<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Gospodarski oddelek

VSK sklep Cpg 36/2013
ECLI:SI:VSKP:2013:CPG.36.2013

Evidenčna številka:VSK0005364
Datum odločbe:18.04.2013
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:plačilo sodne takse - plačilni nalog - zavrnjen ugovor zoper plačilni nalog - pravnomočen plačilni nalog - rok plačila - nov plačilni nalog

Jedro

V primeru, ko plačilnega naloga s pravnimi sredstvi taksni zavezanec ne uspe izpodbiti, imamo veljaven, neizpodbit plačilni nalog, ki vsebuje tudi rok, v katerem mora biti sodna taksa plačana. Zato zagotovo prvostopno sodišče ni bilo dolžno izdati nov poziv, saj je že izdalo poziv v plačilnem nalogu, ki je ostal še vedno v veljavi. Rok iz tega plačilnega naloga, ki v času trajanja odločanja o pravnih sredstvih, vloženih zoper njega, ni tekel, pa je začel ponovno teči po tem, ko je bila taksnemu zavezancu vročena sodna odločba, s katero je postal plačilni nalog pravnomočen.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da se šteje revizija tožene stranke, ki jo je vložila 2.4.2012, za umaknjeno.

Zoper ta sklep se je iz vseh pritožbenih razlogov pritožila tožena stranka in predlagala, da napadeni sklep sodišče v celoti razveljavi in dopusti revizijski postopek. Navedla je, da je tožena stranka zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse res vložila ugovor, ki pa je bil s sklepom zavrnjen, vendar pa ni prejela poziva za plačilo sodne takse po ugovornem oz. pritožbenem postopku. Tako sploh ni vedela, kdaj poteče rok za plačilo sodne takse. Sodišče bi po mnenju pritožnice moralo toženo stranko ponovno pozvati k plačilu sodne takse s ponovnim pozivom, saj prejšnji poziv pravno formalno ne more veljati, ker rokovno ni točen. Sklicevanje na delno veljavnost poziva pa ni mogoče in ni mogoče reči, da je poziv sicer veljaven, le rok je potrebno šteti drugače.

Pritožba ni utemeljena.

Iz spisovnega gradiva izhaja, da je tožena stranka zoper pravnomočno sodbo v predmetnem sporu dne 2.4.2012 vložila revizijo, za katero ni plačala sodne takse; dne 3.4.2012 je sodišče izdalo plačilni nalog za plačilo sodne takse, v katerem je toženo stranko pozvalo, da v 15 dneh od vročitve naloga (vročen ji je bil 4.4.2012) plača sodno takso; dne 12.4.2012 je tožena stranka zoper plačilni nalog vložila ugovor, ki je bil s sklepom prvostopnega sodišča dne 4.5.2012 zavrnjen; zoper ta sklep se je tožena stranka dne 24.5.2012 pritožila, a je bila ta pritožba s sklepom tukajšnjega sodišča Cpg 168/2012, z dne 22.11.2012, zavrnjena; prvostopno sodišče je dne 14.12.2012 odredilo vročitev sklepa toženi stranki in preverjanje plačila sodne takse po poteku 15 dnevnega roka; sklep je tožena stranka prejela 18.12.2012; po preveritvi dne 7.1.2013, da sodna taksa ni bila plačana, je prvostopno sodišče dne 8.1.2013 izdalo izpodbijani sklep.

Rok za plačilo sodne takse, določen v 34. členu Zakona o sodnih taksah (ZST-1), v katerem je taksni zavezanec pozvan s plačilnim nalogom na plačilo sodne takse, je zakonski rok, ki je nepodaljšljiv in prekluziven. Taksni zavezanec, ki je s plačilnim nalogom pozvan na plačilo sodne takse, mora torej v roku iz tega poziva sodno takso plačati, razen če zoper plačilni nalog ne vloži pravnega sredstva in z njim uspe.

V primeru, ko plačilnega naloga s pravnimi sredstvi taksni zavezanec ne uspe izpodbiti, kot je bilo tudi v obravnavanem primeru, imamo torej veljaven, neizpodbit plačilni nalog, ki vsebuje tudi rok, v katerem mora biti sodna taksa plačana. Zato zagotovo prvostopno sodišče ni bilo dolžno izdati nov poziv, kot to napačno meni pritožba, saj je že izdalo poziv v plačilnem nalogu, ki je ostal še vedno v veljavi. Rok iz tega plačilnega naloga, ki v času trajanja odločanja o pravnih sredstvih, vloženih zoper njega, ni tekel, pa je začel ponovno teči po tem, ko je bila taksnemu zavezancu vročena sodna odločba, s katero je postal plačilni nalog pravnomočen, in sicer na podlagi tretjega odstavka 313. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s tretjim odstavkom 1. člena ZST-1.

S tem, ko je bil toženi stranki dne 18.12.2012 vročen sklep pritožbenega sodišča, da se zavrne njena pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje (s katerim je bil zavrnjen njen ugovor zoper plačilni nalog), je v razmerju do nje nerazveljavljeni plačilni nalog pričel učinkovati (drugi odstavek 320. člena ZPP v zvezi s tretjim odstavkom 1. člena ZST-1), in sicer tako, da je od tega dne dalje tekel 15 dnevni rok iz tega naloga za plačilo sodne takse. Ker tožena stranka v tem roku sodne takse za vloženo revizijo ni plačala, je prvostopno sodišče postopalo pravilno, ko je izdalo izpodbijani sklep, da se šteje, da je revizijo umaknila (tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 105.a člena ZPP).

Na podlagi navedenega je pritožbeno sodišče pritožbo tožene stranke zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZST-1 člen 34.
ZPP člen 313, 313/3.
Datum zadnje spremembe:
06.08.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU1NjYz