<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep Cpg 107/93
ECLI:SI:VSKP:1993:CPG.107.93

Evidenčna številka:VSK00166
Datum odločbe:04.05.1993
Področje:civilno procesno pravo
Institut:plačilni nalog - listina

Jedro

Pogodba, v kateri je toženec dal izjavo, da je porok in plačnik pogodbene obveznosti, svoj podpis pa overil pri sodišču, je zasebna listina iz 2. točke 2. odstavka 446. člena ZPP, na podlagi katere je možno izdati plačilni nalog.

 

Izrek

Pritožbi tožeče stranke se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se r a z v e l j a v i in zadeva vrne sodišču prve stopnje v nadaljnje postopanje.

Stroški pritožbenega postopka so nadaljnji pravdni stroški.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje predlog za izdajo plačilnega naloga zavrnilo, s tem da bo po pravnomočnosti sklepa predlog za izdajo plačilnega naloga obravnavalo kot tožbo.

Zoper ta sklep se pritožuje tožeča stranka po svoji pooblaščenki zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter predlaga, naj pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremeni in plačilni nalog izda. V pritožbi navaja, da je v točki 3 overjene posojilne pogodbe z dne 4.1.1993 dogovorjeno, da je toženec porok in plačnik vtoževane terjatve. Taka overjena posojilna pogodba pa pomeni listino iz 2. točke 446. člena ZPP, na podlagi katere se lahko izda plačilni nalog.

Pritožba tožeče stranke je utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje izpodbijani sklep izdalo v nasprotju z določilom 446. člena ZPP. Kot pravilno navaja tožeča stranka v pritožbi, je tožbi za izdajo plačilnega naloga priložena posojilna pogodba z dne 4.1.1993, v kateri je toženec potrdil, da je tudi porok in plačnik vtoževane terjatve, podpis toženca pa je na tej posojilni pogodbi tudi overjen. Tako listino je res mogoče šteti kot listino po 2. točki 2. odstavka 446. člena ZPP, torej zasebno listino, na kateri je podpis zavezanca overil organ, ki je pristojen za overitve, in je torej na podlagi take listine možno izdati plačilni nalog. Pritožbeno sodišče je zato ob ugoditvi pritožbi tožeče stranke izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje, da postopa v skladu z določili 446. člena in sledečih ZPP.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 446, 446/2, 446/2-2, 446, 446/2, 446/2-2.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMzcyMQ==