<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Izvršilni oddelek

VSK Sklep I Ip 295/2017
ECLI:SI:VSKP:2017:I.IP.295.2017

Evidenčna številka:VSK00003716
Datum odločbe:21.09.2017
Senat, sodnik posameznik:Tatjana Markovič Sabotin
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - pravno sredstvo zoper odločitev pritožbenega sodišča - obveznost plačila sodne takse

Jedro

Pravno sredstvo dolžnice zoper sklep pritožbenega sodišča je vloženo v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse po ZST-1. Ker se v takšnem postopku v skladu s četrtim odstavkom 10. člena ZST-1 sodna taksa ne plača, jo je prvostopenjsko sodišče nepravilno pozvalo na njeno plačilo.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da se pravilno glasi:

"Ugovoru dolžnice zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse Okrajnega sodišča v Kopru VL 98337/2015 z dne 14.6.2017 se ugodi in se navedeni plačilni nalog razveljavi:"

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor dolžnice zoper plačilni nalog VL 98337/2015 z dne 14.6.2017 za plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep Višjega sodišča v Kopru I Ip 156/2017 z dne 29.5.2017 v višini 33,00 EUR in odločilo, da je dolžnica dolžna sodno takso za postopek o pritožbi v višini 33,00 EUR po plačilnem nalogu z dne 14.6.2017 plačati v roku 8 dni od vročitve tega sklepa.

2. Zoper sklep se pritožuje dolžnica z vlogo z dne 10.7.2017, ki jo je sicer naslovila: "Ponovni ugovor zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog, dolžnosti plačila takse in štetju, ki ni predmet sojenja in zahteva za ustavitev postopka izvršbe terjatve, ki ni nastopila in ki je na podlagi zakona ni dopustno izvrševati". Navaja, da Okrajno sodišče v Kopru ni pristojno za dovolitev predmetne izvršbe v dobro upnika, ki ni upnik na podlagi zakona, zaradi česar se šteje, da je sodišče sodno takso napačno odmerilo, kar je ugovorni razlog skladno z določbo 34. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1). Citira določbo 40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) in s tem v zvezi navaja, da glede na to, da iz potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, izhaja, da viri za predlagana izvršilna sredstva ne obstajajo in upnik ni predlagal drugih izvršilnih sredstev, bi moralo sodišče predlog za izvršbo zavreči, kar pomeni, da je njegovo izvrševanje leto in pol pozneje prepozno, zaradi česar se šteje, da je sodišče sodno takso napačno odmerilo. V nadaljevanju pritožbe obširno pojasnjuje svoje nasprotovanje predmetni izvršbi ter pri tem citira določbe 319. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)1 ter 41. do 42.c člena ZIZ.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Iz spisovnih podatkov je razvidno, da je v obravnavani zadevi Višje sodišče v Kopru s sklepom I Ip 156/2017 z dne 29.5.20172 zavrnilo pritožbo dolžnice zoper sklep Okrajnega sodišča v Kopru VL 98337/2015 z dne 23.3.2017, s katerim je bil zavrnjen njen ugovor zoper plačilni nalog VL 98337/2015 z dne 19.12.2016 za plačilo sodne takse za ugovor po izteku roka v višini 30,00 EUR (I. točka izreka) in dolžnici naložilo, da je dolžna sodno takso po obravnavanem plačilnem nalogu plačati v roku 8 dni od vročitve tega sklepa (II. točka izreka). Dolžnica je po prejemu citiranega sklepa Višjega sodišča v Kopru vložila vlogo, ki jo je naslovila: "Ponovni ugovor zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse iz razloga, ker je sodišče sodno takso napačno odmerilo, ki je zakonit in zahteva za ustavitev postopka izvršbe terjatve, ki ni nastopila in ki je na podlagi zakona ni dopustno izvrševati" z dne 10.6.20173. Prvostopenjsko sodišče je navedeno vlogo obravnavalo kot pravno sredstvo zoper odločitev pritožbenega sodišča in dolžnico s spornim plačilnim nalogom za plačilo sodne takse VL 98337/2015 z dne 14.6.20174 pozvalo k plačilu sodne takse po tarifni številki 4033 taksne tarife ZST-1 v znesku 33,000 EUR.

5. Ker je pravno sredstvo dolžnice zoper sklep Višjega sodišča v Kopru 156/2017 z dne 29.5.2017 vloženo v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse po ZST-1 in ker se v takšnem postopku v skladu s četrtim odstavkom 10. člena ZST-1 sodna taksa ne plača, jo je prvostopenjsko sodišče nepravilno pozvalo na njeno plačilo. Glede na navedeno je bil dolžničin ugovor zoper sporni plačilni nalog VL 98337/2015 z dne 14.6.2017 utemeljen, zato je pritožbeno sodišče na podlagi 3. točke 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ njeni pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

-------------------------------
1 Glede na to, da je bila v obravnavani zadevi prvostopenjska odločba izdana pred začetkom uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-E (Uradni list RS, št. 10/17), se skladno z določbo 125. člena ZPP-E za postopek pred sodiščem druge stopnje uporabljajo določbe do sedaj veljavnega zakona.
2 List. št. 72-73 spisa.
3 List. št. 74-79 spisa.
4 List. št. 80 spisa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 10, 10/4.
Datum zadnje spremembe:
25.10.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEyMjI5