<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep I Cp 1985/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:I.CP.1985.2019

Evidenčna številka:VSL00030754
Datum odločbe:06.11.2019
Senat, sodnik posameznik:Barbara Krpač Ulaga
Področje:SODNE TAKSE
Institut:sodna taksa - višina sodne takse - odmera sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - vrednost predmeta postopka - izpodbijani del

Jedro

Ker predlagateljica s pritožbo izpodbija po njenih trditvah premalo prisojenih 733,83 EUR, gre navedeni znesek šteti za izpodbijani del v pritožbenem postopku. Pritrditi ji zato gre, da sodna taksa za pritožbo od izpodbijanega dela v pritožbenem postopku 733,83 EUR znaša 63 EUR (po najnižji postavki iz 17. člena ZST-1 v povezavi s tarifno številko 9621, to je 30 EUR x količnik 2,1).

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep v izreku spremeni tako, da se plačilni nalog Okrajnega sodišča v Novem mestu opr. št. N 56/2014 z dne 6. 9. 2019 razveljavi nad zneskom 63 EUR.

II. Predlagateljica nosi svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

1. V tem nepravdnem postopku je predlagateljica vložila pritožbo zoper končni sklep delitve nepremičnin v solastnini z dne 15. 7. 2019. Posredovan ji je bil plačilni nalog z dne 6. 9. 2019 po tar. št. 9621 tarife Zakona o sodnih taksah (ZST - 1) v višini 340,20 EUR. Zoper plačilni nalog je vložila ugovor, ki ga je sodišče z izpodbijanim sklepom zavrnilo.

2. Predlagateljica v tu obravnavani pritožbi navaja, da je v pritožbi zoper sklep o delitvi solastnine z dne 22. 8. 2019 uvodoma res navedla, da izpodbija IV., V. in VI. točko izreka sklepa, vendar je iz vsebine pritožbe razvidno, da ne izpodbija odločitve, da ji je prvi nasprotni udeleženec A. A. dolžan plačati znesek 7.387,71 EUR, ampak izpodbija zavrnilni del IV. točke izreka ter obrazloži, da ji je dolžan poleg navedenega zneska plačati še 733,83 EUR. Navaja, da sklep ni bil oblikovan v smislu ugodilnega in zavrnilnega dela, ampak je oblikovalne narave. Zato se drugače kot zoper IV. točko izreka ni mogla pritožiti. S pritožbo izpodbijani del znaša 733,83 EUR, zato predlaga, da pritožbeno sodišče ugovoru zoper plačilni nalog ugodi in ga razveljavi nad zneskom 63 EUR. Tudi sicer je sodišče sodno takso napačno obračunalo, saj znaša 302,40 EUR in ne 340,20 EUR, kolikor izhaja iz plačilnega naloga. Priglaša stroške sodne takse za pritožbo v višini 33 EUR kot skupne stroške postopka.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Kot izhaja iz končnega sklepa v nepravdnem postopku (list. št. 326), je sodišče v IV. točki tega sklepa odločilo, da je prvi nasprotni udeleženec A. A. dolžan predlagateljici plačati znesek 7.387,71 EUR. Iz pritožbe predlagateljice zoper navedeni sklep z dne 22. 8. 2019 (list. št. 344) izhaja, da se v delu IV. točke pritožuje iz razloga, ker ji je sodišče prisodilo za 733,83 EUR prenizek znesek, ki ji ga mora prvi nasprotni udeleženec plačati.

5. Predlagateljica ne izpodbija IV. točke izreka sklepa v delu, da ji je prvi nasprotni udeleženec dolžan plačati 7.387,71 EUR,2 zato navedeni znesek ne more predstavljati izpodbijanega dela v pritožbenem postopku. Sodišče prve stopnje je v tem delu izdalo oblikovalni sklep, ki ne vsebuje zavrnilnega dela, zato gre pritrditi predlagateljici, da se drugače kot zoper IV. točko izreka ni mogla pritožiti. Ker s pritožbo izpodbija po njenih trditvah premalo prisojenih 733,83 EUR, gre navedeni znesek šteti za izpodbijani del v pritožbenem postopku. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da taksa ni bila pravilno odmerjena v znesku 340,20 EUR, kot jo je sodišče prve stopnje odmerilo od vrednosti 8.121,54 EUR (seštevek zneskov 7.387,71 EUR in 733,83 EUR), niti ne znaša 302,40 EUR, kot jo je od vrednosti spornega predmeta 7.387,71 EUR v pritožbi (podredno) navedla predlagateljica. Pritrditi ji gre, da sodna taksa za pritožbo od izpodbijanega dela v pritožbenem postopku 733,83 EUR znaša 63 EUR (po najnižji postavki iz 17. člena ZST - 1 v povezavi s tarifno številko 9621, to je 30 EUR x količnik 2,1).

6. Ob povedanem je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je predlagateljičinemu ugovoru zoper plačilni nalog z dne 6. 9. 2019 delno ugodilo in ga razveljavilo nad zneskom 63 EUR, kolikor znaša njena obveznost plačila sodne takse za pritožbo (365. člen ZPP v povezavi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku - ZNP).

7. Ker v nepravdnem postopku velja načelo, da vsak udeleženec trpi svoje stroške, mora prva nasprotna udeleženka sama kriti pritožbene stroške (prvi odstavek 35. člena ZNP).3

_________________

1 Skladno s 366.a členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP).
2 Za izpodbijanje tega dela niti ne izkazuje pravnega interesa.
3 VSL sklepi I Cp 120/2017, II Cp 1471/2015 in I Cp 653/2010.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 19
Datum zadnje spremembe:
12.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1ODUw