Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 686cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II Ips 53/99Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.1999ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor - zavrženje ugovora - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizijski razlogi kažejo, da toženec uveljavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 450. in naslednjimi členi ZPP. Toda domnevnih procesnih kršitev ni določno opredelil, niti ne navedel za utemeljitev revizije potrebnih trditev o procesnih kršitvah ali jih dokazno podprl (v smislu določila 387. člena ZPP).
Sklep II Ips 39/2001Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.09.2001plačilni nalog - umik ugovora zoper plačilni nalog - revizija - rok za vložitev revizije - dopolnitev revizije - zastopanje strank v postopku z izrednimi pravnimi sredstviPreizkusa pravilnosti uporabe materialnega prava revizijsko sodišče zaradi procesnih dejanj toženke ni moglo (in smelo) opraviti. V postopku je bil namreč izdan plačilni nalog, proti kateremu je toženka vložila ugovor, ki pa ga je do konca glavne obravnave v celoti umaknila. Zaradi tega procesnega dejanja toženke je ostal izdani plačilni nalog v veljavi (drugi odstavek 456. člena ZPP 1977). Da bi do procesnega dejanja toženke (umika ugovora proti plačilnemu nalogu) prišlo v nasprotju z določili pravdnega postopka iz leta 1977, pa toženka v vlogi z dne 19.9.2000 ni zatrjevala.
Sodba I Up 830/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.02.2005plačilni nalog - ugovor v postopku izdaje plačilnega naloga - odločanje organa druge stopnje o pritožbi - bistvena kršitev določb postopka - ugotovitve tožene stranke v nasprotju s podatki v spisihUgotovitve organa, na katerih temelji njegova odločitev, se morajo ujemati s podatki oz. listinami v spisih.
Sodba I Up 655/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.02.2005prekrški - postopek ugovora zoper plačilni nalog - pravočasnost vložitve ugovora - smiselna uporaba določb ZUPNa podlagi 7. odstavka 241. člena ZP se določbe ZUP uporabljajo smiselno. Glede na določbo 1. odstavka 68. člena ZUP ni pomembno, kdaj je ugovor, če je poslan po redni pošti, oddan na pošto, ampak kdaj je policijska postaja ugovor prejela.
Sodba I Up 370/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2005prisilna izterjava denarne kazni - plačilni nalog mestnega redarstva - izvršilni naslov za uvedbo prisilne izterjavePlačilni nalog mestnega redarstva, ki je pravnomočen in izvršljiv, predstavlja za davčni organ izvršilni naslov za uvedbo prisilne izterjave.
Sodba I Up 894/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.04.2005prometni prekršek - prisilna izterjava denarne kazni - izvršilni naslov - plačilni nalogPlačilni nalog je izvršilni naslov v smislu ureditve 4. odstavka 44. člena Zakona o davčnem postopku, če ima potrdilo o izvršljivosti, ki ga izda organ, ki je odločil o obveznosti.
Sodba I Up 450/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.2006plačilni nalog - prepozen ugovorKer tožnikov ugovor zoper plačilni nalog ni bil vložen pravočasno, je organ prve stopnje tožnikov ugovor utemeljeno zavrgel kot prepozen.
Sodba X Ips 140/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.09.2007plačilni nalog - vročanjePravilno je stališče sodišča prve stopnje, ki temelji na določbi 5. odstavka 241. člena ZP, ob nespornem dejstvu, da tožnik plačilnega naloga ni hotel prevzeti, da se je vročitev plačilnega naloga v konkretni zadevi lahko štela za opravljeno, ko je policist na plačilni nalog vpisal, da storilec prekrška plačilnega naloga noče prevzeti.
Sodba IV Ips 33/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2008plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - neposredno ugotavljanje znakov prekrškaZbiranje izjav prič ne predstavlja neposredne zaznave prekrška kot pogoja za izdajo plačilnega naloga.
Sodba IV Ips 49/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2008postopek pred prekrškovnim organom – plačilni nalog – načelo kontradiktornosti – možnost izjave o prekršku – identiteta storilca – zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - smiselna uporaba ZKP – dvom o resničnosti odločilnih dejstevTudi v primeru odločanja o prekršku s plačilnim nalogom mora biti kršitelju zagotovljena pravica, da se izjavi o dejanskih in pravnih vidikih zadeve.
Sodba IV Ips 33/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2008hitri postopek o prekršku – plačilni nalog – sestavine plačilnega naloga – opis prekrška – pisna odločba o prekršku - bistvene kršitve določb postopka – razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo – načelo zakonitosti – zahteva za varstvo zakonitosti – zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaZP-1 ne zahteva, da mora plačilni nalog opis prekrška vsebovati že ob njegovi izdaji. Opis dejanskega stanja mora prekrškovni organ poleg ostalega predložiti sodišču v primeru, ko je zoper plačilni nalog vložena pravočasna in dovoljena zahteva za sodno varstvo.
