<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 1134/99
ECLI:SI:VSLJ:1999:II.CPG.1134.99

Evidenčna številka:VSL01267
Datum odločbe:09.12.1999
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prepozen ugovor

Jedro

Ugovor je bil vložen po izteku roka za ugovor (2. in 3. odstavek 9. člena ZIZ).

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je dne 21.05.1999 s sklepom zavrglo ugovor dolžnika (kot prepozen).

Dolžnik se je zoper sklep pravočasno pritožil. Navedel je, da je upnik izvršil transport preko njihove poslovalnice na .... Prevoz je bil opravljen za podjetje Č.. iz B., ki ga je prosilo, da zanj plača navedeni prevoz. S poslom je soglašal, pod pogojem, da bo navedeno podjetje za znesek prevoza dobavilo blago iz svoje proizvodnje. Glede na to, da to ni bilo storjeno, dolžnik šteje, da obveznosti ni dolžan poravnati, o čemer je bil upnik obveščen s strani naročnika prevoza.

Pritožba ni utemeljena.

Dolžnik konkretnih razlogov, zaradi katerih se pritožuje zoper sklep, s katerim je bila njegova pritožba zavržena kot prepozna, ni navedel. Sodišče druge stopnje je zato izpodbijani sklep preizkusilo glede kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (2. odst. 365. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP/77 v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ). Pri tem je ugotovilo, da ni dvoma o tem, da je dolžnik sklep o izvršbi prejel v torek, 04.05.1999, kar je razvidno tudi iz povratnice pripete k listovni št. 3. Glede na to, da je osemdnevni rok za ugovor iztekel v sredo, 12.05.1999, dolžnik pa je ugovor vložil v ponedeljek, 17.05.1999, je bil ugovor vložen po izteku roka za ugovor (2. in 3. odst. 9. člena ZIZ). Tak ugovor je prepozen.

Ob takih ugotovitvah sodišče druge stopnje zaključuje, da je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je ugovor zavrglo kot prepozen (3. odst. 58. člena ZIZ v zvezi s 3. odst. 9. člena ZIZ).

V ugovoru dolžnik tudi ni navedel razlogov, ki bi kazali na to, da gre za dovoljen ugovor po izteku roka (2. odst. 61. člena ZIZ v zvezi s 1. odst. 56. člena ZIZ). In ker sodišče druge stopnje ob preizkusu izpodbijanega sklepa ni našlo kršitev določb postopka, na katere poleg pravilne uporabe materialnega prava pazi po uradni dolžnosti, je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep na podlagi 2. točke 380. člena ZPP/77 v zvezi s 15. členom ZIZ, potrdilo.

Določbe ZPP/77 (Ur.l. SFRJ, št. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 14/88, 57/89, 20/90 in 27/90) je sodišče druge stopnje uporabilo na podlagi 1. odst. 498. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS št. 26/99).

 


Zveza:

ZIZ člen 9, 9/2, 9/3, 58, 58/3, 9, 9/2, 9/3, 58, 58/3.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMzM2Mg==