<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 3613/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:I.CP.3613.2009

Evidenčna številka:VSL0056855
Datum odločbe:09.12.2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:taksa - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - pritožba - nedovoljena pritožba - napačen pravni pouk

Jedro

Po uveljavitvi ZST-1 in ZPP-D ni več podlage za to, da bi pravdno sodišče odločalo o pritožbi zoper sklep, ki se nanaša na sodno takso.

Ker torej ZST-1 ne ureja pravice do pritožbe, je odločitev sodišča prve stopnje o ugovoru dokončna. Sodišče prve stopnje je v konkretni zadevi sicer zapisalo pravni pouk, po katerem naj bi bila pritožba dovoljena. Vendar pa to ne vpliva na pravico do pritožbe, če zakon te pravice ne daje.

Izrek

Pritožba se zavrže.

Obrazložitev

:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor M. D. in N. D. zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse z dne 14.7.2009 na podlagi 5. odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah – ZST-1.

Zoper sklep se pritožujeta nasprotni udeleženki, ki se s sklepom ne strinjata, ker nimata denarnih sredstev za plačilo sodnih taks.

Pritožba ni dovoljena.

Od uveljavitve Zakona o sodnih taksah – ZST-1 (Ur. l. RS, št. 37 - 1524/08 z dne 15.4.2008), torej od 1.10.2008 v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku – ZPP-D (Ur. l. RS, št. 45 - 1983/08) ni več podlage za to, da bi pravdno sodišče odločalo o pritožbi zoper sklep, ki se nanaša na sodno takso.

O izterjavi neplačane takse govori 34. člen ZST-1. V 5. odstavku je določeno, da je zoper plačilni nalog dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana, ali da je sodišče takso napačno odmerilo. O ugovoru odloči sodišče prve stopnje v petnajstih dneh. S sklepom, ki ga je izdal o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali ga zavrne, ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Iz teh določb torej ne izhaja, da bi bila zoper odločitev o ugovoru dopustna pritožba. Prej veljavni Zakon o sodnih taksah pa je v 27. členu urejal pritožbo. Z uveljavitvijo ZPP-D je bil spremenjen tudi 168. člen ZPP, ki je pred tem urejal postopek za oprostitev plačila sodnih taks. Po uveljavitvi ZPP-D pa ZPP določb o oprostitvi sodnih taks nima več. Torej ZST-1 ureja celotno problematiko v zvezi s sodnimi taksami. Določbe ZPP o pritožbi tako ne pridejo več v poštev. Ker torej ZST-1 ne ureja pravice do pritožbe, je odločitev sodišča prve stopnje o ugovoru dokončna, ker zoper tako odločitev ni predvidena pritožba. Sodišče prve stopnje je v konkretni zadevi sicer zapisalo pravni pouk, po katerem naj bi bila pritožba dovoljena. Vendar pa to ne vpliva na pravico do pritožbe, če zakon te pravice ne daje.

Pritožbeno sodišče je zato pritožbo zavrglo kot nedovoljeno (1. odstavek 365. člena ZPP, 4. odstavek 343. člena ZPP).


Zveza:

ZST-1 člen 34, 34/5.
ZPP člen 343, 343/4.
Datum zadnje spremembe:
27.05.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQzNDk3