<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 2288/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:II.CP.2288.2017

Evidenčna številka:VSL00004457
Datum odločbe:18.10.2017
Senat, sodnik posameznik:Brigita Markovič
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - rok za vložitev ugovora - zavrženje ugovora zoper plačilni nalog - taksna obveznost - nastanek obveznosti plačila sodne takse - nasprotna tožba

Jedro

Takso za vloženo nasprotno tožbo je treba plačati ob njeni vložitvi (1. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1) ne glede na to, da jo je tožnik vložil podredno. Zakon namreč izjeme za tak primer ne predvideva.

Izrek

Pritožbi se zavrneta in se sklepa sodišča prve stopnje potrdita.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom, ki ga je izdalo 12. 7. 2017, zavrglo ugovor tožnika z dne 6. 6. 2017, ki ga je vložil zoper plačilni nalog z dne 13. 4. 2017. S sklepom z dne 23. 8. 2017 pa je sodišče prve stopnje svoj sklep, ki ga je izdalo 16. 6. 2017, dopolnilo tako, da je zavrnilo tudi predlog tožnika za obročno plačilo oziroma odlog plačila sodne takse.

2. Tožnik zoper oba sklepa vlaga pravočasno pritožbo.

3. V pritožbi zoper sklep z dne 12. 7. 2017 navaja, da je izdani plačilni nalog nezakonit, saj taksna obveznost ni nastala. Nasprotna tožba je bila vložena podredno. Sodišče mora tudi po uradni dolžnosti paziti na zakonitost izdanega plačilnega naloga.

4. V pritožbi zoper dopolnilni sklep z dne 23. 8. 2017 tožnik ponavlja stališče, da taksna obveznost v zvezi z vloženo nasprotno tožbo ni nastala, dodaja pa, da pogoji za izdajo dopolnilnega sklepa niso bili izpolnjeni, saj sodišče dopolnilnega sklepa ne more izdati po uradni dolžnosti.

5. Pritožbi nista utemeljeni.

Glede pritožbe zoper sklep z dne 12. 7. 2017

6. Iz ugotovitev sodišča prve stopnje, ki v pritožbenem postopku niso izpodbijane, izhaja, da je bil plačilni nalog tožniku vročen 18. 4. 2017, ugovor pa vložen 6. 6. 2017, torej že po izteku roka osmih dni, ki ga za vložitev ugovora določa prvi odstavek 34. a člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1). Sodišče prve stopnje je zato odločilo pravilno, ko je vloženi ugovor na podlagi tretjega odstavka 34. a člena ZST-1 zavrglo kot prepozen.

7. Plačilni nalog je sicer mogoče razveljaviti tudi po uradni dolžnosti1, vendar pa v konkretnem primeru podlage za to ni. Kot je pravilno pojasnilo že sodišče prve stopnje, je treba takso za vloženo nasprotno tožbo plačati ob njeni vložitvi (1. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1) ne glede na to, da jo je tožnik vložil podredno. Zakon namreč izjeme za tak primer ne predvideva.

Glede pritožbe zoper sklep z dne 23. 8. 2017

8. Iz podatkov spisa izhaja, da je tožnik 11. 7. 2017 vložil predlog za izdajo dopolnilnega sklepa2. V njem opozarja, da sodišče prve stopnje, ko je odločalo o predlogu za oprostitev plačila sodne takse, ni odločilo o predlaganem odlogu oziroma obročnem plačilu takse. Pritožbeni očitek, da je sodišče prve stopnje dopolnilni sklep izdalo po uradni dolžnosti, je zato neutemeljen.

9. Ker pritožbeno sodišče v tem pritožbenem postopku preizkuša pravilnost izdanega dopolnilnega sklepa, ki se nanaša na zavrnitev predloga za odlog oziroma obročno plačilo sodne takse, so navedbe, da taksna obveznost ni nastala, nerelevantne. Gre za trditev, ki bi jo pritožnik moral uveljaviti v (pravočasnem) ugovoru. Kot je bilo že pojasnjeno v 7. točki tega sklepa, pa je stališče, za katerega se pritožnik zavzema, tudi sicer zmotno.

Sklepno

10. Pritožbi sta glede na obrazloženo neutemeljeni. Ker pritožbeno sodišče ni ugotovilo niti kršitev, na katere v obsegu drugega odstavka 350. člena ZPP pazi po uradni dolžnosti, ju je zavrnilo in na podlagi 2. točke 365. člena ZPP v zvezi z tretjim odstavkom 1. člena ZST-1 oba izpodbijana sklepa.

-------------------------------
1 To lahko do potrditve izvršljivosti iz 356. člena ZST-1 stori oseba, ki je izdala plačilni nalog, če ugotovi, da so v njem napake. Če je potrebno, v tem primeru izda nov plačilni nalog (glej peti odstavek 34. a člena ZST-1).
2 Predlog je sicer naslovljen kot pritožba zoper sklep z dne 16. 6. 2017 (list. št. 27).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 5, 5/1, 5/1-1, 34a, 34a/1, 34a/3, 34a/5
Datum zadnje spremembe:
06.12.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEzMzAx