<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 2111/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:II.CP.2111.2017

Evidenčna številka:VSL00003576
Datum odločbe:25.09.2017
Senat, sodnik posameznik:Karmen Ceranja
Področje:SODNE TAKSE
Institut:plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse

Jedro

V ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse je tožnik navedel, da se mu ne zdi pošteno, da bi moral plačati obveznost on, ki zaradi napake sodišča najmanj od zapuščinske razprave po pokojnem očetu leta 1991 še vedno ne more razpolagati z nečim, kar je njegovo, saj je bila taka volja očeta izražena v oporoki. Sodišče prve stopnje je ugovor zoper plačilni nalog utemeljeno zavrnilo, saj na podlagi prvega odstavka 34a. člena ZST-1 navedeno ne predstavlja dopustnega ugovornega razloga zoper plačilni nalog.

Izrek

Pritožba se zavrne in sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor tožnika zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse za tožbo.

2. Proti navedenemu sklepu se je pravočasno pritožil tožnik in navedel, da žal nima denarja, da bi plačal in s tem ponovno pridobil nekaj, kar je njegovega. Ravno v to ga sili sodišče, ko navaja 34.a člen ZST-1. Nič ne pove, po katerem zakonu je bila oporoka založena in kakšen je bil njen pravni status ter zakaj je račun za to napako izstavljen njemu. Ne pove, zakaj oporoka ni bila razglašena leta 1991 na zapuščinski obravnavi. Sodišča ne zanimajo negativne posledice nepravočasne razglasitve oporoke. Opravičilo sodnice ob razglasitve oporoke izpade milo rečeno neiskreno. Sodišče za svoja ne-dejanja ni sprejelo nobene odgovornosti. Pričakuje, da bo sodišče ukrepalo bolj vsebinsko in posledično bolj pravično.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Tožnik je vložil dediščinsko tožbo, v zvezi s katero ga je sodišče prve stopnje pozvalo na plačilo sodne takse po tarifni številki 1111 Zakona o sodnih taksah (ZST-1) v znesku 807,00 EUR. V ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse je tožnik navedel, da se mu ne zdi pošteno, da bi moral plačati obveznost on, ki zaradi napake sodišča najmanj od zapuščinske razprave po pokojnem očetu leta 1991 še vedno ne more razpolagati z nečim kar je njegovo, saj je bila taka volja očeta izražena v oporoki. Sodišče prve stopnje je ugovor zoper plačilni nalog utemeljeno zavrnilo, ker je na podlagi prvega odstavka 34a. člena ZST-1 dopusten ugovor zoper plačilni nalog le iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je bila taksa že plačana ali da je sodišče napačno odmerilo sodno takso. Teh zakonskih predpostavk, ki so podlaga za utemeljenost ugovora, tožnik ni izkazal, zato je odločitev sodišča prve stopnje pravilna.

5. Iz pritožbenih navedb izhaja, da se tožniku ne zdi pošteno, da bi moral karkoli plačati, ker je šlo za napako sodišča, ki je "založilo" oporoko. Tožnik meni tudi, da ga sodišče sili plačati za nekaj, kar je njegovega. Pritožbeno sodišče razume ogorčenje tožnika, ki se upravičeno počuti prikrajšanega, ker oporoka na zapuščinski obravnavi po njegovem očetu ni bila razglašena. Kljub temu pa je plačilo takse za tožbo procesna predpostavka v skladu z določbo prvega odstavka 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Če taksa ni plačana in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, se šteje, da je vloga (tožba) umaknjena (tretji odstavek 105.a člena ZPP). Pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks so določeni v 11. členu ZST-11. Če pritožnik nima denarja, kot to navaja v pritožbi, lahko v roku, v katerem je sicer dolžan plačati sodno takso, zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse za tožbo.

6. Zaradi navedenih razlogov in ker višje sodišče ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti, je pritožbo tožnika zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

-------------------------------
1 Sodišče v celoti ali deloma oprosti stranko plačila taks, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja stranka ali se preživljajo osebe, ki se za namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev poleg vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (prvi odstavek 11. člena ZST-1).Sodišče stranki odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Čas odloga plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme biti daljši od 24 mesecev, razen če sodišče zaradi izjemnih okoliščin presodi, da je za plačilo potreben daljši čas (drugi odstavek 11. člena ZST-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 34a, 34a/1
Datum zadnje spremembe:
27.11.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEyOTMz