<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM Sklep I Cp 84/2019
ECLI:SI:VSMB:2019:I.CP.84.2019

Evidenčna številka:VSM00020810
Datum odločbe:06.02.2019
Senat, sodnik posameznik:Nina Vidic
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - nastanek obveznosti plačila sodne takse

Jedro

Pravilna je odločitev, da se zavrne ugovor z dne 7. 1. 2018 zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse. Na podlagi prvega odstavka 34.a člena ZST-1 je zoper plačilni nalog dopustno vložiti ugovor iz razlogov, da je bila taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo.

Izrek

Pritožba se zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z uvodoma navedenim sklepom zavrnilo ugovor predlagatelja zoper plačilni nalog z dne 7. 1. 2018 (I. točka izreka), predlagatelju naložilo plačati 33,00 EUR za sodno takso (II. točka izreka) ter ga opozorilo, da v kolikor ne bo plačal sodne takse za pritožbo v roku 15 dni, se bo štelo, da je pritožbo umaknil (II. točka izreka).

2. Zoper sklep je pravočasno laično pritožbo vložil predlagatelj, brez izrecne navedbe pritožbenih razlogov. Smiselno se zavzema za ugoditev pritožbi in razveljavitev izpodbijanega sklepa. Pritožbenih stroškov ne priglaša.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. V skladu s 350. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 366. členom ZPP in tretjim odstavkom 1. člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) preizkusi sodišče druge stopnje sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu ter v mejah pritožbenih razlogov, pri čemer po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ter na pravilno uporabo materialnega prava.

5. Pravilna je odločitev, da se zavrne ugovor z dne 7. 1. 2018 zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse. Na podlagi prvega odstavka 34.a člena ZST-1 je zoper plačilni nalog dopustno vložiti ugovor iz razlogov, da je bila taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Ker pritožnik ob vložitvi pritožbe ni plačal sodne takse, mu je sodišče prve stopnje v skladu z določbami prvega odstavka 34. člena ZST-1 ter drugega odstavka 105.a člena ZPP poslalo nalog za plačilo sodne takse za postopek o pritožbi. Predlagatelj je zoper nalog za plačilo sodne takse dne 7.1.2018 vložil ugovor.

6. Taksna obveznost za postopek s pritožbo nastane ob vložitvi pritožbe (prvi odstavek 5. člena ZST-1). Pritožnik ne zatrjuje, da je bila sodna taksa napačno odmerjena ali da je podal predlog za oprostitev plačila sodne takse. Upoštevaje, da pritožnik v ugovoru ni uveljavljal ugovornih razlogov, določenih v prvem odstavku 34.a člena ZST-1, je sodišče prve stopnje njegov ugovor pravilno zavrnilo. Razlogi izpodbijanega sklepa so jasni in natančni ter jih sodišče druge stopnje, ki pri pritožbenem preizkusu ni zasledilo bistvenih kršitev, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, v celoti povzema.

7. Glede na navedeno je sodišče druge stopnje v skladu z določbo 2. točke 365. člena ZPP v zvezi s tretjim odstavkom 1. člena ZST-1 pritožbo pritožnika kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 5, 5/1, 34a, 34a/1
Datum zadnje spremembe:
02.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI3MTY2