Sodba IV Ips 59/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.06.2008hitri postopek o prekršku – plačilni nalog – osebna zaznava prekrška – neposredno ugotavljanje znakov prekrška – pisna odločba o prekršku - bistvena kršitev določb postopka – razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo – pravica do zaslišanjaV primerih, ko pooblaščena uradna oseba s posebnim postopkom dokazovanja ugotavlja, ali so podani zakonski znaki prekrška in s tem povezana odgovornost kršitelja, mora prekrškovni organ izvesti ustrezen postopek o prekršku v celoti in izdati odločbo o prekršku z vsemi njenimi sestavinami, ne pa plačilni nalog.
Sodba IV Ips 35/2006Vrhovno sodiščeKazenski oddelek08.07.2008razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo - odločanje sodišča - pravice obrambe - enako varstvo pravic - pravica do poštenega postopka - možnost izjave o prekršku – kršitev materialnih določb zakona – obstoj prekrška – opis prekrška – plačilni nalog – opis dejanskega stanja – odgovornost samostojnega podjetnika posameznika – zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusaSodišče mora storilca prekrška pred odločitvijo o zahtevi za sodno varstvo seznaniti s (ključnim) obremenilnim procesnim gradivom in mu omogočiti, da o njem v primernem času zavzame stališče. Čeprav pravna opredelitev prekrška v plačilnem nalogu ne zajema določbe 14. člena ZP-1, ki v povezavi z določbami zlasti 4. člena ZOPOKD predstavlja podlago odgovornosti samostojnega podjetnika za prekršek druge osebe, pa so znaki očitanega prekrška in odgovornost storilca kot samostojnega podjetnika dovolj razumljivo in popolno konkretizirani v opisu dejanskega stanja, priloženem zahtevi za sodno varstvo, zato ne gre za kršitev materialnih določb zakona po 1. točki 156. člen ZP-1.
Sodba IV Ips 31/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.08.2008postopek za prekrške prekrškovnega organa - hitri postopek – odločba o prekršku – plačilni nalog – osebna zaznava prekrška - dokazni postopekČe prekrškovni organ zakonskih znakov prekrška in s tem povezane odgovornosti kršitelja ne zazna osebno, temveč jih ugotavlja v dokaznem postopku (čeprav je ta hiter in enostaven), mora izdati odločbo o prekršku z vsemi njenimi sestavinami.
Sodba IV Ips 62/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.09.2008plačilni nalog – posebni primeri plačilnega naloga – prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti - stroški postopka – povprečnina – sodna taksa – prehodne določbeČe je bil storjen prekršek zaradi prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti in je prekrškovni organ hitrost vozila ugotovil s posebnimi tehničnimi napravami, niso podane okoliščine, ki bi narekovale izdajo posebnega plačilnega naloga po prvem odstavku 57. a člena ZP-1.
Sodba IV Ips 58/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.09.2008plačilni nalog - osebna zaznava - možnost izjave o prekrškuČe prekrškovni organ izda plačilni nalog, čeprav za to niso izpolnjeni pogoji, krši prvi odstavek 57. člena ZP-1 v zvezi z 2. alinejo 62. člena ZP-1, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku.
Sodba IV Ips 71/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.09.2008bistvene kršitve določb postopka – plačilni nalog – nerazumljiv izrek – kršitev materialnih določb zakona – obstoj prekrška - omejitve prometa - blanketna normaPeti odstavek 115. člena ZVCP-1 kot prekršek določa ravnanje, ki je v nasprotju z ustrezno odredbo o omejitvi prometa, zato lahko v skladu z načelom zakonitosti nastopa v paru le z dopolnilno normo tistega podzakonskega akta, ki ga zaradi ciljev iz prvega odstavka 115. člena ZVCP-1 izda določeni minister po predpisanem postopku.
Sodba IV Ips 57/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.09.2008plačilni nalog – pogoji za izdajo plačilnega naloga – dokazni postopek – vročanje – osebno vročanjeČe je prekrškovni organ izvedel poseben postopek, s katerim se je ugotavljalo in zbiralo dokaze o tem, ali je bil storjen prekršek, niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga.
Sodba IV Ips 89/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek28.10.2008postopek za prekrške prekrškovnega organa - hitri postopek - odločba o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - dokazni postopek - razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo - možnost izjave o prekrškuSeznanjanje z okoliščinami prekrška na podlagi izjave priče in „ogleda“ kraja storitve ne predstavlja osebne zaznave prekrška, temveč gre za osebno zaznavo takrat, ko pooblaščena uradna oseba prekršek neposredno zazna s svojimi čutili, torej kadar je navzoča ob storitvi prekrška in tako na podlagi lastnega opažanja ugotovi njegove znake.
Sodba IV Ips 40/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek28.10.2008postopek za prekrške prekrškovnega organa - hitri postopek - odločba o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - dokazni postopek - kršitev materialnih določb zakona - obstoj prekrška – opis prekrškaPravna opredelitev prekrška z (le) navedbo člena in odstavka prekršene določbe ZVCP-1 je zadostna in pravilna, čeprav šele določba Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu natančno določa, kakšne so brezhibne pnevmatike.

Izberi vse|Izvozi izbrane