega naloga. V primeru, ko je tožeča stranka pomanjkljivost v

tožbi naknadno odpravila, bi sodišče moralo plačilni nalog

razveljaviti in o zahtevku tožeče stranke odločiti kot po vloženi

tožbi. Tožbenemu zahtevku namreč ni mogoče ugoditi z odločitvijo, da

ostane v veljavi plačilni nalog, ki se glasi na neobstoječo toženo

stranko.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in zadeva vrne

prvostopnemu sodišču v novo sojenje.

Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno

odločbo.

 

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je prvostopno sodišče obdržalo v veljavi plačilni

nalog Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. I Plg 400/98 z dne

29.9.1998, s katerim je bilo toženi stranki naloženo plačilo

2,186.591,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 14.2.1996 do

plačila in plačilo stroškov izdaje plačilnega naloga v znesku

52.470,00 SIT. Toženi stranki je bila naložena tudi povrnitev

nadaljnjih pravdnih stroškov v znesku 261.030,00 SIT z zakonskimi

zamudnimi obrestmi od 12.2.2003 do plačila.

Zoper sodbo je pravočasno vložila pritožbo kot tožena stranka R.S.,

ulica K., Kranj (gre za očitno pomoto glede sedeža) in sicer iz vseh

pritožbenih razlogov in predlagala pritožbenemu sodišču, da

izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne,

podrejeno temu pa, da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne

prvostopnemu sodišču v novo sojenje.

Tožeča stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je v okviru uradnega preizkusa sodbe (2.odst.

350.čl. ZPP) ugotovilo, da je v izpodbijani sodbi podana absolutna

bistvena kršitev postopka po 11.tč. 2. odst. 339. čl. ZPP in s tem

razveljavitveni razlog iz 1. odst. 354. čl. ZPP. Izpodbijana sodba se

glasi zoper toženo stranko R.L., ulica K., Ljubljana, na katero se je

glasila mandatna tožba tožeče stranke. Zoper tako opredeljeno toženo

stranko je bil izdan plačilni nalog I-Plg 400/98 z dne 29.9.1998, o

katerem je odločalo prvostopenjsko sodišče z izpodbijano sodbo. Iz

podatkov baze sodnega registra je razvidno, da tožena stranka z

nazivom firme, kot je navedena v izpodbijani sodbi, ne obstoji. Iz

spisovnih podatkov je razvidno, da je ugovor zoper plačilni nalog

vložila R.S., ulica K., Ljubljana, ki je v nadaljnjem postopku

vseskozi nastopala kot tožena stranka. Tožeča stranka je v pisni

vlogi z dne 2.7.1999 toženo stranka pravilno označila v skladu z

vpisom v sodni register in navedbo tožene stranke v ugovoru zoper

plačilni nalog. S tem je tožeča stranka sicer odpravila

pomanjkljivost v tožbi glede naziva tožene stranke. S tem pa še ni

bila odpravljena pomanjkljivost v samem plačilnem nalogu, ki se je

glasil na nepravilno označeno toženo stranko. V primeru odločanja o

glavni stvari po ugovoru zoper plačilni nalog v odločbi odloči

sodišče ali ostane plačilni nalog v celoti ali deloma v veljavi ali

pa se razveljavi (3. odst. 436. čl. ZPP). Sodišče, ki odloča o

ugovoru zoper plačilni nalog, mora plačilni nalog razveljaviti tudi v

primeru, ko je izdan zoper osebo, ki ne more nastopati kot pravdna

stranka, saj ni bilo pogojev za izdajo plačilnega naloga. V primeru,

ko je tožeča stranka pomanjkljivost v tožbi naknadno odpravila, bi

sodišče moralo plačilni nalog razveljaviti in o zahtevku tožeče

stranke odločiti kot po vloženi tožbi. Tožbenemu zahtevku namreč ni

mogoče ugoditi z odločitvijo, da ostane v veljavi plačilni nalog, ki

se glasi na neobstoječo toženo stranko. Ker se izpodbijana sodba in

plačilni nalog, o katerem je odločeno v izreku sodbe glasita na

neobstoječo toženo stranko, je torej podana navedena procesna kršitev

iz 11.tč. 2. odst. 339. čl. ZPP, kar je narekovalo odločitev

pritožbenega sodišča, kot je razvidna iz izreka tega sklepa. V

ponovljenem postopku bo prvostopenjsko sodišče moralo ugotovljene

pomanjkljivosti odpraviti in o tožbenem zahtevku odločiti po

razveljavitvi plačilnega naloga.

Odločitev o pritožbenih stroških temelji na 3.odst. 165.čl. ZPP.

 


Zveza:

ZPP člen 80, 436, 80, 436.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjMwMQ==